Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 06/12/2006
Phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi, công tác tốt của đồng bào Khmer tỉnh Bạc Liêu


Thu hoạch lúa mùa ở xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì

Bạc Liêu là tỉnh nằm ở vùng Duyên hải Nam bộ thuộc đồng bằng sông Cửu Long có dân số là 768.300 người, trong đó dân tộc Khmer là 65.172 người gồm 12.678 hộ (chiếm 8,48% dân số trong tỉnh), hầu hết đồng bào cư trú đan xen với người Kinh, người Hoa ở 7 đơn vị hành chính cấp huyện, thị của tỉnh.

Do nằm trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Bạc Liêu có sông ngòi chằng chịt, thế mạnh của tỉnh là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng đánh bắt thuỷ hải sản và nghề muối, nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội.

Qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư” đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng ở địa phương. Cuộc sống của nhân dân nói chung và của các phum sóc Khmer nói riêng đã có nhiều cải thiện và đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong đồng bào dân tộc Khmer làm kinh tế giỏi và tham gia công tác xã hội tốt.

Đồng bào Khmer vốn có truyền thống sống gần gũi chan hoà và có mối quan hệ giao lưu thương yêu đùm bọc lẫn nhau giữa 3 dân tộc anh em trong vùng và luôn kề vai sát cánh bên nhau chế ngự thiên tai và đoàn kết chống giặc ngoại xâm. Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như trong hoà bình xây dựng đất nước, đồng bào Khmer có những đóng góp đáng kể. Đặc biệt từ ngày Bạc Liêu được tái lập (1997) đến nay, đồng bào dân tộc Khmer đã góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh giữ vững ổn định chính trị đưa nền kinh tế của tỉnh phát triển lên.

Nhiều năm qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị 68 CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá VI) về công tác vùng đồng bào Khmer, các cấp ủy Đảng và chính quyền trong tỉnh Bạc Liêu đã có nhiều cố gắng huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đẩy mạnh sản xuất, phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá. Từ năm 2000-2006 tỉnh Bạc Liêu được Trung ương hỗ trợ trên 50 tỷ đồng để thực hiện Chương trình 135 và đã đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở như đường giao thông, thuỷ lợi nhỏ, trường học, nước sạch sinh hoạt, trạm y tế, điện sinh hoạt và trợ cước, trợ giá, khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí giúp đồng bào vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Mặt khác hàng năm Nhà nước và các đoàn thể còn hỗ trợ hàng trăm triệu cho đồng bào Khmer phát triển kinh tế. Nhờ đó đã có nhiều hộ từ đói nghèo vươn lên đủ ăn và làm giàu. Đời sống tinh thần, mức hưởng thụ văn hoá được các cấp uỷ Đảng, chính quyền đặc biệt quan tâm, nhất là việc phát huy truyền thống trong lễ hội. Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo có 1 trường phổ thông trung học dân tộc nội trú, ngoài ra còn có nhiều em đi học trường thiếu sinh quân để đào tạo sỹ quan là con em dân tộc Khmer. Ngân sách tỉnh cũng đã giành hàng tỷ đồng đầu tư sự nghiệp văn hoá giáo dục, y tế trong vùng đồng bào dân tộc Khmer. Đến nay phum sóc ấp xã có đông đồng bào Khmer đều có đường giao thông xe 2 bánh đi được 2 mùa, đời sống đồng bào Khmer từng bước được nâng lên, số hộ Khmer khá, giàu là 2.246 hộ (chiếm tỷ lệ 28%) so với tổng số hộ Khmer toàn tỉnh.

Hầu hết đồng bào Khmer đều theo đạo Phật, toàn tỉnh có 22 chùa hàng năm thường xuyên có trên 300 vị sư tu học. Nhiều chùa được mở lớp văn hoá Pali và Vini giảng dạy theo sự hướng dẫn của Hội đoàn kết sư sãi yêu nước. Các chùa được chính quyền địa phương hỗ trợ hàng trăm triệu đồng để tôn tạo xây dựng thành điểm văn hoá, là nơi giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, là nơi hướng dẫn thực hiện nếp sống văn hoá mới, chuyển giao và đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho đồng bào. Đồng thời có một số chùa còn tạo điều kiện giúp vốn, giống cây trồng cho nhân dân sản xuất và tổ chức lao động tự túc, giảm sự đóng góp của bà con trong phum sóc (Chùa Sóc Đồn Hưng Hội, chùa Đìa Muồng Vĩnh Phú Đông, chùa mới Giá Rai, chùa Xiêm Cán xã Vĩnh Trạch Đông…).

Bên cạnh những mặt chuyển biến tiến bộ nêu trên vùng đồng bào dân tộc Khmer cũng còn không ít khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, tình trạng cầm cố, sang bán đất, cho vay nặng lãi, phân hoá giàu nghèo tiếp tục diễn ra phức tạp. Tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao. Trình độ dân trí thấp việc dạy và học chữ dân tộc còn bất cập cả về nội dung, chương trình sách giáo khoa, chế độ bồi dưỡng chưa phù hợp. Môi trường nước sạch chưa được quan tâm đúng mức, tệ nạn xã hội, tranh chấp đất đai vẫn còn xảy ra.

Những tồn tại trên có nhiều nguyên nhân, nhưng cơ bản trước hết là công tác tổ chức, lãnh đạo, phối hợp hành động của các cấp còn bất cập chưa có biện pháp thích hợp để động viên xây dựng và phát huy lực lượng cốt cán trên địa bàn dân cư. Chính sách khuyến khích động viên nhân rộng điển hình chưa rõ và thiếu kịp thời đối với hộ sản xuất giỏi và tham gia công tác xã hội tốt.

Những năm qua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư” do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị và các xã có đồng bào dân tộc Khmer đã kết hợp với thực hiện quy chế quy ước của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước, thực hiện nếp sống văn minh gia đình phum sóc văn hoá trong việc cưới, việc tang, lễ hội, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Cuộc vận động ngày càng được đông đảo dân tộc Khmer tích cực hưởng ứng, đã khơi dậy truyền thống đại đoàn kết dân tộc từ mỗi gia đình cộng đồng, vận động mọi người gương mẫu chấp hành mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đẩy mạnh sản xuất, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, khắc phục khó khăn vươn lên xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình.

Trong tỉnh có hàng ngàn người Khmer đạt danh hiệu lao động sản xuất giỏi, tham gia công tác xã hội tốt. Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư” đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều gương cá nhân điển hình trong lao động sản xuất từ chỗ đói nghèo vươn lên khá giả và giàu có, do biết học hỏi và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, từ đó kinh tế gia đình được phát triển vươn lên làm giàu góp phần cho phum sóc quê hương ngày càng giàu đẹp. Điển hình về phong trào lao động sản xuất giỏi tham gia công tác xã hội tốt có ông Thạch Sa Phol ở ấp Nước Mặn xã Hưng Hội. Khi mới lập gia đình ra ở riêng cha mẹ chia cho 3 công đất ruộng không đủ ăn, nhưng nhờ biết chuyển dịch cơ cấu vật nuôi cây trồng, sử dụng vốn vay đúng mục đích, biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cần cù lao động, tiết kiệm tiêu xài ông mạnh dạn đưa lúa giống mới vào đồng ruộng và quyết làm 2 vụ lúa 1 vụ màu, đặc biệt là trồng dưa hấu, kết hợp với nuôi heo, thu nhập bình quân hàng năm 100 triệu đồng. Hiện nay ông có 4 công ruộng, ngoài ra ông còn mượn đất thêm 16 công để trồng hoa màu (chuyên canh dưa hấu). Ngoài việc trồng trọt, chăn nuôi chăm lo sản xuất ông còn sắm thêm 1 chiếc ghe có trọng tải 10 tấn để mua lúa hoa màu trái cây bán thu lãi được bình quân trên 10 triệu đồng 1 năm. Cuộc sống gia đình ông ổn định xây được nhà khang trang, có đủ tiện nghi nghe nhìn, có 2 chiếc mô tô, 2 máy xới, 1 máy tuốt lúa… Ngoài chuyện tính toán làm ăn trong gia đình ông còn tham gia vào Hội Nông dân ấp hướng dẫn và trao đổi kinh nghiệm làm ăn cho bà con trong phum sóc.
Cũng trong phong trào sản xuất giỏi công tác xã hội tốt được điển hình có ông Danh Nhim ở ấp Bà Gồng thị trấn Ngan Dừa cũng lập gia đình từ nghèo đi lên. Sau khi vợ mất để lại 4 đứa con, ông quyết làm ăn nuôi dạy con, ngoài việc trồng lúa và hoa màu, ông còn trồng cây tràm và bạch đàn, cây ăn trái trên diện tích đất mà trồng lúa đạt hiệu quả thấp; mặt khác ông đào mương đìa nuôi cá lóc, cá rô đồng cho thu hoạch trên 500 kg/năm. Từ nguồn thu nhập nói trên, ông Nhim sắm thêm 1 thùng suốt lúa, 1 máy xới đất, xây 1 lò sấy lúa 4 tấn/mẻ, tổng thu nhập hàng năm từ 80-100 triệu đồng.

Trong phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi tham gia công tác xã hội tốt trong tỉnh Bạc Liêu còn có các chùa, các vị sư Khmer đó là các vị Thượng toạ, Đại Đức Tăng Trưởng các chùa, các vị A-Char, ngoài vận động thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” còn tích cực vận động sư sãi trong chùa tham gia sản xuất trồng lúa hoa màu cây ăn trái để tự túc cải thiện cuộc sống đồng thời các vị còn làm tốt công tác xã hội như giúp vay vốn, giống cây trồng, kinh nghiệm cho bà con bổn sóc. Điển hình như chùa Khô-Xi-Ta-Ram (chùa Bạc Liêu cũ “Sóc Đồn”), chùa Đìa Muồn, chùa Xiêm Cáng, chùa mới Giá Rai, chùa Cỏ Thum… phong trào này cũng được gắn với việc thực hiện quy ước nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, giữ gìn bản sắc dân tộc Khmer.

Những mô hình tiêu biểu trong đồng bào dân tộc Khmer nêu trên là đại diện cho hàng ngàn người sản xuất và tham gia công tác xã hội tốt của tỉnh Bạc Liêu, những cống hiến hết mình cho công tác xã hội của những người tiêu biểu dân tộc Khmer trong tỉnh đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của quê hương.

Châu Phát

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,664,097


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.3 secs