Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 08/09/2006
Công tác bảo tồn phát huy tiếng nói, chữ viết Chăm ở tỉnh Bình Thuận


Đoàn nghệ thuật Chăm xã Mỹ Nghiệp biểu diễn trong ngày hội

Bình Thuận là một tỉnh có 26 thành phần dân tộc thiểu số, với trên 77 nghìn người, tập trung chủ yếu ở 15 xã thuần và 29 thôn xen ghép thuộc 7/10 huyện, thị, thành phố của tỉnh. Trong đó dân tộc Chăm có số dân đông nhất (chiếm tỉ lệ 40% dân số các dân tộc thiểu số), với 5.223 hộ/30.000 khẩu, phân bố ở 13/126 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Dân tộc Chăm có một nền văn hoá phát triển lâu đời, phong phú và đa dạng, thể hiện trên các lĩnh vực: Kiến trúc, điêu khắc, lễ hội, phong tục tập quán, đặc biệt trên lĩnh vực tiếng nói và chữ viết Chăm.

Bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm thực hiện quyền bình đẳng dân tộc, giúp các dân tộc có điều kiện phát triển và tiến bộ nhanh. Thể theo nhu cầu và nguyện vọng của đồng bào Chăm được học chữ Chăm để bảo tồn văn hoá dân tộc, ngày 15.3.1978, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thuận Hải đã ra Quyết định số 105/QĐUB về việc thực hiện dạy chữ Chăm trong nhà trường cho học sinh Chăm, đồng thời thành lập Ban Biên soạn chữ Chăm dưới sự chỉ đạo của Sở Giáo dục - Đào tạo Thuận Hải. Đặc biệt, sau khi có Quyết định 53/CP ngày 22/02/1980 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) việc học tiếng nói và chữ viết cho học sinh Chăm được quan tâm và chú ý hơn. Năm 1980, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Thuận Hải đã tổ chức tuyển sinh lớp Trung cấp sư phạm đối tượng là con em đồng bào Chăm, mục đích đào tạo giáo viên chuyên dạy chữ Chăm, đồng thời sau khi tốt nghiệp phục vụ giảng dạy tại các trường tiểu học trong vùng đồng bào Chăm. Sau khi chia tách tỉnh (Ninh Thuận - Bình Thuận) vào năm 1992, năm 1999 việc dạy và học tiếng Chăm ở Bình Thuận được chính thức đưa vào giảng dạy cho học sinh Chăm trong các trường tiểu học. Trên cơ sở đó, năm 2000, Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Thuận tổ chức đào tạo các lớp ngắn ngày cho giáo viên Chăm trong toàn tỉnh nhằm giúp cho các giáo viên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về âm, vần, cách phát âm, ký tự chữ Chăm. Song song với việc tổ chức triển khai dạy và học tiếng dân tộc thiểu số trong các trường tiểu học, ngày 03/11/2001 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có công văn số 2675/UBBT/VX về việc xây dựng chương trình phát thanh và truyền hình tiếng Chăm Bình Thuận. Căn cứ Chỉ thị số 38/2004/CT-TTg ngày 9/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác vùng dân tộc miền núi, ngày 14/01/2005 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Chỉ thị 04/CT-CTUBBT về việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác vùng dân tộc miền núi.

Qua 8 năm triển khai công tác bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết Chăm (từ năm 1999 đến nay) đã có 31 trường thuộc 3/6 huyện có đồng bào Chăm (huyện Bắc Bình, Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc) thực hiện công tác giảng dạy, với 338 lớp học, thu hút 10.286 học sinh dân tộc Chăm tham gia. Hàng năm vào đầu năm học, ngành giáo dục tỉnh Bình Thuận đều chỉ đạo việc dạy và học chữ Chăm ở các trường tiểu học. Với phương châm dạy cho các em biết đọc, biết viết chữ mẹ đẻ, cung cấp cho các em một số tri thức tối thiểu về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp đồng thời giúp cho học sinh tiếp thu nhanh và thuận lợi các kiến thức được truyền đạt bằng hai thứ tiếng. Thông qua các văn bản số 322/TH ngày 15/01/1999 và số 666/TH ngày 4/10/2004 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận về việc hướng dẫn tổ chức dạy tiếng Chăm, tiếng Hoa trong trường tiểu học, tình hình dạy và học tiếng dân tộc thiểu số đối với cấp tiểu học ở Bình Thuận được quan tâm và chú ý hơn. Cụ thể: Lịch học cả năm được chia làm 33 tuần, mỗi tuần học hai buổi và mỗi buổi được học 2 tiết. Hình thức dạy của từng thứ tiếng như một môn học. Trong năm 2005, tỉnh Bình Thuận cũng đã tổ chức kiểm tra “tiếng Chăm cơ bản” cho các giáo viên Chăm. Kết quả có 109 giáo viên Chăm được cấp giấy chứng nhận “tiếng Chăm cơ bản”, trong đó có 4 giáo viên được Hội đồng công nhận “Xét đặc cách về tiếng Chăm”. Bên cạnh đó, để bảo đảm chất lượng đồng thời theo dõi và quản lí việc dạy và học tiếng Chăm trong toàn tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Thuận đã thành lập Tổ cốt cán tiếng Chăm, gồm 3 thành viên thuộc 3 huyện Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Tuy Phong. Tuy nhiên, công việc chỉ dừng lại trong việc nghiên cứu vận dụng phương pháp giảng dạy tiếng phổ thông sang phương pháp dạy tiếng Chăm trong các trường tiểu học chứ chưa tổ chức đi sâu và bám sát cụ thể trong công tác chuyên môn vì vậy phần nào đã hạn chế đến trình độ và chất lượng giảng dạy chữ Chăm trong các trường tiểu học ở vùng Chăm hiện nay.

Công tác dạy tiếng Chăm cho cán bộ công chức, viên chức công tác vùng dân tộc, miền núi theo Chỉ thị 04/CT-CTUBBT ngày 14/01/2005 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã được các cấp quản lí giáo dục khẩn trương triển khai thực hiện. Một số các sở, ban, ngành của tỉnh như Ban Dân tộc, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục - Đào tạo, Công an tỉnh lập kế hoạch tập trung dạy chữ Chăm cho giáo viên, cán bộ công chức công tác vùng đồng bào hoặc thường xuyên tiếp xúc với đồng bào Chăm. Qua 2 năm triển khai, đến nay Công an Bình Thuận đã tổ chức 2 lớp học tiếng và chữ Chăm cho 38 chiến sĩ, với thời gian 18 tháng; Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận cũng đang tổ chức dạy tiếng Chăm cho 34 cán bộ công chức viên chức đang công tác vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc dạy và học tiếng nói chữ viết Chăm đối với cán bộ, công chức đang công tác vùng dân tộc, miền núi đã phát huy được tác dụng. Qua lớp học phần nào giúp cho cán bộ chiến sĩ, công chức viên chức công tác vùng dân tộc, miền núi am hiểu phong tục tập quán, truyền thống văn hoá của đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào Chăm nói riêng. Trong đó việc gần gũi và giao tiếp nắm tâm tư, nguyện vọng của đồng bào, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và của Nhà nước bằng ngôn ngữ Chăm giữa cán bộ với đồng bào dân tộc đã từng bước phát huy hiệu quả thiết thực.

Ngoài việc giảng dạy trong nhà trường, tiếng nói, chữ viết Chăm đã được sử dụng trong đời sống xã hội ở địa phương thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thanh, truyền hình. Với “Chương trình tiếng Chăm”, thời lượng phát 20 phút và được phát 4 kỳ/1tháng, Chương trình Phát thanh - Truyền hình tiếng Chăm Bình Thuận tập trung tuyên truyền: Giới thiệu đặc điểm lịch sử, văn hoá, kinh tế, xã hội các dân tộc; những gương điển hình, tiêu biểu trong lao động sản xuất; những mô hình phát triển kinh tế trang trại vừa và nhỏ, tôn vinh những gương người tốt việc tốt và hiệu quả của các chương trình dự án, chính sách đầu tư của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào Chăm nói riêng. Qua 5 năm phát sóng, Chương trình Phát thanh - Truyền hình tiếng Chăm tỉnh Bình Thuận đã được đông đảo đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh đồng tình ủng hộ (trong đó có đồng bào Chăm). Đặc biệt 2 năm (năm 2003 và 2005) tham dự Liên hoan Phát thanh và Truyền hình tiếng dân tộc toàn quốc do Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức, Chương trình Phát thanh - Truyền hình tiếng Chăm tỉnh Bình Thuận đã được Ban Tổ chức liên hoan đánh giá rất cao và đã đạt 2 huy chương bạc.

