Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Trích - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về vấn đề phát triển nông nghiệp trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 1961-1965 (tháng 7/1961)
 04/07/2006

. . . . . . . . . .

Phần thứ ba
NHIỆM VỤ CỤ THỂ, BIỆN PHÁP KỸ THUẬT VÀ MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP

. . . . . . . . . .

2. Phát triển nông nghiệp ở miền núi:

Căn cứ vào nhiệm vụ và phương hướng phát triển nông nghiệp nói chung, nông nghiệp ở miền núi phải phát triển mạnh nhằm xây dựng dần dần miền núi thành những vùng nông nghiệp mới có tính chất toàn diện. Hướng phát triển nông nghiệp miền núi là bảo đảm tự giải quyết lương thực, đặc biệt phát triển mạnh chăn nuôi gia súc, phát triển các loại cây công nghiệp và cây ăn quả, phát triển việc trồng rừng và khai thác rừng. Trong 5 năm với việc phát huy lực lượng lao động ở miền núi, phát triển các nông trường và lâm trường quốc doanh, tổ chức khai hoang bằng nhiều hình thức, chúng ta phải bước đầu làm chuyển biến bộ mặt nông nghiệp miền núi, biến nền kinh tế vốn tự cấp dần dần trở thành một nền kinh tế phát triển toàn diện và có nhiều sản phẩm hàng hoá.

Để phát triển nông nghiệp miền núi, phải vừa chú ý vùng thấp, vừa chú ý đặc biệt đến vùng cao, có kế hoạch thích hợp cho từng vùng. Riêng ở vùng cao, cần có kế hoạch giúp đỡ phát triển những ngành thích hợp như lương thực, chăn nuôi và một số cây công nghiệp chịu lạnh, khai thác lâm thổ sản, đồng thời thực hiện từng bước việc định cư, định canh một cách thích hợp, giúp đỡ đồng bào phát triển nông nghiệp và thủ công nghiệp, đi vào con đường làm ăn có tổ chức và cải thiện đời sống. Nhà nước cần có đầu tư thích đáng cho nông nghiệp miền núi, chú ý đến các vấn đề thuỷ lợi, giao thông, chế biến và tiêu thụ nông sản. Cần giúp đỡ việc xây dựng công nghiệp địa phương cho khu, tỉnh, một số châu và một số hợp tác xã lớn có đủ điều kiện, để có thêm tư liệu sản xuất và tư liệu sinh hoạt của địa phương, đỡ bớt việc chuyên chở từ xa đến, vừa khó khăn, vừa tốn kém.

Điều tra nghiên cứu kỹ những khả năng cụ thể của miền núi để đặt kế hoạch cho sát, đưa dần miền núi tiến kịp miền xuôi.

Cần chuẩn bị một cuộc hội nghị riêng bàn về vấn đề phát triển nông nghiệp ở miền núi.
. . . . . . . . . .
 

Phần thứ tư
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG TRƯỜNG QUỐC DOANH

1. Củng cố và phát triển hợp tác xã sản xuất nông nghiệp
. . . . . . . . . .

Đối với miền núi, ngoài những điều kiện về quản lý, việc mở rộng quy mô hợp tác xã còn phải tuỳ theo điều kiện dân cư, địa lý và phải chú ý đến vấn đề đoàn kết dân tộc, cho nên quy mô cần nhỏ hơn so với vùng đồng bằng và trung du; khi làm, phải cân nhắc về thời gian, về mức độ, để tránh làm nhất loạt, gây ra những kết quả không tốt.

 

-------------------------
Văn kiện của Đảng và Nhà nước về Chính sách Dân tộc (1960-1977), Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1978, tr. 63-64.


[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 64,170,352


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs