Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 27/12/2006
Từ thực tiễn đào tạo dự nguồn cán bộ từ quân nhân xuất ngũ cho các xã đặc biệt khó khăn ở tỉnh Lào Cai
Lào Cai là một tỉnh biên giới miền núi phía Bắc, có hơn 20 dân tộc anh em cùng sinh sống, cũng là một trong những địa phương nhiều xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, do vậy để hoàn thiện và nâng cao năng lực hệ thống chính trị cơ sở, đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất, trình độ. Nhưng với đặc thù mặt bằng dân trí còn thấp, đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là ở các xã đặc biệt khó khăn chưa thể đáp ứng được yêu cầu nên vấn đề tạo nguồn cán bộ là một việc làm hết sức cấp thiết và có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cho cơ sở.

Thực hiện chủ trương của Đảng uỷ Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng và hướng dẫn số 134/KH-CT của Tổng cục Chính trị về nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ cốt cán cho hệ thống chính trị cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, trong những năm qua Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã giao cho Trường Chính trị tỉnh và Trường Quân sự có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cho những quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, là người dân tộc thiểu số thuộc các xã đặc biệt khó khăn trở thành những cán bộ dự nguồn cho cơ sở. Tiêu chí để lựa chọn đó là những thanh niên hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự, có quan điểm lập trường vững vàng, có phẩm chất, đạo đức tốt… để trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, quản lí kinh tế, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận; kiến thức về pháp luật và quản lí nhà nước; công tác quân sự địa phương với mục đích sau thời gian học họ có thể đảm đương nhiệm vụ của cán bộ cấp xã hoặc của các đoàn thể chính trị - xã hội, từ đó có thể phát triển lên thành cán bộ chủ chốt ở cơ sở.

Cho đến nay, đã có 4 lớp được mở, với gần 200 đồng chí được qua đào tạo, đã phát huy được vai trò trong hệ thống chính trị cơ sở ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Có được kết quả đó là do được huấn luyện trong môi trường quân ngũ, học viên là thanh niên các dân tộc đã có bước nhận thức mới, nâng cao năng lực tư duy, rèn luyện được tác phong học tập và công tác, phát huy được tính tự giác, tích cực, chủ động trong tiếp thu bài giảng nên đã hiểu và nâng cao nhận thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hiểu và biết cách tổ chức thực hiện công tác vận động quần chúng ở địa phương, cơ sở; nhận thức rõ quan điểm chủ trương, chính sách của nhà nước trong quản lí hành chính và pháp luật để vận dụng vào từng cơ sở nơi mình công tác.

Từ thực tiễn của công tác đào tạo cán bộ dự nguồn là những quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự của tỉnh Lào Cai cho thấy đây là nguồn bổ sung quan trọng cho đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt đối với các xã vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, mặt bằng dân trí còn thấp. Tuy nhiên để công tác này đạt được những kết quả tốt hơn cần làm tốt những công tác sau:

Thứ nhất, cần quan tâm đến kiến thức cơ bản của các đồng chí được tuyển chọn tham gia lớp dự nguồn. Thực tế cho thấy đa số học viên đều từ các xã đặc biệt khó khăn, mặt bằng kiến thức của một số đồng chí chưa đáp ứng được yêu cầu học tập nên rất khó tiếp thu những vấn đề trừu tượng trong việc trang bị lý luận chính trị cũng như những quan điểm chủ trương chung của Đảng và Nhà nước, việc này ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đào tạo. Bên cạnh đó, cần chú trọng tuyển chọn những đồng chí thực sự tâm huyết, trách nhiệm với nhiệm vụ. Mỗi lớp nên từ 40-50 học viên.

Thứ hai, cần có một chương trình đào tạo hết sức cụ thể. Những vấn đề chung về lý luận, về quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước, kiến thức về kinh tế và pháp luật cần được biên soạn một cách ngắn gọn, dễ hiểu. Với mục đích trang bị cho học viên những vấn đề cốt lõi, tránh trình bày một cách dài dòng, nặng về trích chép. Chương trình giảng dạy phải gắn với thực tế địa phương, xã bản. Trong các bài giảng cần có tổng kết kinh nghiệm của địa phương, địa bàn cụ thể để minh hoạ cho học viên dễ hiểu, nắm chắc được vấn đề. Ngoài những vấn đề chung, cần giảng dạy theo tình huống. Giảng dạy theo tình huống là phương pháp tích cực không những để cho học viên biết được thực tế, nắm bắt được thực tế mà còn là trang bị kỹ năng công tác, xử lý công việc cho học viên khi gặp những trường hợp cụ thể.