Việc đưa chữ Chăm vào dạy trong các trường tiểu học là một quá trình chỉ đạo với tinh thần trách nhiệm cao của lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng liên quan cũng như sự phối kết hợp chặt chẽ giữa đội ngũ trí thức, giáo viên và học sinh Chăm trong việc bảo tồn phát huy tiếng nói chữ viết các dân tộc thiểu số của Đảng và Nhà nước. Tuy vậy công tác bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số ở tỉnh Bình Thuận còn những tồn tại cần sớm khắc phục, đó là:

Sự chỉ đạo nhằm phát triển việc dạy và học tiếng nói chữ viết các dân tộc thiểu số không đều. Đội ngũ giáo viên dạy tiếng nói chữ viết còn yếu. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chưa được thường xuyên coi trọng. Sách phục vụ giảng dạy, học tập còn thiếu. Sách đọc thêm cho giáo viên, học sinh chưa có. Việc sử dụng tiếng nói chữ viết các dân tộc thiểu số trên các phương tiện thông tin, tuyên truyền và các văn hoá phẩm, vẫn còn hạn chế. Chế độ chính sách đãi ngộ đối với giáo viên dạy và cán bộ công chức, viên chức học tiếng dân tộc thiểu số chưa được quan tâm đúng mức.

Từ thực tế triển khai và thực hiện xin kiến nghị một số vấn đề sau:

1. Tiếng nói và chữ viết dân tộc Chăm được dạy trong trường tiểu học là nhằm đáp ứng nguyện vọng của đồng bào có yêu cầu được học tiếng và chữ dân tộc. Vì vậy, cần tiếp tục duy trì việc dạy và học tiếng nói chữ viết Chăm ở bậc tiểu học. Đồng thời nghiên cứu biên soạn tài liệu để giảng dạy bậc trung học cơ sở cũng như bậc trung học phổ thông. Bên cạnh đó có chính sách mở các lớp bổ túc văn hoá để đồng bào Chăm được học tập.

2. Số sách giáo khoa đã xuất bản khá lâu, có nội dung không còn phù hợp. Mặt khác, về số lượng sách cũng còn rất ít và cũ nát. Do đó cần sớm chỉnh lý và phát hành kịp thời các loại sách giáo khoa phục vụ công tác giảng dạy, đồng thời tập trung biên soạn các sách bổ trợ như: Truyện cổ tích, truyện tranh, xây dựng nếp sống mới… bằng hình thức song ngữ (Chăm - Việt) để cho người học thuận lợi trong việc nghiên cứu, bổ sung thêm nội dung và kiến thức.

3. Đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm xây dựng kế hoạch công tác dạy và học tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số cũng như biên soạn tài liệu phù hợp cho các đối tượng là cán bộ công chức, viên chức đang công tác vùng dân tộc, miền núi theo Chỉ thị 38/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

4. Hàng năm cần tiến hành tổng kết kinh nghiệm để khẳng định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số, tổ chức thanh kiểm tra việc chỉ đạo, theo dõi quản lí của từng địa phương. Trên cơ sở đó có những phần thưởng xứng đáng đối với giáo viên dạy tốt, dạy giỏi, giáo viên có nhiều thành tích tổ chức lớp học, duy trì sĩ số học sinh ở trường, ở lớp.

5. Ngoài nội dung chương trình phát thanh và truyền hình tiếng Chăm trên BTV và VTV5, cần xây dựng bổ sung thêm chương trình giảng dạy chữ Chăm trên đài truyền hình để cho đồng bào không có điều kiện đến lớp được học chữ Chăm trên truyền hình. Các cơ quan thông tấn báo chí ở địa phương và Trung ương cần tăng cường tuyên truyền các sách báo bằng tiếng, chữ Chăm.

6. Cần có kế hoạch đài tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cho giáo viên dạy tiếng dân tộc để có thể có những giáo viên giỏi về tiếng dân tộc, làm cốt cán trong việc bồi dưỡng ở các địa phương, đồng thời bồi dưỡng cho cán bộ người dân tộc đã biết chữ Chăm được học thêm Ngữ văn để có cơ sở lý luận về ngôn ngữ trong việc vận dụng vào thực tiễn cũng như tăng cường công tác đào tạo giáo sinh trong các trường sư phạm để tạo nguồn giảng dạy lâu dài.

7. Các cơ quan có chức năng liên quan ở Trung ương cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các chế độ chính sách đối với người học và người dạy tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số cho cả nước để thống nhất áp dụng.

8. Cần thành lập Phòng Nghiên cứu bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số trực thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo.

Thanh Thị Minh Hiền

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,895,092


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.3 secs