Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Bảo tồn và phát triển bản sắc văn hoá người Hoa trong điều kiện hội nhập quốc tế
 19/06/2009


Ngày hội văn hóa người Hoa. Ảnh TTXVN

Người Hoa ở nước ta có một quá trình lâu dài cùng sinh sống, lao động và gắn bó với nhân dân các dân tộc Việt Nam. Trải qua nhiều thế hệ nối tiếp nhau, người Hoa vẫn bảo tồn được bản sắc văn hoá của mình. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống văn hoá của người Hoa được bảo tồn, phát huy trở thành một bộ phận của nền văn hoá thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Người Hoa ở Việt Nam với người Trung Quốc có nhiều nét tương đồng về văn hoá, nhưng người Hao Việt Nam có những nét văn hoá riêng biệt. Người Hoa Việt Nam hiện nay phần lớn là sinh trưởng ở Việt Nam, đồng bào đã kế thừa những tinh hoa văn hoá Trung Hoa cùng với sự tiếp nhận nền văn hoá chung của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và bởi nó phản ánh cuộc sống hoà hợp, gắn bó của cộng đồng người Hoa với cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Văn hoá của cộng đồng người Hoa Việt Nam phong phú và đa dạng, thể hiện trong đời sống mọi mặt của người Hoa từ công trình kiến trúc đình, chùa, miếu đến phong tục tập quán, tôn giáo tín ngưỡng, các hoạt động văn học, nghệ thuật, giáo dục, sản xuất, kinh doanh…

Một thời kỳ mới đang mở ra với đất nước Việt Nam, chúng ta đang chủ động, tự tin, hội nhập với nền kinh tế thế giới. Chúng ta đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức không chỉ trên lĩnh vực kinh tế mà trên trận tuyến văn hoá cũng đầy gay go quyết liệt. Tình hình chính trị, kinh tế - xã hội trên thế giới và khu vực sẽ ngày càng tác động sâu sắc đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước ta. Văn hoá Việt Nam nói chung và của người Hoa nói riêng sẽ có nhiều cơ hội giao thoa với các nền văn hoá thế giới. Để góp phần bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa của người Hoa Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế, cần quan tâm một số vấn đề sau:

- Trước hết cần có nhận thức đúng đắn về bản sắc văn hóa của người Hoa Việt Nam và mối quan hệ giữa bản sắc văn hóa người Hoa với bản sắc văn hóa của các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Cần làm rõ cái chung và cái riêng để đảm bảo sự hài hòa, bảo tồn và phát triển cái riêng trong bản sắc văn hóa của từng dân tộc để làm phong phú, đa dạng nền văn hóa chung của các dân tộc ở nước ta, nhưng đồng thời cái chung lại là cơ sở cho cái riêng phát triển hoàn thiện hơn. Nếu chỉ quan tâm đến cái chung mà không chú ý đến cái riêng của từng dận tộc, hoặc ngược lại quá nhấn mạnh cái riêng thì nó sẽ phá vỡ tính thống nhất trong đa dạng của nền văn hóa Việt Nam.

- Phần lớn người Hoa ở nước ta là sinh trưởng ở Việt Nam, quyền lợi gắn bó lâu dài với đất nước và các dân tộc ở Việt Nam. Nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi, đặc biệt là cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích việc sáng tạo những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật phản ảnh trung thực và phong phú mọi hoạt động trong cuộc sống, sự hội nhập của người Hoa trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

- Mở rộng nhiều hình thức hoạt động văn hóa, tăng cường sự giao lưu văn hóa giữa người Hoa với các dân tộc ở Việt Nam, đồng thời cần vận động đồng bào xóa bỏ những hủ ục lạc hậu, mê tín không có lợi cho sự đoàn kết giữa các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam. Kiên quyết đấu tranh và ngăn chặn các loại văn hóa phẩm độc hại tác động vào cộng đồng người Hoa, đặc biệt là thế hệ trẻ.

- Hiện nay đội ngũ văn nghệ sĩ người Hoa ở nước ta rất mỏng (ngay ở thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy), phần lớn là nghiệp dư, không được đào tạo chính quy. Trong xu thế hội nhập, để bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa người Hoa chúng ta cần quan tâm đến công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ người Hoa. Các cấp, các ngành nhất là ở cơ sở cần chú ý phát hiện nhân tài trong người Hoa và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng văn nghệ sĩ người Hoa, đặc biệt quan tâm đào tạo thế hệ trẻ.

- Đối với người Hoa, việc học tiếng Hoa là học tiếng dân tộc, nhưng đối với người Việt nói chung là học ngôn ngữ Trung Quốc (Trung văn). Đây là một trong những ngôn ngữ quốc tế. Việc dạy và học chữ Hoa góp phần giúp cho người Hoa bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa của mình, đồng thời nó cũng là phương tiện quan trọng để giúp cho người Việt Nam hội nhập quốc tế. Vì vậy việc dạy và học tiếng Hoa cần được tổ chức có chất lượng ở những địa phương có đông người Hoa. Cần phải chú ý đến nhiều khâu: chương trình giảng dạy khoa học, đội ngũ giáo viên vừa hồng vừa chuyên, cơ sơ vật chất đầy đủ, công tác quản lý giáo dục Hoa ngữ cần được tăng cường…

- Chú ý đến việc bảo tồn các di sản lịch sử văn hóa của người Hoa tại các địa phương (di tích lịch sử; di sản văn hóa vật thể và phi vật thể). Đây là di sản văn hóa không chỉ của riêng người Hoa mà còn là di sản chung của các dân tộc ở Việt Nam, Nhà nước và các dân tộc đều có trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy những tinh hoa văn hóa đó.

- Quan tâm, đầu tư về cơ sở vật chất và xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và phóng viên của Báo Sài Gòn giải phóng (bản chữ Hoa) để phát huy hiệu quả của công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đời sống văn hóa trong người Hoa ở nước ta.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục để vừa có thể phát huy được hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, phát huy tính xã hội hóa trong các hoạt động văn hóa của người Hoa, đồng thời có thể kịp thời ngăn chặn những tác động tiêu cực vào các hoạt động văn hóa của người Hoa.

Đồng bào người Hoa ở nước ta có truyền thống cách mạng, có bản sắc văn hóa phong phú, đa dạng. Bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa của người Hoa trong xu thế hội nhập quốc tế là một việc làm quan trọng và lâu dài, sẽ góp phần không nhỏ vào việc bảo tồn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước, của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền ở các địa phương cùng với sự nỗ lực của nhân dân các dân tộc ở nước ta là giải pháp quan trọng nhất để đồng bào người Hoa ngày càng gắn bó mật thiết trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

ĐINH HỒNG VẬN
Vụ trưởng Vụ Dân tộc
Ban Dân vận Trung ương

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 59,908,838


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs