Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 15/11/2006
Dự án nhỏ hiệu quả lớn


Ông Trần Xuân Trung đang phát dọn khu rừng 4,5 ha gia đình nhận thầu phát triển rừng cộng đồng

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách về quản lí phát triển rừng. Song trong thực tế việc tổ chức, triển khai thực hiện chưa đem lại hiệu quả như mong muốn. Một trong những nguyên nhân kém hiệu quả là do chưa huy động được sức mạnh của cộng đồng thôn bản tham gia trực tiếp vào quản lí phát triển rừng. Trước thực trạng này “Chương trình tài trợ các dự án nhỏ quản lí bền vững rừng nhiệt đới” (EC/UNDP/SGP PTF) đã tài trợ bằng hình thức cung cấp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ kinh phí giúp đỡ 24 cộng đồng thôn bản tại các địa phương trong cả nước để thực hiện mô hình về quản lí rừng cộng đồng ở Việt Nam.

Trong khuôn khổ của EC/UNDP/SGP PTF, theo ông Nguyễn Hải Nam, Điều phối viên chương trình SGP PTF Việt Nam cho biết: Có 4 nội dung hoạt động chính cần thực hiện đó là: Giao đất giao rừng cho cộng đồng quản lí (1); hướng dẫn cộng đồng xây dựng kế hoạch quản lí và phát triển tài nguyên rừng đã được cấp thẩm quyền giao (2); giúp đỡ phát triển sản xuất, tăng thu nhập tạo nguồn lực để người dân đóng góp phát triển rừng (3); xây dựng cơ chế phân chia lợi ích từ rừng đem lại (4). Để triển khai 4 nội dung nói trên, các chủ dự án phải xây dựng kế hoạch quản lí phát triển rừng của cộng đồng, đây là khâu có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả của dự án.

Dựa vào 4 nội dung hoạt động nói trên, Dự án “Góp phần bảo vệ Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, nâng cao nhận thức và năng lực của cộng đồng địa phương trong quản lí, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên Vườn Quốc gia và xoá đói giảm nghèo” (VN/04/004) được xây dựng. Dự án do Hội phụ nữ huyện Bố Trạch (Quảng Bình) tổ chức thực hiện, tại địa bàn xã Sơn Trạch (huyện Bố Trạch); thời gian thực hiện từ năm 2005-2007, với tổng kinh phí là: 2.174.750.000 đồng, trong đó địa phương và cộng đồng tham gia đóng góp là 714.500.000 đồng. Đây là loại dự án nhỏ, nguồn vốn hỗ trợ theo cơ chế cho vay (lãi suất 0,7%), trong đó chỉ có 20% tổng vốn vay không phải hoàn trả cho dự án, còn lại 80% phải hoàn trả để bảo toàn vốn và quay vòng cho các hộ có nhu cầu. Đối tượng được vay vốn là các hộ trong cộng đồng thôn bản; thứ tự các hộ được vay trước, vay sau do cộng đồng dân chủ bình xét, trong đó ưu tiên cho hộ nghèo vay trước; thời hạn hoàn trả vốn theo chu kỳ thu hoạch đối với từng loại cây trồng, vật nuôi; hàng tháng các hộ vay vốn đến sinh hoạt và nộp lãi suất cho tổ tín dụng. Cơ chế sử dụng kinh phí của dự án “cho vay quay vòng” người dân sẽ năng động hơn khi sử dụng vốn vào sản xuất. Đây là điểm khác biệt với các dự án “cho không”, hiệu quả thấp được thực hiện ở vùng dân tộc, miền núi mà chúng ta thường thấy.

Dự án “góp phần bảo vệ Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, nâng cao nhận thức và năng lực của cộng đồng địa phương trong quản lí, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên Vườn Quốc gia và xoá đói giảm nghèo” (VN/04/004) được triển khai trong khuôn khổ của EC/UNDP/SGP PTF đến nay đã tập trung thực hiện được một số công việc đó là: Xây dựng trạm truyền thanh không dây trị giá 165 triệu đồng (trong đó kinh phí của dự án 80 triệu đồng, huyện đầu tư 85 triệu đồng). Trạm hoạt động 3 buổi/tuần làm nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, pháp luật bảo vệ rừng; phổ biến kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi đến tận hộ gia đình. Mặc dù dân cư phân tán, nhưng nhờ lợi thế không dây nên sóng truyền thanh đã “phủ” khắp các thôn, bản góp phần nâng cao nhận thức pháp luật bảo vệ rừng và nâng cao kỹ năng sản xuất cho người dân. Cùng với việc nâng cao nhận thức để toàn dân tham gia bảo vệ rừng, dự án đã thành lập tổ an ninh tự quản bảo vệ rừng gồm 15 người. Tổ có nhiệm vụ tuần tra, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật bảo vệ rừng theo qui chế hoạt động của tổ. Tổ được dự án hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tháng, bình quân 100.000 đồng/người/tháng. Ngoài cơ sở pháp lý do Nhà nước ban hành về bảo vệ rừng, các thôn đều đưa nội dung bảo vệ rừng vào hương ước và trở thành tiêu chí để xếp loại gia đình văn hoá. Đến nay, dự án đã giải ngân được 468 triệu đồng, hỗ trợ cho 77 hộ trồng 35 ha keo tai tượng và chăm sóc bảo vệ được 65 ha rừng tái sinh, đồng thời dự án đã hỗ trợ 26 hộ phát triển chăn nuôi bò, dê, lợn. Các hộ vay vốn của dự án đều sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Trao đổi với chúng tôi, bà Dương Thị Hói, Trưởng Ban điều hành dự án cho biết: Khó khăn lớn nhất trong tổ chức thực hiện dự án là do dân trí thấp đã hạn chế đến nhận thức, đồng bào cứ nghĩ là dự án cho tất cả, nên ban đầu chưa có nhiều hộ tham gia, nhưng được bồi dưỡng, học tập đồng bào hiểu rõ cơ chế của dự án là cho vay quay vòng để các hộ đầu tư phát triển sản xuất. Sau khi “khai thông” được nhận thức, đồng bào đã tự nguyện làm đơn vay vốn và được dự án chấp nhận đồng thời dự án còn hướng dẫn kỹ thuật để đồng bào sử dụng vốn vay có hiệu quả. Ông Trần Xuân Trung (một trong số 77 hộ vay vốn dự án) cho chúng tôi biết: Trước đây, gia đình ông đã 2 lần nhận đất trồng rừng được 7,5 ha (có 3 ha trồng thông). Năm 2005, ông vay của dự án 4 triệu đồng trồng thêm 1,5 ha keo tai tượng. Hiện nay cả 9 ha rừng gia đình ông đang quản lí đều phát triển tốt. Ông khẳng định: Nhờ có sự giúp đỡ của dự án đã hạn chế được nạn phá rừng, nhiều gia đình trước đây phải phá rừng để sản xuất lương thực, nay họ đã vay vốn của dự án để trồng lại rừng trên mảnh đất mà trước đây họ chặt phá. Dự án đã ngăn chặn được tình trạng buôn bán lâm sản và động vật quý hiếm, góp phần bảo tồn giá trị của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Hiện nay, dự án đã hoàn thành đo vẽ toàn bộ đất lâm nghiệp trên địa bàn xã Sơn Trạch để cấp lâu dài cho các hộ thực hiện mô hình rừng cộng đồng. Đây là công việc có ý nghĩa quan trọng để các hộ gia đình nhận đất khoanh nuôi và trồng rừng mới, biến đất rừng từ chỗ “cha chung không ai khóc” đến có chủ và Nhà nước bảo vệ quyền hợp pháp của họ. Đối với người dân, họ được hưởng lợi từ dự án đem lại trên nhiều bình diện, từ nâng cao nhận thức đến hỗ trợ vay vốn và hướng dẫn kỹ thuật để đồng bào tự lựa chọn lấy cách làm phù hợp với khả năng của mình. Thông qua tuyên truyền, hỗ trợ vay vốn, dự án đã khơi dậy ý thức tự chủ, tự lực của người dân để họ tự quyết định về vốn và công sức mà họ bỏ ra nhằm đem lại hiệu quả cao nhất. Đây là cách làm của dự án thuộc Chương trình EC/UNDP/SGP PTF không lặp lại theo cách làm của các dự án khác. Với cách làm của EC/UNDP/SGP PTF vấn đề nâng cao nhận thức của cộng đồng được “đặt” lên hàng đầu, sau đó mới tiếp đến hỗ trợ vốn và hướng dẫn kỹ thuật để người dân thực hiện phương án sản xuất của mình. Theo cách nói nôm na của người dân đây là dự án “cái đầu đi trước cái tay”. Như vậy, vấn đề vốn đối với các loại dự án thuộc Chương trình EC/UNDP/SGP PTF không phải là cứu cánh (như chúng ta thường thấy đối với các dự án cho không) mà quan trọng hơn EC/UNDP/SGP PTF đã hướng dẫn cho người dân sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả. Theo chúng tôi cách làm của EC/UNDP/SGP PTF cho vay vốn quay vòng để phát triển sản xuất đem lại hiệu quả hơn so với các loại dự án khác. Với cách làm này, EC/UNDP/SGP PTF đã giúp cộng đồng ở Việt Nam không chỉ nâng cao nhận thức bảo vệ đa dạng sinh học toàn cầu mà còn thiết thực góp phần làm cho thế giới sạch hơn theo thông điệp bảo vệ môi trường của Liên hiệp quốc.

Bài, ảnh: Lê Vui

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,643,081


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.3 secs