Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 19/06/2009
Bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi


Trung tâm dạy nghề A Yunpa mở iớp đào pạo điện cơ cho con em đồng bào bị tàn tật ở các xã khu vực III của huyện Iapa, Krông và Yunpa.

Cộng đồng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi sống tập trung chủ yếu ở 330 thôn của 63 xã thuộc 6 huyện miền núi và 16 xã miền núi thuộc 6 huyện đồng bằng. Dân số khoảng 284.770 người, dân tộc thiểu số chiếm 53,42% dân số trên địa bàn và chiếm 11,83% dân số toàn tỉnh; trong đó dân tộc H’re 109.153 người; dân tộc Cor 27.097 người, dân tộc Xơđăng (nhóm Cadong) 15.583 người, dân tộc khác khoảng 300 người. Các dân tộc H’re, Cor, Cadong đều có chung hệ ngôn ngữ Môn - Khơme, trong đó dân tộc H’re và Cadong cùng hiểu tiếng nói của nhau, dân tộc Cor có tiếng nói riêng của mình.

Như chúng ta đã biết, chính sách bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số của Đảng và Nhà nước ta là nhất quán, đúng đắn và thể hiện đầy đủ nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết giữa các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. Văn kiện Đảng (tháng 3/1935) đã xác định: “Các dân tộc được dùng tiếng mẹ đẻ của mình trong sinh hoạt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội”. Chủ trương đó đã được quán triệt và thực hiện xuyên suốt qua các thời kỳ cách mạng của đất nước. Trong thời kỳ đổi mới Đảng ta tiếp tục khẳng định tại các Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 (khoá VIII), Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khoá IX “về công tác dân tộc” và các văn bản luật như: Luật giáo dục, Luật phổ cập giáo dục tiểu học, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật báo chí, Luật xuất bản… đều quy định quyền sử dụng tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số. 
 
 Trong những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi được thể hiện ở các mặt sau:
 
 Trong giảng dạy tại các trường phổ thông, bổ túc văn hoá, ngoài giảng dạy tiếng phổ thông, giáo viên còn hướng dẫn cho học sinh sử dụng tiếng nói của dân tộc mình thông qua phương thức truyền miệng, diễn đạt sự vật, hiện tượng. Do vậy, hầu hết giáo viên giảng dạy vùng dân tộc và miền núi phải biết nói ít nhất một thứ tiếng dân tộc thiểu số tại nơi mình công tác, sinh sống, tạo tiếng nói chung nhằm giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc mình. Đối với đội ngũ cán bộ, công chức đang công tác ở vùng dân tộc miền núi đều phải học tiếng nói, chữ viết, am hiểu các phong tục tập quán, truyền thống văn hoá của các dân tộc thiểu số tại địa phương đang công tác để sử dụng trong giao tiếp, sinh hoạt, tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;
 
  ngày 24/3/2005, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có Quyết đinh số 551/QĐ-CT về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 38/2004/CT-TTg ngày 09/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc miền núi tỉnh Quảng Ngãi.
 
 Trong lĩnh vực văn hoá - thông tin, nghệ thuật quần chúng, phát thanh - truyền hình đã tích cực thực hiện bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số. Ngay từ những năm 1990, ngành Văn hoá Thông tin đã tổ chức mỗi năm 120 - 130 buổi biểu diễn ca múa nhạc, chiếu phim phục vụ bà con dân tộc tộc thiểu số vùng dân tộc miền núi trong tỉnh, nhiều tiết mục được xây dựng bằng tiếng H’re, Cadong, Cor như: câu chuyện thông tin, kịch ngắn, hát các làng điệu dân ca, trình tấu các nhạc cụ dân tộc… Đến nay đã có hơn 10 đề tài nghiên cứu sưu tầm về văn hoá, văn nghệ các dân tộc ở tỉnh đã được nghiệm thu như: Nhà sàn và nghề thổ cẩm của người H’re; đời sống văn hoá các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi, văn hoá dân gian của người Cadong, Cor; Lễ hội đâm trâu của người Cadong; Lễ cưới dân tộc Cor… và đã xuất bản các sách: Đời sống các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Quảng Ngãi, mấy nét văn hoá truyền thống của người Cadong, truyện cổ Cor, Cadong… Công tác phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số được chú trọng ngay từ khi tỉnh Quảng Ngãi tái thành lập, trên sóng phát thanh của tỉnh đã phát chương trình tiếng H’re. Từ tháng 10/2005, chương trình phát thanh bằng tiếng dân tộc thiểu số được phát huy mạnh mẽ và chuyên nghiệp; trước đây trong tuần chỉ có một chương trình phát thanh tiếng H’re, đến nay Đài Phát thanh-truyền hình tỉnh Quảng Ngãi đã có phòng biên tập Phát thanh-truyền hình tiếng dân tộc thiểu số chuyên trách việc sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh và truyền hình tiếng H’re và tiếng Cor. Cụ thể số lượng chương trình phát thanh tổng hợp bằng tiếng H’re, Cor mỗi thứ tiếng 104 chương trình/năm, chương trình truyền hình tổng hợp tiếng H’re, Cor mỗi thứ tiếng 52 chương trình/năm. Ngoài ra hàng tháng còn có các chương trình chuyên đề về phát thanh và truyền hình tiếng H’re, Cor như: chương trình dân tộc miền núi; chương trình văn hoá, văn nghệ dân tộc; chương trình truyền hình sức khoẻ cộng đồng dân tộc.
 
 Các chương trình văn hoá, văn nghệ, phát thanh truyền hình bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình nên bà con các dân tộc thiểu số dễ hiểu, dễ áp dụng; chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước được truyền đạt đến với đồng bào dân tộc thiểu số nhiều hơn, niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng và Nhà nước ngày càng được củng cố; những gương người tốt, việc tốt, những mô hình sản xuất kinh doanh điển hình tiên tiến, cách làm ăn giỏi được bà con dễ dàng tiếp thu và làm theo, những tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan dần dần được xoá bỏ, cùng nhau xây dựng đời sống văn hoá ở cộng đồng khu dân cư, tăng gia sản xuất xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, từng bước đưa vùng dân tộc và miền núi tiến kịp với địa phương khác trong tỉnh. Trong thời gian tới, để các giá trị văn hoá truyền thống không bị mai một, bảo tồn được tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số, các cấp các ngành của tỉnh cần phải tiếp tục đầu tư cho công tác nghiên cứu, sưu tầm, giới thiệu, phổ biến, truyền dạy các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể của đồng bào các dân tộc thiểu số, hiện nay các giá trị văn hoá này có nguy cơ mai một. Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện bộ chữ viết tiếng H’re, Cor, Cadong, từ đó biên soạn dịch sách giáo khoa cho học sinh để đưa vào chương trình giảng dạy trong các cấp học; đào tạo giáo viên là người dân tộc thiểu số có tính chuyên môn nghiệp vụ để dạy tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình.

Trần Đình Trân

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 64,278,223


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs