Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 15/11/2006
Hội nghị quốc tế tư vấn hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi


Ngày 28/9/2006, tại Hà Nội, Uỷ ban Dân tộc phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức “Hội nghị quốc tế tư vấn hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam giai đoạn 2006- 2010”. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm, đến dự và chỉ đạo hội nghị; Đồng chí Ksor Phước, Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và đồng chí Cao Viết Sinh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có các đồng chí lãnh đạo của Uỷ ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành ở Trung ương, lãnh đạo một số địa phương vùng dân tộc thiểu số, miền núi, các Ban Dân tộc và nhiều cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Tại Hội nghị quốc tế, báo cáo của Uỷ ban Dân tộc cho thấy: xuất phát từ các chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước những năm qua vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã được quan tâm ưu tiên đầu tư thông qua nhiều chương trình mục tiêu quốc gia, cùng với sự nỗ lực của Chính phủ Việt Nam, nỗ lực cố gắng của đồng bào các dân tộc thiểu số, sự ủng hộ giúp đỡ to lớn về nhiều mặt của bạn bè và các tổ chức quốc tế đã góp phần làm cho vùng dân tộc và miền núi có những chuyển biến, phát triển mạnh mẽ về kinh tế- xã hội. Đến nay, có 97% số xã có đường ô tô đến trung tâm; 100% huyện, thị và 84% số xã vùng dân tộc miền núi có điện với 64% số hộ sử dụng điện; 90% số xã có điện thoại, 800 điểm bưu điện văn hoá xã được xây dựng và đi vào hoạt động. Hệ thống các công trình thuỷ lợi được đầu tư xây dựng đáp ứng đáng kể nhu cầu sản xuất của đồng bào, nhiều công trình thuỷ lợi, thuỷ điện như Hoà Bình, Trị An, YaLy… đã phát huy tác dụng vừa đảm bảo tưới tiêu vừa sản xuất ra điện phục vụ sản xuất và đời sống. Hơn 10 năm trở lại đây tốc độ tăng trưởng GDP của các tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số liên tục tăng từ 8-10%/năm. Bên cạnh những thành quả về kinh tế, các lĩnh vực về giáo dục, y tế, văn hoá cũng đạt được những thành tựu to lớn góp phần vào sự phát triển đi lên ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Những thành tựu đó đã được các tổ chức quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Tuy nhiên hiện nay vùng dân tộc thiểu số và miền núi nước ta vẫn là vùng chậm phát triển nhất so với cả nước. Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật thiết yếu còn rất khó khăn, sản xuất và kỹ năng lao động còn lạc hậu, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; mặt bằng về giáo dục, đào tạo so với mức trung bình của cả nước còn rất thấp ở tất cả các cấp học; môi trường sinh thái đang bị xâm hại nặng nề chậm được khắc phục… Để giải quyết những tồn tại nêu trên, ngoài sự nỗ lực của chính mình, Chính phủ Việt Nam luôn luôn coi trọng sự hỗ trợ, giúp đỡ của các quốc gia, các cá nhân và tổ chức quốc tế. Trên thực tế, những năm qua cho thấy nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã có những đóng góp quan trọng cho công tác xoá đói giảm nghèo và phát triển kinh tế- xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đánh giá cao nỗ lực của đồng bào các dân tộc, của các cấp, các ngành và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế đã góp phần vào những kết quả, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi những năm qua, đồng thời cũng nhấn mạnh một số vấn đề có tính định hướng quan trọng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian tới. Theo đó các chương trình phát triển cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp – nông thôn, khai thác hiệu quả tiềm năng từng vùng. Trước mắt các địa phương cần rà soát, lập qui hoạch về đất đai, qui hoạch về sản xuất gắn với qui hoạch dân cư, quan tâm giải quyết vấn đề định canh định cư cho đồng bào và qui hoạch cơ sở hạ tầng với qui mô phù hợp cho sự phát triển, tránh lãng phí thất thoát. Tập trung cho phát triển sản xuất gắn với chuyển giao khoa học kỹ thuật và xây dựng đội ngũ khuyến nông thôn, bản; xây dựng chính sách phù hợp với phát triển kinh tế hàng hoá, gắn sản xuất với chế biến tiêu thụ sản phẩm, khuyến khích phát triển các doanh nghiệp, xí nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn. Phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, củng cố các cấp học ở cơ sở, tập trung bồi dưỡng cán bộ tại chỗ với tinh thần “một người lo bằng cả kho người làm”. Cần thu hút, sử dụng mọi nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi; các địa phương cần lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn của các chương trình dự án. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban Dân tộc cần làm tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra để tránh thất thoát, lãng phí, tham ô và tham nhũng; Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng chính sách phải đảm bảo nguồn vốn vay đến tay người nghèo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

Trong Hội nghị quốc tế tư vấn hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam giai đoạn 2006-2010 thông qua các phiên họp chuyên đề: Đánh giá tổng quan và định hướng phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2006-2010; Giải pháp phát triển y tế, giáo dục, đào tạo, nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực; Nhiệm vụ và giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế vùng dân tộc và miền núi; Định hướng, cơ chế chính sách thu hút nguồn lực quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc và miền núi. Với nhiều tham luận của các bộ, ngành địa phương và của các tổ chức quốc tế, nhiều giải pháp, kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội được giới thiệu đã góp phần thiết thực vào việc nâng cao nhận thức, hoạch định chính sách, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát thực hiện…về mọi lĩnh vực liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc và miền núi. Đồng thời giúp các nhà tài trợ có sự nhìn nhận tổng quan hơn để có những quyết định trợ giúp hiệu quả, thiết thực cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam.

QUỲNH ANH

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,663,996


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.3 secs