Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Chương trình hành động của Uỷ ban Dân tộc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng
 19/06/2009


Chương trình 135 đầu tư cơ sở hạ tầng góp phần cải thiện đời sống và phát triển sản xuất các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng cao, vùng xa biên giới. Cầu ở bản Nậm Chủ

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010, trong đó đề ra một số mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu về công tác dân tộc nhằm phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Uỷ ban Dân tộc xây dựng Chương trình hành động gồm những nội dung chủ yếu sau:

                                         A. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

- Mục tiêu:
Tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu về công tác dân tộc nêu trong Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

- Yêu cầu: Cụ thể hoá các nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết Đại hội X của Đảng về công tác dân tộc thành các cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình, dự án trình Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ quyết định và phân công tổ chức thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đó.

                                             B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Uỷ ban Dân tộc tổ chức quán triệt Nghị quyết và triển khai chương trình hành động cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức của Uỷ ban Dân tộc và lãnh đạo Ban Dân tộc các tỉnh về các vấn đề sau:

I. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác dân tộc

1. Tổ chức tốt công tác nắm tình hình kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Tập trung triển khai tổ chức thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước cho các vùng dân tộc thiểu số.

3. Tăng cường công tác kiểm tra nắm tình hình việc thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước trong các vùng dân tộc thiểu số.

4. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện chính sách dân tộc.
5. Chủ động phối, kết hợp với các Bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương và các địa phương, tích cực tham gia giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc, những đột xuất, bất thường trong các vùng dân tộc thiểu số.

6. Chủ động làm tốt công tác tham mưu đề xuất cho Trung ương đảng, Chính phủ, các kế hoạch, giải pháp giải quyết các vấn đề cụ thể trong các vùng dân tộc thiểu số.

II. Xây dựng, kiện toàn hệ thống bộ máy tổ chức và cán bộ làm công tác dân tộc nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về dân tộc

1. Phát huy dân chủ nội bộ, đề cao ý thức trách nhiệm cá nhân, không ngừng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp trong Uỷ ban Dân tộc và các cơ quan làm công tác dân tộc cả nước.

2. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính một cách toàn diện và hiệu quả.

3. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4. Đổi mới tư duy, phương pháp công tác, tôn trọng thực tế khách quan, bám sát địa bàn trọng điểm, đảm bảo và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu thực tiễn và công tác thông tin về dân tộc.

5. Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đảng trong hệ thông cơ quan làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương và trong hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số.

6. Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác dân tộc.

7. Tiếp tục tham mưu cho Chính phủ và các địa phương trong việc kiện toàn tổ chức và cán bộ làm công tác dân tộc ở các địa phương.

                                                 C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban, Bí thư Ban Cán sự chỉ đạo chung việc tổ chức thực hiện Chương trình này; các Phó Chủ nhiệm Uỷ ban, Uỷ viên Ban Cán sự chỉ đạo trực tiếp các đơn vị mình phụ trách triển khai thực hiện Chương trình.

2. Các đơn vị trực thuộc Uỷ ban Dân tộc căn cứ nhiệm vụ được phân công thực hiện quy định tại Chương trình cụ thể hóa thành chương trình công tác tháng, quý, năm của đơn vị để thực hiện hàng năm, tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình và thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

3. Đảng uỷ Cơ quan Uỷ ban Dân tộc chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo đơn vị tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

4. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh nhiên, Nữ công của Uỷ ban Dân tộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công chức, viên chức tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ được phân công của đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của Uỷ ban.

5. Giao Vụ Kế hoạch Tài chính cùng Văn phòng Uỷ ban, Văn phòng Đảng uỷ giúp Ban Cán sự theo dõi và xây dựng báo cáo tổ chức thực hiện Chương trình này định kỳ một năm một lần.

                                                                                                                

                                                                                                     Ksor Phước
                                                                        Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc
 

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,487,780


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.3 secs