Thứ ba, cần có thời gian đào tạo dài hơn. Thực tế, khi mới bắt đầu tiến hành công tác này, thời gian học chỉ gói gọn bốn tháng, khó có đủ thời gian để trang bị kiến thức và kỹ năng công tác; học viên không có thời gian đi thực tế, thời gian cho thảo luận ít nên hạn chế kết quả học tập. Phát hiện được bất cập trên, những lớp sau thời gian học được nâng lên 6 tháng, chất lượng cũng như kết quả học tập được nâng lên rõ rệt. Nhưng theo chúng tôi, để trang bị kiến thức cũng như kỹ năng công tác cho cán bộ xã bản tương lai cần có khoảng 8 tháng. Với thời gian như vậy, vừa đảm bảo cho học viên hoàn thiện tiếp chương trình văn hoá trung học cơ sở, đảm bảo thời gian tiếp thu được những vấn đề chung lại vừa có thời gian để thảo luận, trao đổi.

Trong đó cần dành 30-45 ngày cho chuyến đi thực tế địa bàn theo sự hướng dẫn của giảng viên nhằm giúp học viên củng cố kiến thức đã học cũng như áp dụng được kiến thức vào thực tế và cũng là cơ hội để giảng viên phát hiện những vấn đề chưa đạt yêu cầu, kịp thời bổ sung.

Thứ tư, cần đẩy mạnh hơn nữa sinh hoạt quần chúng, sinh hoạt đoàn thể tại các lớp học. Do đã trải qua quân ngũ và lại tập trung học tại Trường Quân sự nên vấn đề tác phong, kỷ luật, nề nếp sinh hoạt luôn được duy trì. Đó là điều kiện để cho công tác dạy và học tốt hơn. Tuy vậy, bên cạnh đó cần có thêm những buổi sinh hoạt sôi nổi, những buổi giao lưu với các trường trung học nội trú, các trường đào tạo nghề trong tỉnh để trang bị những kiến thức thực tế về tổ chức hoạt động tập thể cho học viên, một kỹ năng cần thiết trong quá trình công tác tại cơ sở.

Thứ năm, cần có chế độ, phụ cấp kịp thời nhằm đảm bảo đời sống và cũng là khuyến khích tinh thần học tập rèn luyện cho học viên. Bên cạnh đó, cần có sự đầu tư cơ bản về trường lớp, nơi ăn ở. Coi đây là nhiệm vụ thường xuyên nên phải có cơ sở vật chất phù hợp cho công tác này, tránh tình trạng sử dụng chung dẫn đến bị động trong tổ chức lớp học cũng như chương trình giảng dạy.

Thứ sáu, sau khi kết thúc khoá học, các cấp bộ Đảng, chính quyền cần có kế hoạch bố trí sắp xếp kịp thời nhằm tạo điều kiện cho học viên sớm được áp dụng kiến thức được học vào thực tế, đồng thời cũng tạo môi trường rèn luyện công tác để họ sớm phát huy được hiệu quả công tác đào tạo và thể hiện được khả năng công tác làm cơ sở cho việc bố trí sắp xếp cán bộ những năm tiếp theo.

Thực tế cho thấy, tạo nguồn cán bộ từ những quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự cho các xã vùng sâu, vùng xa, là một chủ trương đúng và là một trong những biện pháp quan trọng nhằm bảo đảm cán bộ cho hệ thống chính trị ở các xã miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Từ những kết quả bước đầu về công tác đào tạo cán bộ cơ sở ở tỉnh Lào Cai thiết nghĩ các ngành hữu quan liên quan đến công tác xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc trên cơ sở nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm để có giải pháp hữu hiệu nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về “Nâng cao chất lượng cán bộ của hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn” của Đảng đã đề ra.

Nguyễn Thị Vân Hằng

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,900,937


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs