Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 27/12/2006
Giao lưu văn hóa giữa các dân tộc vùng biên góp phần tăng cường đoàn kết giúp đỡ nhau cùng phát triển


Biên giới nước ta có địa hình đa dạng, phức tạp, núi rừng trùng điệp, hiểm trở; bờ biển dài, quanh co, nhiều đảo và sông, rạch. Đây là địa bàn sinh sống của trên 40 dân tộc anh em, trải rộng ở hơn 900 xã thuộc 189 huyện của 43 tỉnh, thành phố, với số dân trên 5 triệu người, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Trải qua các thời kỳ lịch sử, biên giới luôn là địa bàn có tầm quan trọng, là phên dậu của Tổ quốc, đặc biệt đối với cách mạng nước ta - là nơi xuất phát điểm của phong trào cách mạng từ khi Đảng ta ra đời, là căn cứ địa vững chắc, chiến khu an toàn cho cơ quan đầu não lãnh đạo cách mạng nước ta đến thắng lợi cuối cùng.

Tiềm năng các mặt của biên giới nước ta rất to lớn, tài nguyên phong phú, đa dạng, có nhiều khả năng để phát triển công nghiệp và lâm - nông nghiệp. Văn hoá của các dân tộc sống vùng biên giới rất đa dạng, phong phú với nhiều giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể mang đậm sắc thái riêng của từng dân tộc. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu thế đó, biên giới nước ta là địa bàn hết sức phức tạp, xung yếu, dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề biên giới, lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo để chống phá, hòng biến biên giới trở thành bàn đạp để xâm nhập, xây dựng lực lượng nhằm chống phá ta về mọi mặt.

Ngày nay, trong điều kiện quan hệ quốc tế đang có những chuyển biến sâu sắc, quan hệ giữa nước ta và các nước láng giềng đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải quan tâm, giải quyết. Nhìn nhận về vấn đề biên giới và vấn đề bảo vệ biên giới quốc gia cần có những ứng xử cho phù hợp với tình hình mới.

Sức mạnh bảo vệ biên giới là sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của tất cả các cấp, các ngành. Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì sức mạnh bảo vệ biên giới chính là nhân dân, “trước hết là nhân dân biên giới” - hay “sức mạnh tại chỗ”. Để phát huy được “sức mạnh tại chỗ” ở vùng biên giới phải quan tâm đến nhiều vấn đề, trong đó quan trọng nhất là phải từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các dân tộc ở biên giới, tạo ra môi trường kinh tế - xã hội, văn hoá lành mạnh không chỉ ở vùng lãnh thổ của nước ta mà cần phải có mối quan hệ giao lưu tốt đẹp với đồng bào các dân tộc trên lãnh thổ của các nước bạn. Bên cạnh mối quan hệ giao lưu trao đổi kinh tế, hàng hoá, cần quan tâm đến việc tạo điều kiện để tăng cường mối giao lưu, trao đổi tình cảm, văn hoá để gắn kết tình cảm giữa con người với con người ở vùng biên. Giao lưu văn hoá chính là nhịp cầu để đồng bào các dân tộc hai bên biên giới hiểu biết lẫn nhau, trên cơ sở đó tôn trọng những giá trị văn hoá của nhau, tìm được tiếng nói chung, làm cơ sở để tạo điều kiện hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Phần lớn thành phần các dân tộc ở tuyến biên giới giữa nước ta và các nước bạn đều có những nét tương đồng về văn hoá, có thể hiểu được các phong tục, tập quán, có thể nghe và hiểu được tiếng nói, chữ viết của nhau. Người Mông, Dao, Pà Thẻn… ở vùng cao biên giới phía Bắc nước ta có những nét văn hoá tương đồng với các dân tộc sống ở biên giới giữa nước ta và các nước bạn Trung Quốc; người Lào, Thái ở Tây Bắc có những nét tương đồng về văn hoá với các dân tộc ở biên giới với bạn Lào; trên tuyến biên giới Tây Nam của nước ta, người Khmer Nam bộ, người Việt, người Hoa có nhiều nét văn hoá tương đồng với dân tộc Khmer, Việt, Hoa ở biên giới nước bạn Campuchia… Vậy thì vấn đề còn lại là trách nhiệm của các nhà quản lí và các nhà tổ chức.

Trong thời gian qua, ở tầm quốc gia, quan hệ đối ngoại nhà nước trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực văn hoá đã đạt được những kết quả tốt đẹp, nhiều tỉnh của nước ta đã kết bạn với các tỉnh của nước bạn, nhiều đoàn cán bộ nước bạn đã sang nước ta, nhiều đoàn cán bộ của nước ta cũng đã sang nước bạn để học tập, trao đổi về công tác quản lí ở nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực văn hoá. Các đoàn nghệ thuật của nước ta và các nước bạn đã sang biểu diễn phục vụ nhân dân, được đồng bào nồng nhiệt đón nhận. Nhưng ở vùng biên giới, nơi ngày ngày đồng bào vẫn gặp gỡ, trao đổi thì hoạt động giao lưu văn hoá (giao lưu tại chỗ) vẫn chưa được chú ý đúng mức, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Vì vậy, trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng hoạt động của công tác văn hoá - thông tin khu vực biên giới, một mặt cần đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo tồn, phát huy văn hoá truyền thống các dân tộc thiểu số sống trên địa bàn biên giới thông qua lồng ghép các chương trình, dự án từ Trung ương đến các địa phương; xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động văn hoá - thông tin phù hợp nhằm từng bước nâng cao mức hưởng thụ văn hoá cho đồng bào các dân tộc trên toàn tuyến biên giới, như xây dựng cụm thông tin - cổ động tại các cửa khẩu biên giới quốc tế; củng cố và phát huy chất lượng hoạt động của các tổ, đội tuyên truyền văn hoá khu vực biên phòng, tổ chức các cuộc tập huấn, liên hoan định kỳ để động viên, cổ vũ, biểu dương các điển hình tiên tiến thực hiện tốt công tác văn hoá - thông tin phục vụ đồng bào khu vực biên giới; xây dựng “điểm sáng văn hoá” vùng biên giới, nhân rộng mô hình này trên toàn tuyến biên giới, gắn xây dựng đời sống văn hoá đồn, trạm biên phòng với khu dân cư vùng biên; xây dựng và hỗ trợ các thiết chế hoạt động văn hoá - thông tin phù hợp: xây dựng nhà văn hoá, nhà sinh hoạt cộng đồng cho các xã, thôn, bản, buôn vùng biên giới, cung cấp ấn phẩm phù hợp, cấp trang thiết bị để tổ chức hoạt động (trang âm, loa đài…). Đặc biệt, chúng ta cần quan tâm nhiều hơn nữa đến vấn đề đẩy mạnh giao lưu vùng biên ở nhiều cấp độ, nhiều lĩnh vực và nhiều nội dung hoạt động khác nhau. Chẳng hạn, tổ chức giao lưu văn hoá giữa các thôn, bản, xã, huyện ở hai bên biên giới, giao lưu văn hoá giữa các tỉnh của ta và các tỉnh của bạn; giao lưu văn hoá các dân tộc hai bên biên giới; giao lưu văn hoá giữa các vùng, các khu vực (giao lưu văn hoá vùng biên giới Tây Nam, Tây Nguyên nước ta với nước bạn Campuchia, giao lưu văn hoá biên giới Việt - Trung, Việt - Lào).

Việc thực hiện các hoạt động giao lưu văn hoá trên tuyến biên giới có ý nghĩa, tác dụng to lớn, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hoá cho đồng bào các dân tộc sống trên địa bàn, thông qua đó giữ gìn bản sắc văn hoá các dân tộc; góp phần ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo trên địa bàn biên giới. Giao lưu văn hoá có thể ví như sợi chỉ thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân các dân tộc sống ở hai bên biên giới. Khi người dân đã hiểu nhau, tin tưởng lẫn nhau thì chắc chắn sẽ tạo điều kiện để giúp nhau cùng phát triển một cách bình đẳng.

TS. Đinh Văn Ngữ
Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,899,182


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.3 secs