Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Trích - Nghị quyết của Bộ Chính trị số53-NQ/TW ngày 9/5/1962 về công tác mặt trận dân tộc thống nhất
 03/07/2006

Từ ngày hoà bình được lập lại, Mặt trận dân tộc thống nhất giữ một vai trò quan trọng trong việc đoàn kết và động viên toàn dân ta hoàn thành những nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Việc thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với bản cương lĩnh hợp tình, hợp lý đã tăng cường đoàn kết toàn dân để xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng đã chỉ rõ:

"Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đoàn kết các giai cấp, các đảng phái, các dân tộc, tôn giáo, các nhân sĩ yêu nước và tán thành chủ nghĩa xã hội, nhờ đó đã động viên mọi lực lượng yêu nước và tiến bộ của dân tộc để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà".

 

I. CẦN NHẬN THỨC ĐÚNG ĐẮN VẤN ĐỀ MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mặt trận dân tộc thống nhất gánh một phần trách nhiệm trong việc tăng cường sự nhất trí về chính trị và tư tưởng trong xã hội miền Bắc nước ta. Đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo vẫn là những khâu quan trọng lâu dài trong toàn bộ chính sách mặt trận của Đảng ta...

 

II. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC MẶT TRẬN HIỆN NAY

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Công tác cụ thể của Mặt trận ở miền Bắc hiện nay bao gồm những điểm dưới đây:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Chú trọng chấp hành chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, giúp đỡ đồng bào các dân tộc và các tôn giáo ngày thêm tiến bộ. Săn sóc những gia đình có người bị địch dụ dỗ, cưỡng ép di cư vào Nam.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

III. NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG ĐOÀN MẶT TRẬN VÀ CỦA BAN MẶT TRẬN CÁC CẤP

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nhiệm vụ của Ban mặt trận trung ương:

Ban mặt trận trung ương có nhiệm vụ dưới đây:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Phạm vị trách nhiệm của Ban mặt trận trung ương là: trực tiếp phụ trách trước Trung ương Đảng về chính sách và công tác đối với Đảng dân chủ Việt Nam và Đảng xã hội Việt Nam, đối với các nhân sĩ, tôn giáo, Hoa kiều và đối với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp; đồng thời phối hợp với các ngành, các bộ phận có liên quan mà xây dựng chính sách cụ thể về mặt trận, tham gia thực hiện một số chính sách và tiến hành một số công tác đối với các dân tộc thiểu số, đối với tư sản và Việt kiều; cùng với Ban thống nhất trung ương nghiên cứu những chính sách và công tác mặt trận nhằm phục vụ cho cuộc đấu tranh thực hiện thống nhất Tổ quốc.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ

ĐÃ KÝ: TRƯỜNG CHINH

 

-------------------------
Văn kiện của Đảng và Nhà nước về Chính sách Dân tộc (1960-1977), Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1978, tr. 20-21.


[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 59,211,740


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs