Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 05/12/2006
Khó khăn và giải pháp thực hiện Quyết định 134 ở tỉnh miền núi Lai Châu
Quyết định 134/2004/QĐ-TTg được ban hành thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đã được đồng bào các dân tộc thiểu số trong cả nước và của tỉnh Lai Châu nhiệt tình hưởng ứng, tạo các điều kiện thuận lợi, phù hợp để hỗ trợ hộ dân tộc thiểu số nghèo phát triển sản xuất, dần ổn định cuộc sống, từng bước xoá đói giảm nghèo. Là tỉnh có đồi núi cao, chiếm trên 80% diện tích tự nhiên, độ dốc lớn, thiên tai, lũ lụt xảy ra thường xuyên, giao thông đi lại khó khăn, nhất là các bản vùng sâu, vùng xa, vùng giáp biên giới nên việc tổ chức khai hoang, hỗ trợ làm nước sinh hoạt, nhà ở gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, hai năm qua Lai Châu đã có nhiều nỗ lực cố gắng từng bước triển khai có hiệu quả Quyết định 134 đến các đối tượng được thụ hưởng chính sách.

Trong 2 năm (2005-2006) tổng nguồn vốn đầu tư hỗ trợ thực hiện Quyết định 134/TTg là 58,9 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn Trung ương cấp theo Quyết định 134 là 52 tỷ; nguồn vốn lồng ghép các chương trình khác 6,9 tỷ đồng để hỗ trợ cho các nội dung sau: Hỗ trợ nhà ở (tấm lợp), nước sinh hoạt, đất sản xuất.

Sau khi tiếp nhận nguồn vốn hỗ trợ năm 2005, tỉnh Lai Châu đã phân bổ nguồn vốn hỗ trợ nhà ở (tấm lợp) với mức hỗ trợ bình quân 2 triệu đồng/hộ, phân bổ cho 6 huyện, thị trong toàn tỉnh với 4.050 hộ 8,1 tỷ đồng đạt 35,68% số hộ cần hỗ trợ theo đề án; hỗ trợ đất sản xuất (khai hoang ruộng nước, nương có bờ) được phân bổ là 10 tỷ đồng, mức hỗ trợ 5 triệu đồng/ha, đã thực hiện phân bổ cho 7.999 hộ đạt 52,73% số hộ cần hỗ trợ theo đề án; hỗ trợ nước sinh hoạt được cấp vốn là 3,9 tỷ đồng, mức hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ, đã thực hiện phân bổ cho 3.900 hộ nhưng do điều kiện địa hình phức tạp, các hộ dân cư trú rải rác không tập trung, giá cước vận chuyển cao vì vậy tỉnh đã quyết định hỗ trợ cho mỗi hộ 1 triệu đồng để xây bể hoặc đào giếng, mua lu, téc chứa nước. Tuy vậy, một số nơi tổ chức thực hiện vẫn gặp nhiều khó khăn, một số hộ đào giếng và xây bể chứa nước còn lại một số xã tập trung vốn xây dựng công trình nước tập trung cho các hộ. Tính đến thời điểm tháng 12 năm 2005 đã thực hiện hỗ trợ được 2.884 hộ với kinh phí 3.009 triệu đồng, đạt 77,15% kế hoạch giao. Trong đó, công trình tập trung triển khai được 17 công trình/1.323 hộ; công trình phân tán hỗ trợ được 1.561 hộ.

Bước sang năm 2006, nguồn vốn Chương trình 134 được Chính phủ giao 30 tỷ đồng để nguồn vốn triển khai có hiệu quả, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo lồng ghép nguồn vốn 134 vào chương trình xoá đói giảm nghèo để triển khai trên địa bàn tỉnh. Kết quả việc thực hiện lồng ghép này đã tạo bước chuyển biến mạnh trong thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch và các đối tượng được hỗ trợ, phần lớn là hộ nghèo có thêm nguồn kinh phí sửa chữa, dựng nhà mới to hơn, khang trang hơn. Kết quả tính đến thời điểm tháng 9/2006, thực hiện hỗ trợ được 8.764 hộ, kinh phí 18.745 triệu đồng, đạt 87,18% kế hoạch; thực hiện khai hoang được 297,66 ha, kinh phí 1.488,3 triệu đồng, đạt 33,07% kế hoạch; hỗ trợ sản xuất được 15.000 hộ với mức bình quân 300.000 đồng/hộ; kinh phí 4,5 tỷ đồng, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch năm.

Để đạt được những kết quả trên, ngay từ thời gian đầu Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã tổ chức tốt công tác nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên ở các cấp, các ngành liên quan và đến toàn thể nhân dân - những người trực tiếp thụ hưởng chương trình. Ban Chỉ đạo Chương trình 134 được thành lập thống nhất đồng bộ từ tỉnh đến huyện. ở tỉnh do một đồng chí Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban, đồng chí Trưởng ban Dân tộc tỉnh làm Phó trưởng ban thường trực và các sở, ngành đại diện lực lượng vũ trang là các thành viên; ở cấp huyện giao cho phòng kinh tế làm cơ quan thường trực cùng các thành viên của các phòng, ban trong huyện tổ chức chỉ đạo thực hiện. Riêng đối với cấp xã, Chương trình 134 được lồng ghép vào Ban chỉ đạo xoá đói giảm nghèo của xã và cấp xã có các tổ công tác tăng cường của tỉnh, huyện trực tiếp giúp xã triển khai thực hiện. Tuy công tác tổ chức quản lí khá chặt chẽ, đồng bộ và bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định song quá trình triển khai thực hiện còn bộc lộ một số tồn tại như:

Về mục tiêu hỗ trợ nước sinh hoạt, năm 2006 nguồn vốn Chương trình Nước sạch vệ sinh môi trường dành kinh phí 5 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ xây dựng các công trình nước sinh hoạt nhỏ lẻ và tập trung. Trong đó hỗ trợ công trình nước sinh hoạt nhỏ lẻ được 1.098 hộ, kinh phí 1,098 tỷ đồng, đạt 73,2% kế hoạch; nước sinh hoạt tập trung, thực hiện 10 công trình, kinh phí 3,5 tỷ đồng do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tiến hành chỉ đạo thực hiện xây dựng các công trình phấn đấu đến hết năm hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng toàn bộ các công trình được triển khai theo kế hoạch năm.

Khâu phối hợp chỉ đạo của các ngành chưa được thường xuyên, một bộ phận cán bộ làm công tác xoá đói giảm nghèo còn kiêm nhiều việc chưa đầu tư nhiều thời gian cho công tác tham mưu đối với cấp uỷ chính quyền địa phương cũng như thực hiện công tác Xoá đói giảm nghèo - Việc làm; công tác tuyên truyền vận động nhân dân ở cấp cơ sở còn hạn chế; việc triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ còn chậm; một bộ phận nhân dân còn ỷ lại trông chờ vào nhà nước hoặc tự bằng lòng với cuộc sống hiện tại chưa nỗ lực vươn lên bằng chính nội lực của mình.

Việc hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 134 mới đạt mức 2 triệu đồng/1 hộ là chưa phù hợp; nội dung hỗ trợ nước sinh hoạt cho các hộ với mức 1 triệu đồng là rất khó thực hiện vì đồng bào cư trú ở vùng núi cao chủ yếu là núi đá mạch nước ngầm không có; công tác khai hoang gặp nhiều khó khăn do địa hình dốc, diện tích ít, nhỏ lẻ dàn trải chưa có công trình thuỷ lợi hoặc có thì suất đầu tư lại rất cao.

Trình độ, năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ xã còn rất hạn chế và yếu, đại đa số chưa qua đào tạo do vậy mà công tác lãnh đạo, chỉ đạo còn gặp nhiều khó khăn; cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống còn thấp kém, giao thông đi lại rất khó khăn nhất là vào mùa mưa nên mới chỉ triển khai được ở các địa điểm thuận lợi.

Đứng trước những khó khăn thách thức đó, để thực hiện có hiệu quả Quyết định 134 ở một tỉnh miền núi khó khăn nhất trong cả nước, với số hộ dân tộc thiểu số nghèo có nhu cầu cần hỗ trợ cả 4 nội dung còn rất lớn là nhiệm vụ không đơn giản. Do đó Quốc hội, Chính phủ cần tiếp tục bố trí đủ nguồn vốn và nâng mức vốn phân bổ cho những năm tiếp theo để tỉnh tổ chức thực hiện 4 nội dung của Quyết định 134 đạt hiệu quả. Đề nghị với Chính phủ tập trung nguồn vốn để đầu tư các công trình thuỷ lợi phục vụ tưới tiêu cho những diện tích đã khai hoang. Những hộ có diện tích ruộng đất sản xuất 1 vụ, 2 vụ và có nương sản xuất cố định có nhu cầu chuyển nhượng cho các hộ dân tộc thiểu số nghèo nhưng với mức hỗ trợ 5 triệu đồng/ha là quá thấp nên việc chuyển nhượng cho các hộ thiếu đất sản xuất là không thực hiện được, do vậy Chính phủ cần điều chỉnh nâng mức chuyển nhượng đất sản xuất từ 5 triệu đồng/ha lên 30 triệu đồng/ha.

Để xoá đói giảm nghèo, ổn định đời sống đồng bào các dân tộc nhu cầu về đất sản xuất không chỉ bức xúc với đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng hộ đồng bào Kinh sống ổn định lâu dài tại Lai Châu nhưng nghèo và thiếu đất sản xuất còn diễn ra khá phổ biến, Chính phủ cần bổ sung chính sách để hỗ trợ đất sản xuất đối với tất cả các dân tộc để tăng cường tình đoàn kết, cùng nhau chung sức chung lòng xây dựng vững chắc quê hương miền địa đầu Tây bắc Tổ quốc.

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,673,049


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs