Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 24/05/2006
10 năm chuyển dịch cơ cấu cây trồng ở Điện Biên

Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn chồng chất: thiên tai, dịch bệnh, áp lực cạnh tranh, vốn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi… nhưng 10 năm đổi mới nông thôn nông nghiệp ở Điện Biên đã tạo nên những gam màu sáng trong tổng thể “bức tranh” kinh tế ở địa phương. Đời sống người nông dân ngày một nâng lên, giá trị sản xuất nông nghiệp tính riêng 5 năm (2001-2005) bình quân tăng 5,7% năm.

Có thể nói thập kỷ 90 của thế kỷ XX là cuộc cách mạng thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp của người nông dân ở tỉnh Điện Biên. Từ thụ động trong sản xuất nông nghiệp, nông dân đã làm quen với các giống lúa mới: tạp giao, khang dân, bao thai (giống thuần chủng) với sự hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ ngành Nông nghiệp - Phát triển nông thôn. Những thửa ruộng thí điểm giống mới được xây dựng ở hầu hết các cánh đồng chuyên canh lúa: Mường Thanh (Điện Biên), Quài Cang, Chiêng Sinh (Tuần Giáo), Mường Báng (Tủa Chùa). Từ những mô hình vừa học, vừa làm nông dân đã bước đầu quan tâm đến giống mới, năng suất cao và kỹ thuật, thâm canh. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật hệ thống kênh mương tưới tiêu cấp I, cấp II được Nhà nước đầu tư bê tông hoá, phân bón hữu cơ, vô cơ được đầu tư, nông dân thay đổi nếp nghĩ phá bỏ cách làm nông nghiệp thụ động. Khoán quỹ đất nông nghiệp đến người sản xuất cũng tạo động lực để nông dân chủ động đầu tư nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi. Chưa bao giờ người nông dân được tạo điều kiện làm giàu theo cơ chế của Đảng, Nhà nước như hiện nay: Đất sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ kinh phí khai hoang mở rộng; giống, phân bón được hỗ trợ (với vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn). Từ đó nông dân vươn ra làm chủ ruộng đất, suy nghĩ cách làm giàu trên mảnh đất của mình. Quá trình chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp hơn 10 năm qua đã cơ bản phát huy hiệu quả theo hướng: chuyển từ cây, con có giá trị thấp sang cây trồng, vật nuôi có giá trị cao, tăng hiệu quả trên một diện tích canh tác.

Nếu như những năm 90, nông dân Điện Biên quan tâm đến năng suất lúa, thế kỷ XXI quan tâm đến chất lượng gạo và vật nuôi, hiệu quả lao động được đo bằng giá trị sản phẩm trên thị trường. Trước đây năng suất 7-8 tạ lúa/ha, thì nay đã vươn lên 15-16 tạ/ha/vụ (giống lúa thuần chủng) với những giống lúa được thị trường tiêu thụ mạnh như: IR64, tám thơm… Mô hình cánh đồng 40-50 triệu đồng/ha đã khuyến khích người nông dân chủ động đầu tư trên thửa ruộng khoán với lối canh tác xen canh: lúa + cá; lúa + hoa màu; lúa + tôm càng xanh. Huyện Điện Biên vẫn là đơn vị dẫn đầu về trình độ sản xuất, thâm canh nông nghiệp. Cánh đồng Mường Thanh hiện nay không chỉ sản xuất 2 vụ mà vươn lên làm 3 vụ/năm, tăng hiệu quả trên cùng diện tích canh tác. Nhiều hộ nông dân đã thành công trong nuôi trồng thuỷ sản trên diện tích lúa 2 vụ, đưa giá trị sản xuất tăng 1,5-2 lần so với cấy lúa (thu nhập một số hộ đạt 56-60 triệu đồng/ha/năm). Sản xuất cây vụ 3 đang phát triển ra vùng ngoài nơi tiềm năng đất đai, sức lao động còn dồi dào như: Mường Phăng, Nà Tấu, Mường Nhà, Mường Lói. Mô hình tăng giá trị sản xuất trên cùng đơn vị diện tích đã được phát động và thực hiện thành công tại các huyện: Tủa Chùa, Mường Chà, Điện Biên Đông. Nông dân Mường Báng, Sính Phình (Tủa Chùa) đã đưa ngô đông, đậu tương, khoai tây xuống chân ruộng 2 vụ lúa, đang ở rộng diện tích tại thị trấn. Nông dân phá bỏ tập quán sản xuất thuần nông từ các mô hình trồng bông xuất khẩu ở Điện Biên Đông, trồng đậu tương, ngô lai ở Mường Nhé, Mường Chà. Toàn tỉnh đã có 1.010 trang trại khoanh nuôi, bảo vệ rừng, trồng cây ăn quả và chăn nuôi đại gia súc. 33 vạn đầu con gia súc, trong đó gần 2/3 là đại gia súc đang được phát triển. 25% mô hình trang trại có thu nhập 70 triệu đồng/năm trở lên, hiện xu hướng đang được mở rộng sang chăn nuôi đại gia súc.

Ngay cả vùng cao, tư duy sản xuất nông nghiệp của bà con các dân tộc thiểu số cũng đã thay đổi theo chiều hướng: phát triển trồng cây công nghiệp ngắn ngày, phát huy lợi thế đồng cỏ chăn nuôi đại gia súc. Nhiều vùng sản xuất đậu tương nông dân đã tích luỹ kinh nghiệm, đầu tư giống, vốn trồng 2-3 vụ/năm. Những vùng chuyên canh đậu tương ở các huyện: Tuần Giáo, Tủa Chùa, Điện Biên Đông nông dân đang hào hứng mở rộng diện tích, tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Tuy nhiên nhìn vào tổng thể bức tranh phát triển nông nghiệp địa phương vẫn còn những tồn tại không nhỏ, đang là trở lực trên bước đường hội nhập kinh tế cả nước của một tỉnh miền núi. Sản xuất còn manh mún, quy hoạch vùng sản xuất chưa gắn với các đề án chế biến sản phẩm, thị trường mang tính “tự phát”. Đậu tương năm 2005, giá tụt 5% so với mọi năm, ảnh hưởng tâm lý người sản xuất. Vùng chuyên canh cây cà phê huyện Điện Biên gần như “bỏ ngỏ”, trong khi giá cà phê nhân lên xuống thất thường… Hiện nay vùng cà phê Mường ẳng (Tuần Giáo) đang được mở rộng, người sản xuất yên tâm đầu tư với vùng nguyên liệu đang thời kỳ sản xuất rộ. Nuôi trồng thuỷ sản, chăn nuôi đại gia súc hiện đang được nông dân quan tâm nhiều nhất. Thị trường tiêu thụ lớn, diện tích mặt nước, diện tích đồng cỏ lớn đang là cơ hội cho nông dân đầu tư phát triển sản xuất. 5 năm (2001-2005) toàn tỉnh đưa 4.800 ha khai hoang vào sản xuất, tăng 29-34,9% diện tích lúa vụ đông xuân, vụ mùa. Diện tích cây đậu tương năm 2005 tăng 2,36 lần, diện tích cây ăn quả tăng 2,78 lần so với năm 2000 (mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh khoá XI diện tích đạt 10.000-15.000 ha vào năm 2010). Nhận rõ yếu điểm trong sản xuất nông nghiệp hiện nay là vấn đề chuyển giao khoa học kỹ thuật còn chậm, ngành Nông nghiệp - Phát triển nông thôn đang tăng cường đội ngũ cán bộ kỹ thuật nông nghiệp lên vùng cao, vùng sâu; làm tốt công tác khuyến lâm, khuyến nông. Nghị quyết Đảng bộ tỉnh khoá XI xác định: “Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế một cách vững chắc, phát triển kinh tế vùng và các thành phần kinh tế”. Ngoài phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm: kinh tế động lực dọc quốc lộ 279; kinh tế phía Bắc (Tủa Chùa, thị xã Mường Lay); kinh tế Mường Chà, Mường Nhé, tỉnh còn đẩy nhanh phát triển một số điểm kinh tế như: trồng rừng, trồng chè, trồng bông, chăn nuôi đại gia súc, khai thác nước khoáng ở Điện Biên Đông; chè cây cao với dự án chè chất lượng cao ở Tủa Chùa. Tranh thủ nguồn vốn tái định cư Thuỷ điện Sơn La để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn nhằm phát triển các vùng kinh tế chiến lược của địa phương.

Ngành Nông nghiệp đã sẵn sàng cho một sân chơi mới, đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn, nông nghiệp góp phần phát triển kinh tế nhanh, vững chắc đưa Điện Biên sớm thoát khỏi một tỉnh khó khăn.

Phổ Thế

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 64,259,263


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs