Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 06/04/2007
Bộ đội biên phòng Sơn La: Phối hợp với Hội đồng nông dân vận nhân dân khu vực biên giới đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ biên giới Tổ quốc.
Sơn La là tỉnh miền núi nằm ở phía Tây bắc Tổ quốc. Địa bàn khu vực biên giới của tỉnh có 19 xã thuộc 5 huyện: Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã và Sốp Cộp với 7 dân tộc là: Thái, Mông, Kinh, Mường, Lào, Khơ mú, Xinh mun cùng sinh sống, có 64 bản giáp biên.

Trong những năm qua, đời sống của đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới tuy đã được nâng lên nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng thấp kém, giao thông đi lại khó khăn, đặc biệt là mùa mưa. Trình độ dân trí của một bộ phận đồng bào còn thấp, tập quán lạc hậu, các tệ nạn xã hội và các hủ tục mê tín dị đoan vẫn còn tồn tại trong đồng bào. Thực tế trên được các thế lực thù địch lợi dụng để móc nối, lôi kéo đồng bào di dịch cư tự do, hoạt động tôn giáo trái pháp luật, vượt biên xâm nhập, vi phạm chủ quyền lãnh thổ, làm tăng nguy cơ mất ổn định về an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Để triển khai hiệu quả công tác phối hợp giữa Hội Nông dân và Bộ đội Biên phòng tỉnh, những năm qua Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La đã phối hợp với Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh xây dựng nội dung chương trình hoạt động, chỉ đạo, hướng dẫn hộ nông dân 5 huyện, 19 xã biên giới và 9 đồn biên phòng xây dựng nội dung ký kết giao ước thực hiện tại cơ sở (trọng tâm là đồn biên phòng), trong quá trình triển khai đã chọn 5 đồn phối hợp với các xã làm điểm là: xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp (thuộc địa bàn Đồn 453); xã Mường Hung, Chiềng Khương, huyện Sông Mã (thuộc địa bàn Đồn 457); xã Phiêng Pắn, huyện Mai Sơn (thuộc địa bàn Đồn 461); xã Chiêng On, Chiêng Tương, huyện Yên Châu (thuộc địa bàn Đồn 465); xã Chiềng Khừa, Lóng Sập, huyện Mộc Châu (thuộc địa bàn Đồn 469).

Các xã và đồn biên phòng được chọn làm điểm đã tổ chức triển khai thực hiện, sau đó sơ kết rút kinh nghiệm, và chỉ đạo tiến hành triển khai đối với các đồn và các địa phương còn lại. Chương trình phối hợp đã mang lại hiệu quả thiết thực, đã tham mưu kịp thời cho cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung, chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương; tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, góp phần giữ vững ổn định về chính trị và trật tự an toàn xã hội địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Thông qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, kịp thời của hai ngành và Hội Nông dân 5 huyện biên giới, hội Nông dân 19 xã biên giới cùng với các đồn biên phòng đã triển khai công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đã triển khai tổ chức được 686 buổi học tập tuyên truyền cho 30.870 lượt hội viên nông dân hưởng ứng tham gia.

Trong những năm qua, đời sống của đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới tuy đã được nâng lên nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng thấp kém, giao thông đi lại khó khăn, đặc biệt là mùa mưa. Trình độ dân trí của một bộ phận đồng bào còn thấp, tập quán lạc hậu, các tệ nạn xã hội và các hủ tục mê tín dị đoan vẫn còn tồn tại trong đồng bào. Thực tế trên được các thế lực thù địch lợi dụng để móc nối, lôi kéo đồng bào di dịch cư tự do, hoạt động tôn giáo trái pháp luật, vượt biên xâm nhập, vi phạm chủ quyền lãnh thổ, làm tăng nguy cơ mất ổn định về an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Để triển khai hiệu quả công tác phối hợp giữa Hội Nông dân và Bộ đội Biên phòng tỉnh, những năm qua Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La đã phối hợp với Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh xây dựng nội dung chương trình hoạt động, chỉ đạo, hướng dẫn hộ nông dân 5 huyện, 19 xã biên giới và 9 đồn biên phòng xây dựng nội dung ký kết giao ước thực hiện tại cơ sở (trọng tâm là đồn biên phòng), trong quá trình triển khai đã chọn 5 đồn phối hợp với các xã làm điểm là: xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp (thuộc địa bàn Đồn 453); xã Mường Hung, Chiềng Khương, huyện Sông Mã (thuộc địa bàn Đồn 457); xã Phiêng Pắn, huyện Mai Sơn (thuộc địa bàn Đồn 461); xã Chiêng On, Chiêng Tương, huyện Yên Châu (thuộc địa bàn Đồn 465); xã Chiềng Khừa, Lóng Sập, huyện Mộc Châu (thuộc địa bàn Đồn 469).

Các xã và đồn biên phòng được chọn làm điểm đã tổ chức triển khai thực hiện, sau đó sơ kết rút kinh nghiệm, và chỉ đạo tiến hành triển khai đối với các đồn và các địa phương còn lại. Chương trình phối hợp đã mang lại hiệu quả thiết thực, đã tham mưu kịp thời cho cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung, chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương; tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, góp phần giữ vững ổn định về chính trị và trật tự an toàn xã hội địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Thông qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, kịp thời của hai ngành và Hội Nông dân 5 huyện biên giới, hội Nông dân 19 xã biên giới cùng với các đồn biên phòng đã triển khai công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đã triển khai tổ chức được 686 buổi học tập tuyên truyền cho 30.870 lượt hội viên nông dân hưởng ứng tham gia.Công tác tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị các xã biên giới: trong 5 năm qua đã tiến hành làm tốt công tác tham mưu và trực tiếp tham gia củng cố được 12 chi bộ yếu kém vươn lên khá; tham gia xây dựng phát triển mới được 9 chi bộ; củng cố được 10 tổ chức chính quyền và 37 chi bộ hội nông dân; phát triển mới được 25 chi hội nông dân với 1.379 hội viên; tham gia củng cố 4 chi hội phụ nữ; 4 tổ chức đoàn thanh niên.

Vận động xây dựng quỹ hội được 94.314 triệu đồng, trong đó xây dựng quỹ hội đạt khá nhất là Chi Hội Nông dân xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, với số tiền quỹ hội là 68 triệu đồng.
Ngoài ra lực lượng Biên phòng tỉnh còn tham mưu cho địa phương và các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát xét tuyển cho đi học, đào tạo tại các trường trong và ngoài quân đội được 157 người là con em đồng bào các dân tộc khu vực biên giới (trong đó đi đào tạo tại các trường trong quân đội là 45 em). Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, công tác hội cho hội viên nông dân và cán bộ VĐQC được 78 lớp với 1.390 lượt người tham gia (trong đó cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tham gia là 114 lượt đồng chí).

Về công tác phối hợp vận động, hướng dẫn nông dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đã vận động được 1.534 hộ thuộc 36 bản của 14/19 xã biên giới ký kết tham gia tự chủ, tự quản được 208,4 km đường biên giới với 19/24 cột mốc quốc giới. Trong 5 năm qua, quần chúng đã phát hiện tố giác báo cho đồn biên phòng và địa phương được 426/789 nguồn tin có giá trị, đã phối hợp giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên địa bàn, tranh chấp đất đai 24 vụ, mâu thuẫn dòng họ trong nội bộ nhân dân 82 vụ, tham gia hoà giải 174 vụ. Đối với chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thông qua tổ chức hội nông dân, đã tiến hành tham mưu cho địa phương tổ chức được 157 lớp tập huấn bồi dưỡng về kiến thức khuyến nông, khuyến lâm cho 6.356 lượt hội viên hội nông dân tham gia, gồm các nội dung; kiến thức phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, áp dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống lao động sản xuất, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế chuyển đổi cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hàng hoá, kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại. Các mô hình phát triển kinh tế đã bước đầu đem lại hiệu quả như: mô hình ngô lai VNLO, đậu tương (địa bàn Đồn 461, 465), cây ăn quả mơ, mận hậu (địa bàn Đồn 457, 465); mô hình VAC, VACR (địa bàn Đồn 445, 449, 469, 473). Đã có nhiều hộ gia đình đạt đanh hiệu lao động sản xuất kinh doanh giỏi các cấp trong đó cấp tỉnh 263 hộ, cấp huyện 320 hộ, cấp xã 699 hộ, đặc biệt đã có 995 hộ vươn lên thoát khỏi cảnh nghèo đói.

Về công tác phối hợp vận động nông dân các dân tộc tham gia xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống các dân tộc, hai ngành đã phối hợp làm tốt công tác tham mưu cho địa phương, triển khai xây dựng các quy ước, hương ước xã, bản, vận động các hộ gia đình đăng ký cam kết không vi phạm pháp luật, thực hiện nếp sống văn hoá mới, xoá bỏ các tập tục mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội, xây dựng điểm sáng văn hoá vùng biên. Tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao tại các trung tâm xã, bản, đồn biên phòng góp phần giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc, tình đoàn kết quân dân. Đã tiến hành tổ chức các lớp xoá mù chữ cho con em đồng bào các dân tộc và hội viên nông dân được 40 lớp = 987 học viên; khám chữa bệnh miễn phí cho hơn 6.000 cháu; cấp thuốc miễn phí cho nhân dân trị giá tiền thuốc hơn 42 triệu đồng.

Qua 5 năm phối hợp giữa Hội Nông dân và Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, những kết quả đạt được trước hết là có sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Bộ đội Biên phòng và Hội Nông dân thực hiện hiệu quả chương trình ký kết. Đồng thời, lãnh đạo hai ngành đã tích cực, chủ động trong công tác phối hợp, hoạt động, nắm chắc tình hình đơn vị, địa bàn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vương mắc, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời có hiệu quả. Những thành công đó, đã góp phần quan trọng, thiết thực trong xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao ‘đời sống văn hoá cho nhân dân các dân tộc khu vực biên giới.
 


 Đại tá: Hà Duy Hom
Chính ủy BĐBP Sơn La

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,895,056


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs