Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 05/12/2006
Đảng bộ Hoài Ân một chặng đường phát triển
Hoài Ân là một huyện trung du miền núi của tỉnh Bình Định, cách thành phố Quy Nhơn 100 km về phía Bắc, diện tích tự nhiên là 744,06 km2, dân số là 96.380 người, với 3 dân tộc: Kinh, Bana và Hrê. Huyện có 13 xã và 1 thị trấn (thị trấn Tăng Bạt Hổ), trong đó có 3 xã vùng cao (Bók Tới, Đák Mang, Ân Sơn), 6 xã đặc biệt khó khăn (Ân Nghĩa, Ân Hữu, Ân Tường Đông, Bók Tới, Đák Mang, Ân Sơn).

Qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, Đảng bộ và nhân dân huyện Hoài Ân đã xây dựng nên truyền thống anh dũng kiên cường, một lòng sắt son theo cách mạng. Huyện và 12 xã cùng với Ban an ninh công an huyện và 1 liệt sỹ được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Bước ra từ hai cuộc chiến tranh gian khổ cùng với những bất lợi về mặt địa lý tự nhiên, điểm xuất phát về kinh tế, xã hội của huyện thấp, lại ở vùng trung du, miền núi xa các trung tâm kinh tế của tỉnh, giao thông đi lại khó khăn nên ít thuận lợi trong việc thu hút đầu tư, phát triển kinh tế từ bên ngoài. Mảnh đất này lại chịu không ít những thiên tai xảy ra hàng năm nên một số nhu cầu bức xúc của nhân dân chưa có điều kiện giải quyết một cách căn bản đã tác động đến đời sống và tâm tư tình cảm của người dân và là một thách thức lớn đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Hoài Ân.

Xác định công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ trọng tâm then chốt và tiên quyết của toàn bộ tiến trình phát triển toàn diện của địa phương nên Đảng bộ Hoài Ân đã lấy việc xây dựng hệ thống chính trị, củng cố kiện toàn các tổ chức Đảng từ Huyện uỷ đến các chi bộ cơ sở làm bước đột phá đầu tiên với phương châm “đảng viên gương mẫu đi trước”. Trong những năm qua, việc phát triển đảng viên và nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên đã được nhấn mạnh thành một phong trào sâu rộng. Hệ thống tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở không ngừng được củng cố, kiện toàn và phát triển. Đến nay 83/83 thôn có chi bộ, số cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tăng. Năm 2004, có 37 đơn vị đạt trong sạch vững mạnh, chiếm 73%, tăng 17% so với năm 2000. Số cơ sở đảng yếu kém giảm dưới 2%. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên rõ rệt, nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững, ý thức tổ chức kỷ luật được đề cao. Đặc biệt là xuất phát từ nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao ý thức trách nhiệm của từng cá nhân trước tập thể đã tạo nên một sự đồng tâm, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ. Nhiều năm qua, Đảng bộ Hoài Ân giữ vững truyền thống nội bộ đoàn kết thống nhất, ý Đảng hợp với lòng dân, tạo một thế trận “Đảng tin dân, dân tin Đảng” như động lực cơ bản để vạch ra và thực hiện tốt mọi quyết sách lớn.

Sự phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng đảng viên và có sự kiểm tra giám sát cụ thể hoạt động định kỳ của từng chi bộ và từng đảng viên là một trong những yếu tố được đảng bộ quan tâm thực hiện nghiêm túc. Điều này thể hiện rõ sự nắm bắt, lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của đảng viên trong các chi bộ vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức lối sống và nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đến nay, trong đảng bộ có 92% đảng viên được phân công nhiệm vụ (trừ đảng viên già yếu, miễn sinh hoạt đảng). 
Công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới ở Hoài Ân cũng có những bước tiến bộ cả về số lượng lẫn chất lượng. Những năm qua, bình quân mỗi năm kết nạp 93 đồng chí, vượt 9,41% so với nghị quyết. Đây không phải chạy theo thành tích, mà vấn đề chất lượng đảng viên luôn được Đảng bộ đặt ra như một tiêu chí hàng đầu. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn được đề cao và là yếu tố tiên quyết trong việc đề bạt, bổ nhiệm và kết nạp đảng viên. Trong số những đảng viên mới kết nạp, lực lượng trẻ chiếm trên 60%, tốt nghiệp phổ thông trung học chiếm 65%, cao đẳng và đại học chiếm gần 20%. Đây vừa là đội ngũ kế cận vừa là lực lượng nòng cốt xung kích trong mọi công tác. Họ được các đơn vị mạnh dạn trao cho những trọng trách trong công tác để rèn luyện bản lĩnh và tích luỹ kinh nghiệm, đội ngũ cán bộ trẻ ngày càng chứng tỏ được khả năng và bản lĩnh của mình. Công tác cán bộ được Đảng bộ Hoài Ân xem là một trong những khâu quan trọng có tính quyết định. Dưới sự chỉ đạo sát sao của đảng uỷ các cấp, công tác cán bộ từng bước được đổi mới cả về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sắp xếp. Với những biện pháp thiết thực, chỉ trong vòng năm năm, số cán bộ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị từ trung cấp trở lên đã tăng 30%. Hoài Ân cũng là địa phương hoàn thành tốt việc quy hoạch đội ngũ cán bộ huyện và cơ sở giai đoạn 2005-2010 và sau năm 2010; luân chuyển 5 cán bộ của huyện về giữ chức vụ Bí thư, Phó bí thư Đảng uỷ các xã, thị trấn.

Với công tác kiểm tra đảng, Đảng bộ huyện Hoài Ân xem đây là một trong những nhiệm vụ then chốt để kiện toàn và làm trong sạch đội ngũ đảng viên. Hàng năm công tác kiểm tra đảng được chú trọng và tăng cường, bộ máy làm công tác kiểm tra đảng từ huyện đến cơ sở được kiện toàn và thực hiện đúng quy định. Việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ xây dựng đảng đối với các tổ chức cơ sở đảng được tiến hành thường xuyên, công tác phòng ngừa đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng được coi trọng, công tác xem xét, xử lý tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đảng viên được thực hiện nghiêm túc, có tác dụng lớn trong việc giáo dục, ngăn ngừa khuyến điểm và xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh. Trong nhiệm kỳ vừa qua, đảng bộ đã kiểm tra 39 lượt tổ chức cơ sở đảng và 645 lượt đảng viên, xử lý kỷ luật 87 đảng viên (khiển trách 28, cảnh cáo 44, cách chức 5 và khai trừ 10. Xử lý kỷ luật 2 tập thể không nêu cao được vai trò lãnh đạo để nảy sinh nhiều vấn đề tiêu cực làm ảnh hưởng đến phong trào chung).

Nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong toàn Đảng, toàn dân, Đảng bộ Hoài Ân thường xuyên chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên là các tầng lớp nhân dân, tập trung tổ chức quán triệt các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ gắn với việc cụ thể hoá thành các nghị quyết, kế hoạch chương trình hành động của Huyện uỷ để triển khai thực hiện. Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, học tập chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh được quan tâm và thực hiện rộng khắp thông qua những đợt sinh hoạt chính trị, học tập nghiên cứu và những hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng của đất nước và địa phương.

Trên cơ sở kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng, Hoài Ân đã thực sự xây dựng sự nhất trí cao trong toàn Đảng, toàn dân, tạo cơ sở cho việc nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trong toàn huyện, đặc biệt là các xã thuộc miền núi. Những năm qua, kinh tế của huyện bắt đầu tăng trưởng và phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Thu ngân sách luôn vượt chỉ tiêu hàng năm. Tổng thu trong 5 năm qua đạt 35 tỷ, vượt 73% so với nghị quyết (riêng năm 2005 thu nội địa ước đạt gần 8 tỷ đồng, vượt 92% so với nghị quyết). Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tăng nhanh, quy mô đầu tư đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Trong 5 năm, tổng vốn đầu tư trên 235 tỷ, tăng 76% so với giai đoạn 1996-2000. Nhiều công trình trọng điểm về giao thông, thuỷ lợi đạt kết quả cao. Chương trình bê tông hoá giao thông nông thôn được đánh giá là một điểm sáng trong cả nước (được Chính phủ tặng Bằng khen là đơn vị dẫn đầu về giao thông nông thôn của cả nước). Toàn huyện đã xây dựng mới trên 170 km đường bê tông liên thôn liên xã (gấp đôi so với nghị quyết đặt ra) bằng chính sự huy động nguồn sức dân cùng với sự hỗ trợ của tỉnh; hệ thống lưới điện quốc gia phủ kín đến 100% số thôn bản và trên 99% số hộ được dùng điện. Những nhiệm vụ về phát triển văn hoá - xã hội đều được thực hiện vượt các chỉ tiêu mà nghị quyết đề ra. Quốc phòng an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn, chất lượng hoạt động ngày một tốt hơn.
Từ quá trình hoạt động thực tiễn của địa phương, một kinh nghiệm mấu chốt để đưa Đảng bộ Hoài Ân đi đến thành công, đó là phải tạo cho được sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ đảng, tìm được sự đồng thuận ủng hộ của toàn dân, thực hiện tốt phương châm “Dân tin Đảng, Đảng tin dân”, phấn đấu vươn lên bằng sức mạnh nội lực, tự lực tự cường.

Với tinh thần: “Huy động nội lực, phát huy lợi thế, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng phát triển huyện ngày càng giàu mạnh văn minh”, Đảng bộ và toàn thể nhân dân huyện Hoài Ân đã nêu cao truyền thống đoàn kết, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, kế thừa những thành tích và kinh nghiệm của những năm trước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Đoàn Triệu Long
Học viện Chính trị Khu vực II

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,672,888


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs