Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 02/06/2009
Từ những Đảng viên dân tộc thiểu số đầu tiên đến nghị quyết của Đảng về công tác trong các dân tộc thiểu số (tháng 3 năm 1935)

 

Lê Xuân An
Viện Lịch sử Đảng (HVCTQG Hồ Chí Minh)

         Đào tạo cán bộ dân tộc và miền núi làm nòng cốt cho phong trào cách mạng trên địa bàn miền núi, trong đồng bào các dân tộc thiểu số để đồng bào chung vai gánh vác, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng cả nước là vấn đề được Đảng và Bác Hồ đặc biệt quan tâm ngay từ những ngày đầu cách mạng.

        Năm 1925, sau gần 15 năm bôn ba đến nhiều nước thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc Nguyễn Ái Quốc đã về Quảng Châu (Trung Quốc) mở lớp huấn luyện trực tiếp đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam. Người chọn Quảng Châu vì ở đó có nhiều thanh niên Việt Nam đang trú chân, có lực lượng cách mạng của Tôn Trung Sơn với chính sách “thân Xô, thân Cộng, phù trợ công nông” và có lực lượng cách mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hai dân tộc Việt - Trung có hàng trăm km biên giới chung, lại có kẻ thù chung là bọn đế quốc thực dân phương Tây, nên là chỗ dựa lâu dài cho nhau trong quá trình vận động giải phóng dân tộc cũng như kháng chiến sau này.

        Thực hiện chủ trương của đồng chí Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1925 - 1928, đã có gần 200 thanh niên Việt Nam sang Trung Quốc dự các lớp huấn luyện của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. Đó là những hạt giống đỏ của Cách mạng Việt Nam thời dựng Đảng. Trong số đó có một số ít đi đường từ Xiêm (Thái Lan) sang, một số đi đường thuỷ từ Sài Gòn, còn 2/3 đi đường bộ, trèo đèo, lội suối dọc các tỉnh biên giới phía Bắc. Nhiều gia đình đồng bào dân tộc ở Lạng Sơn, Cao Bằng, gia đình Việt Kiều bên kia biên giới trở thành những cơ sở tin cậy dẫn đường cho các thanh niên Việt Nam sang Quảng Châu. Trong bối cảnh sục sôi đó, nhiều thanh niên là con em đồng bào các dân tộc thiểu số ở Việt Bắc cũng hướng đến Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, như: Hoàng Đình Giong (Vũ Văn Đức), Hoàng Văn Thụ, Hoàng Vĩnh Tuy (Hoàng Văn Nọn), Lương Văn Tri (Lương Huy)...

        Năm 1927 sau vụ phản biến của Quốc dân Đảng, Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên không tổ chức lớp học ở Quảng Châu nữa mà phải phân tán thành các cơ sở nhỏ lẻ đi các địa bàn khác nhằm tránh sự khủng bố của Quốc dân Đảng. Được sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cơ sở Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên lần lượt tổ chức các xưởng học nghề sửa chữa cơ khí, xưởng may và dệt tại thị trấn Long Châu (Nam Ninh, Trung Quốc) để gây quỹ, huấn luyện cán bộ, và che mắt Quốc dân Đảng. Năm 1927, tại xưởng cơ khí Nam Hưng ở Long Châu, đồng chí Hoàng Đình Giong, Hoàng Văn Thụ,  Hoàng Vĩnh Tuy, Lương Văn Tri, Lê Đoàn Chu (Lê Mới) được đồng chí Lê Hồng Sơn kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. Nhờ hoạt động tích cực và có hiệu quả, tháng 12/1929, đồng chí Lê Hồng Sơn đã kết nạp đồng chí Hoàng Đình Giong, Hoàng Văn Thụ và Hoàng Vĩnh Tuy vào Đông Dương Cộng sản Đảng, tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam và thành lập Chi bộ Long Châu lãnh đạo phong trào cách mạng ở Cao Bằng - Lạng Sơn. Đồng chí Hoàng Đình Giong làm Bí thư chi bộ. Từ những thanh niên học sinh yêu nước người dân tộc thiểu số, các anh đã trở thành đảng viên Đảng Cộng sản. Chi bộ Long Châu trở thành Bí thư lâm thời Liên Tỉnh uỷ Cao Bằng - Lạng Sơn.

        Được sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, từ những hạt giống đỏ đầu tiên của Chi bộ Long Châu, tháng 4/1930 đồng chí Hoàng Vĩnh Tuy kết nạp đồng chí Lê Đoàn Chu và Nông Văn Đô vào Đảng Cộng sản Đông Dương và tuyên bố thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở Cao Bằng. Đồng chí Hoàng Vĩnh Tuy làm Bí thư Chi bộ. Chi bộ này cũng là Tỉnh uỷ lâm thời ở Cao Bằng. Tại Lạng Sơn, sau một thời gian đào tạo, giác ngộ, đến giữa năm 1933, đồng chí Hoàng Văn Thụ đến xã Thuỵ Hùng (Văn Uyên) tổ chức kết nạp các đồng chí Đoàn Viết Bứng, Đồng Viết Đại, Đoàn Viết Cảnh và Nông Viết Bảo vào Đảng Cộng sản Đông Dương và tuyên bố thành lập Chi bộ đầu tiên ở Lạng Sơn. Chi bộ do đồng chí Hoàng Văn Thụ trực tiếp làm Bí thư. Chi bộ làm nhiệm vụ, chức năng như Tỉnh uỷ lâm thời.

        Năm 1932, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Phương Đông ở Liên Xô, đồng chí Lê Hồng Phong đến xưởng cơ khí Nam Hưng ở Long Châu cùng các đồng chí Hoàng Đình Giong, Hoàng Văn Thụ mở nhiều lớp huấn luyện chính trị cho con em đồng bào dân tộc hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn. Vì vậy sau cao trào cách mạng Xô Viết - Nghệ Tĩnh (1930 - 1931), các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng bị bắt, nhiều tổ chức và cơ sở Đảng bị phá vỡ, cách mạng Việt Nam lâm vào thoái trào, nhưng ở hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn, phong trào cách mạng có bước phát triển vượt bậc. Tháng 3/1934 được sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, Ban Chỉ huy của Đảng ở ngoài nước được thành lập gồm các đồng chí: Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Phùng Chí Kiên. Tổ chức này làm chức năng như Ban Chấp hành Trung ương lâm thời. Tháng 7/1933, đồng chí Lê Hồng Phong về hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn để tìm hiểu việc thực hiện chủ trương đường lối và phương pháp vận động tổ chức đồng bào các dân tộc thiểu số, làm cơ sở thực tiễn cho việc chuẩn bị báo cáo tại Đại hội lần thứ I của Đảng và Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản. Đồng chí Lê Hồng Phong thay mặt Ban Chỉ huy ở ngoài nước của Đảng chỉ thị cho Đảng bộ Cao Bằng và Lạng Sơn xây dựng thành những cơ sở vững chắc để chắp nối liên lạc với các cơ sở Đảng trong phạm vi toàn quốc.

        Thực hiện chỉ thị của đồng chí Lê Hồng Phong, đầu năm 1935 đồng chí Hoàng Văn Thụ đã trực tiếp mở các lớp huấn luyện cách mạng ở Lũng Nghịu - Long Châu. Thông qua hoạt động của đội ngũ cốt cán học ở Lũng Nghịu, đường dây hoạt động bí mật đã nhanh chóng được thiết lập từ Lũng Nghịu vào Thất Khê, Điềm He (Lạng Sơn) và Thông Nông (Cao Bằng). Đồng thời ngay tại địa bàn Văn Uyên, hệ thống các trục liên lạc bí mật cũng được khôi phục, củng cố ở các xã Tân Yên, Thuỵ Hùng, Phú Xá. Chính các trạm liên lạc bí mật này đã góp phần tích cực vào việc đưa đón, bảo vệ một số đại biểu ở trong nước đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ I được tổ chức từ ngày 27 đến 31/3/1935 tại Ma Cao (Trung Quốc).

        Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ I họp ở Ma Cao, năm 1935 đã đánh giá cao phong trào cách mạng ở Cao Bằng và Lạng Sơn cũng như nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

        Đại hội đã thông qua và biểu quyết 28 Văn kiện, trong đó có Nghị quyết về công tác trong các dân tộc thiểu số. Nghị quyết này cho biết đồng bào các dân tộc thiểu số ở nước ta lúc bấy giờ có khoảng 1 triệu người, dân tộc Kinh có khoảng 18 triệu người. Nhận định về cuộc vận động giải phóng các dân tộc thiểu số, Nghị quyết viết: “Điều đặc sắc là cuộc đấu tranh của công nông người Thổ, người Nùng ở Cao Bằng, Lạng Sơn có tính chất tổ chức chu đáo và theo những khẩu hiệu cộng sản rõ rệt. Một điều thắng lợi cho cộng sản chủ nghĩa nữa là: công nông các dân tộc thiểu số chẳng những đã vào hàng ngũ Đảng Cộng sản và các đoàn thể cách mạng khác do Đảng lãnh đạo mà thôi, mà họ đã giữ một vị trí rất quan trọng trong các cơ quan chỉ đạo từ Thượng cấp đến hạ cấp (như Xứ uỷ người Lào, người Thổ). Đại hội chắc chắn rằng ở các Xứ và các miền dân tộc thiểu số đã có điều kiện khách quan sẵn sàng cho sự phát triển cách mạng vận động(1). Đồng thời, Nghị quyết cũng đề ra những “nhiệm vụ cần kíp” để vận động, đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số như: cần phổ biến rộng rãi các văn bản của Đảng và các đoàn thể trong đồng bào dân tộc, cần nghiên cứu thêm những khẩu hiệu mới cho thích hợp với tâm lý và nhu cầu của người dân tộc. Ở Trung ương và các tỉnh (có đồng bào dân tộc) cần cử ra một số người chuyên nghiên cứu và chỉ đạo công tác trong đồng bào dân tộc, chống địa phương chủ nghĩa trong các đồng chí người dân tộc thiểu số...

        Có thể nói, Nghị quyết về công tác trong các dân tộc thiểu số được Đại hội Đảng lần thứ I thông qua ngày 28/3/1935 là văn kiện đầu tiên phản ánh một cách toàn diện về chiến lược vận động, đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ I đã bầu 13 đồng chí vào BCH TW Đảng, 5 đồng chí Thường vụ Trung ương. Đồng chí Hoàng Đình Giong, đại biểu Xứ uỷ Bắc Kỳ tham dự Đại hội, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương.

        Đồng chí Hoàng Vĩnh Tuy (Hoàng Văn Nọn) đang trên đường đi dự Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản cũng được Đại hội bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. Đại hội chuẩn y việc cử 3 đại biểu chính thức đi dự Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản là Litvinốp (Lê Hồng Phong), Bà Vai (Nguyễn Thị Minh Khai) và đồng chí Cao Bằng (Hoàng Vĩnh Tuy)./.

----------
(1) Văn kiện Đảng toàn tập, tập 5, 1935 Nxb CTQG.HN..2002

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 64,260,277


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs