Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Đại hội Đảng bộ cơ quan Uỷ ban Dân tộc thành công tốt đẹp
 23/02/2007


Đồng chí Sơn Song Sơn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban khai mạc Đại hội

Ngày 30/1/2007, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Đảng bộ cơ quan Uỷ ban dân tộc nhiệm kỳ V (2006-2010). Đến dự đại hội có đồng chí Phạm Văn Thọ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Bí thư Đảng uỷ khối I cơ quan Trung ương; các đồng chí trong Ban cán sự Đảng cơ quan Uỷ ban Dân tộc và 174 đảng viên của 18 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Uỷ ban Dân tộc.

Đại hội đã đi sâu đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ IV (2003-2006) trên các mặt: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ đảng viên; công tác tổ chức và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra; công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể… 

Nhiệm kỳ 2003-2006, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Đảng uỷ cơ quan đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và Đảng uỷ cấp trên, lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ, cán bộ, đảng viên và các tổ chức quần chúng trong cơ quan thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kỳ IV mà Đảng uỷ đề ra. Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc chuyên môn của cơ quan, chất lượng nhiều mặt công tác được nâng cao. 

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng uỷ nhiệm kỳ 2006 - 2010

Đã trực tiếp tham mưu có hiệu quả việc nghiên cứu đề xuất, kiến nghị một số chính sách phù hợp với thực tiễn ở vùng dân tộc và miền núi, đẩy mạnh việc thành lập hệ thống tổ chức cơ quan làm công tác dân tộc ở địa phương. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả những chính sách phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn miền núi, vùng dân tộc thiểu số. Giữ vững tình hình chính trị tư tưởng, tổ chức của Đảng bộ, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Từ đó vai trò lãnh đạo của Đảng được phát huy góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. 

Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm tồn tại trong lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ IV và rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực.

Đại hội đã xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ V (2006-2010) đó là: “Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong tình hình mới; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy những mặt tích cực, khắc phục những mặt yếu kém, tổ chức, động viên cán bộ, đảng viên làm việc có chất lượng và hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan Uỷ ban Dân tộc, góp phần thiết thực vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX) về công tác dân tộc, Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng” và đề ra một số biện pháp thực hiện như: 

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức và trách nhiệm cao trong công việc.

Đổi mới việc tổ chức nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện nghị quyết của Trung ương. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ theo phương châm tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội quy, quy chế trong cơ quan, đơn vị; xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng đoàn kết, thống nhất, thẳng thắn đấu tranh với những biểu hiện sai trái, cơ hội cá nhân, làm cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị có chất lượng, hiệu quả.

Nâng cao chất lượng và cải tiến nội dung, hình thức sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cấp uỷ, Bí thư chi bộ có tâm huyết, có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức và trách nhiệm cao trong công việc. Quy định cụ thể việc phân công các đồng chí cấp uỷ viên theo dõi, phụ trách các chi bộ, hàng năm phải bố trí thời gian tham gia sinh hoạt với chi bộ được phân công phụ trách.

Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kiểm tra việc duy trì, chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho các đồng chí Bí thư, cấp uỷ viên chi bộ.

Các chi bộ thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên. Thường xuyên tổ chức thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế cho cán bộ, đảng viên.

Đẩy mạnh phong trào thi đua trong Đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ V (2006-2010) gồm 11 đồng chí; Đồng chí Bế Trường Thành, uỷ viên Ban Cán sự, Đảng uỷ viên Đảng uỷ khối I, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc được bầu làm Bí thư Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban Dân tộc nhiệm kỳ V (2006- 2010). 

Đại hội Đảng bộ cơ quan Uỷ ban Dân tộc đã thành công tốt đẹp. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu xây dựng Đảng bộ cơ quan Uỷ ban Dân tộc thực sự trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Uỷ ban Dân tộc lần thứ V, Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng bộ khối I và Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng đã đề ra.

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,900,977


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs