Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 19/06/2009
Về tác phong của người cán bộ trong công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số theo lời dạy của Bác Hồ
Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời cho mọi cán bộ và nhân dân các dân tộc nước ta học tập và làm theo. Người đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục, rèn luyện tác phong của người cán bộ vận động quần chúng.

Đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, việc học tập, rèn luyện đạo đức, tác phong công tác của người cán bộ theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hết sức quan trọng và thiết thực, giúp cho người cán bộ rèn đức, tu chí, luyện tài để có thể vượt qua được khó khăn, thử thách và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đặc biệt là trong công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày dân vận cả nước, tôi xin nêu lên một vài suy nghĩ về tác phong của người cán bộ làm công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong nhiều văn bản của Đảng và Nhà nước đã nêu rất rõ về tác phong công tác của người cán bộ. Nghị quyết 23/NQ-TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 khoá IX đã chỉ rõ “Giáo dục cán bộ, công chức thực hành phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Đây là điều quan trọng mà mỗi cán bộ làm công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số phải luôn luôn ghi nhớ, rèn luyện và thực hiện nghiêm túc. Đó cũng chính là điều mà lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn nhắc nhở, yêu cầu, mong mỏi chúng ta thực hiện.

Trước hết, người cán bộ phải trọng dân, tức là phải tôn trọng quyền dân chủ; tôn trọng tự do tín ngưỡng, tự do không tín ngưỡng, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc, không được phiền nhiễu đồng bào. Người cán bộ phải có thái độ chân thành, hướng dẫn và giúp đỡ nhân dân, không thành kiến phân biệt đối xử với nhân dân. Khi giao tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số phải thể hiện đầy đủ sự bình đẳng và quý trọng đối với đồng bào. Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, kính trọng nhân dân, suốt đời phục vụ nhân dân. Người luôn luôn đặt vai trò của nhân dân lên trên hết, quyền lực tối cao đều thuộc về nhân dân, người đã chỉ cho chúng ta thấy rằng “Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”, “quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân” . Người đã khái quát và khẳng định: Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Người cán bộ làm nhiệm vụ vận động đồng bào dân tộc thiểu số phải là người tâm huyết với sự nghiệp, khi triển khai công việc và tiếp xúc với đồng bào phải thể hiện sự trung thực, bình dị, cởi mở, chân tình; vừa chủ động, linh hoạt, lại vừa ân cần, thái độ khiêm nhường, không tự đặt mình cao hơn người khác. Bất kỳ người cán bộ nào cũng từ dân mà ra, vì vậy phải nỗ lực phấn đấu vì sự nghiệp của nhân dân. Phải thật sự tin tưởng, quý trọng đồng bào, xác định rõ thái độ vì nhân dân phục vụ. Có như vậy thì người cán bộ mới được đồng bào các dân tộc tin tưởng, yêu mến, giúp đỡ, che chở, ủng hộ và công việc mới thành công.

Người cán bộ phải gần gũi với nhân dân. Phải có cách tiếp cận tốt với đồng bào các dân tộc; thái độ, tác phong, lối sống phải gần gũi với dân, không được xa dân, cách biệt với dân; phải nêu cao đạo đức cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; cùng với đồng bào chia sẻ sướng, khổ, vui, buồn. Đối với công tác dân vận đặc biệt là công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số Bác yêu cầu người cán bộ đi vào những việc cụ thể, tránh thói hình thức, đại khái, chung chung. Người cán bộ phải giải thích cho người dân hiểu những việc nên làm, cần làm; tiếp đó phải bàn bạc với dần về kế hoạch làm, cách làm cụ thể, thiết thực, động viên tổ chức mọi người “hăng hái làm cho kỳ được”, trong khi làm “phải theo dõi, giúp đỡ đôn đốc, khuyến khích dân”. Người cán bộ làm công tác dân vận nói chung và công tác dân tộc nói riêng phải luôn luôn thể hiện vai trò gương mẫu, nói đi đôi với làm, cần phải thực hiện như Bác Hồ đã dạy: “óc nghĩ, mắt trông, chân đi miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ là nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Họ phải thật thà nhúng tay vào việc”. Bác phê phán rất gay gắt tác phong làm việc: “Thích làm việc bằng giấy tờ thật nhiều. Ngồi một nơi chỉ tay năm ngón không chịu xuống địa phương kiêm tra công tác và để chỉ vạch những kế hoạch thi hành chỉ thị, nghị quyết của đoàn thể cho chu đáo”. Bác cũng chỉ ra hậu quả tai hại của căn bệnh xa dân, quan liêu, mệnh lệnh: “Cái lối làm việc như vậy rất có hại. Nó làm cho chúng ta không đi sát phong trào, không hiểu rõ được tình hình bên dưới, cho nên phần nhiều chủ trương của chúng ta không thi hành được đến nơi, đến chốn”. Phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta cư trú ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, đời sống còn rất khó khăn. Cán bộ trong hệ thống chính trị các cấp cần thường xuyên quan tâm và đi sâu, đi sát cơ sở để nắm vững tâm tư nguyện vọng của đồng bào, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào và vận động mọi người tự nguyện, tự giác thực hiện đúng đắn chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Để làm tốt công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ trong hệ thống chính trị phải hiểu dân, lắng nghe dân tâm, dân tình, dân ý. Phải nghe được tiếng nói thực của đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương công tác, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của đồng bào. Để hiểu được đồng bào dân tộc thiểu số, thì cán bộ công tác ở nơi nào phải học để có thể nghe và nói được tiếng dân tộc ở nơi đó. Trong công tác vận động đông bào dân tộc thiểu số, người cán bộ phải nghe được dân nói, nói để dân hiểu, làm để dân tin. Cán bộ trực tiếp vận động đồng bào dân tộc thiểu số cần thực hiện bốn cùng, đó là: “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng của đồng bào”. Bác Hồ thường nhắc nhở “Cán bộ mà lên mặt quan cách mạng thì mọi việc đều lủng củng. Cán bộ mà biết làm cho dân tin, dân phục, dân yêu thì việc gì cũng mỹ mãn”.

Người cán bộ phải khiêm tốn, lắng nghe, học hỏi đồng bào dân tộc thiểu số không được tự cho mình cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết. Người cán bộ, đảng viên phải lấy gương người tốt, việc tốt có thật trong đồng bào dân tộc thiểu số để học hỏi và tuyên truyền, vận động đồng bào làm theo; biết tập trung mọi tài năng, trí tuệ của quần chúng thành sức mạnh chung, tìm ra được lực lượng, biện pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ; khơi dậy và phát huy tính tích cực, tự giác, sáng tạo của quần chúng trong thực hiện mọi nhiệm vụ được giao. Phải học cách nói của đồng bào để làm cho dân hiểu, dân nhớ, dân làm, dân theo.

Bác Hồ đã dạy: “Phải học cách nói của quần chúng, chớ nói như cách giảng sách. Mỗi tư tưởng, mỗi câu nói, mỗi chữ viết, phải tỏ rõ cái tư tưởng và lòng ước ao của quần chúng” và “dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn, nghĩ mãi không ra”. Khi tiếp xúc và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phải luôn luôn dùng lời lẽ, những thí dụ giản đơn, thiết thực và dễ hiểu. Những thông tin sử dụng trong công tác tuyên truyền, vận động phải rất cụ thể, thiết thực, chính xác để đồng bào dễ nghe, dễ hiểu, dễ tin, dễ tiếp thu và thực hiện. Nội dung tuyên truyền, vận động phải chân thực, không tô vẽ. Bác đã dạy rằng nói, viết để ai cũng hiểu được, hiểu được thì nhớ được, nhớ được thì làm được.

Mọi cán bộ, đảng viên phải có trách nhiệm với dân, phải đoàn kết chặt chẽ với nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc và vận động đồng bào tích cực thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc. Tổ chức Đảng và các đảng viên phải thể hiện trách nhiệm của mình đối với đồng bào các dân tộc. Bác Hồ đã chỉ rõ “Dân không đủ muối, Đảng phải lo. Dân không có gạo ăn đủ no, vải mặc đủ ấm, Đảng phải lo… Tất cả mọi việc, Đảng phải lo… đảng viên bất kỳ làm gì cũng phải gương mẫu” và “Đảng phải đặt lợi ích nhân dân lên trên hết, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, việc gì cũng bàn với nhân dân, giải thích cho nhân dân hiểu rõ; có khuyết điểm thì thật thà phê bình trước nhân dân và hoan nghênh nhân dân phê bình mình”. Phục vụ nhân dân trở thành điều kiện tồn tại của Nhà nước, của Chính phủ. Bác dạy rằng: “Chính phủ của nhân dân bao giờ cũng đặt quyền lợi dân lên trên hết thảy”. Mọi cán bộ trong hệ thống chính trị không phải là “quan cách mạng” mà là “người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Khi làm việc cho dân, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải làm cho tốt và phải xác định rõ: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân”. Đối với cán bộ của Mặt trận và các đoàn thể, Bác đã chỉ rõ trách nhiệm: “Đoàn thể là tổ chức của dân, phấn đấu cho dân, bênh vực quyền lợi của dân, liên lạc mật thiết với nhân dân và Chính phủ” và “Chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ các tầng lớp nhân dân, các đảng phái, đoàn thể, các nhân sĩ, các dân tộc anh em, giữa đồng bào lương và đồng bào các tôn giáo”.

Để tiến hành công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số và triển khai thực hiện chính sách dân tộc đạt hiệu quả cao, cùng với việc xác định đúng đắn các nội dung công tác, xây dựng, rèn luyện tác công tác đúng đắn, cán bộ trong hệ thống chính trị cần nắm vững và thực hiện tốt phương châm công tác dân tộc: Chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, vững chắc.

Thời kỳ mới đang đặt ra cho công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số những nhiệm vụ hết sức nặng nề. Đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là tấm gương sáng cho mỗi cán bộ, đảng viên noi theo. Học tập tấm gương đạo đức của Bác Hồ, mỗi cán bộ trong hệ thống chính trị cần quan tâm, tích cực xây dựng, rèn luyện tác phong công tác trong việc vận động đồng bào dân tộc thiểu số. Nếu làm được như vậy thì tin rằng nhiều khó khăn, trở ngại sẽ được khắc phục, nhiều nhiệm vụ sẽ được hoàn thành tốt đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách: “Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ” mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra.

Đinh Hồng Vận
Vụ trưởng Vụ Dân tộc
Ban Dân vận Trung ương

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 64,301,140


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs