Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 23/03/2006
Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở giữ vững an ninh chính trị, trật tự phát triển kinh tế - xã hội ở biên giới, hải đảo


Bộ đội biên phòng Đồn 725 giúp đồng bào dân tộc Gia Rai làng Ba, xã la Pnôn (Đức Cơ - Gia Lai) chăm sóc vườn tiêu

Xây dựng các xã, phường biên giới, ven biển, hải đảo vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ, yêu cầu quan trọng trong sự nghiệp quản lí và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Với chức năng, nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lí, bảo vệ biên giới, quán triệt sâu sắc quan điểm “Biên phòng toàn dân” của Đảng, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng nhận thức sâu sắc rằng: Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ phải dựa vào nhân dân và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở nhất là hệ thống chính trị cơ sở ở các xã, phường biên giới, ven biển, hải đảo; giữ vững an ninh - quốc phòng; phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Với tinh thần đó, Đảng uỷ - Bộ tư lệ Bộ đội Biên phòng đã xác định: Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở các xã, phường biên giới ven biển, hải đảo vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của toàn lực lượng, nhất là các đồn biên phòng. Với phương châm vừa làm vừa tham mưu tốt, vừa cùng với cấp uỷ, chính quyền địa phương đề ra chủ trương, giải pháp và triển khai thực hiện từng bước xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, nhất là các tổ chức Đảng, cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể quần chúng ở các xã biên giới. Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với các tỉnh uỷ, thành uỷ chỉ đạo Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố cử 438 sỹ quan được đào tạo cơ bản, có năng lực và kinh nghiệm, trong đó có nhiều đồng chí là người dân tộc ở địa phương trực tiếp công tác ở các xã đặc biệt khó khăn. Trong đó có 108 đồng chí được bầu vào các vị trí chủ chốt như Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, trưởng, phó công an, xã đội. 203 cán bộ chỉ huy đồn và cán bộ trực tiếp công tác ở xã được bầu vào Hội đồng nhân dân huyện, xã nhiệm kỳ 2004-2009. Các đồn biên phòng đã phối hợp với địa phương và các lực lượng tại chỗ làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức Đại hội Đảng các cấp đạt kết quả tốt. Tham mưu và cùng địa phương củng cố các tổ chức yếu kém, thành lập 1 Đảng bộ, 24 chi bộ mới (trong đó có 2 chi bộ vùng công giáo và 1 chi bộ đồng bào dân tộc Chứt); củng cố kiện toàn 311 chi bộ, trong đó 65 chi bộ từ yếu kém, trung bình lên khá; phát triển thêm 405 đảng viên mới (xoá 24 thôn bản trắng không có đảng viên); xây dựng 6 xã vững mạnh toàn diện, củng cố kiện toàn 47 tổ chức chính quyền Uỷ ban nhân dân xã, 88 ban, công tác Mặt trận Tổ quốc thôn, bản, ấp; 62 ban công an, 2 ban xã đội, 15 ban chỉ đạo xây dựng và bảo vệ biên giới và hơn 700 tổ chức đoàn thanh niên, phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh. Đặc biệt đã tham mưu và giúp địa phương phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ người dân tộc tại chỗ. Thường xuyên giúp đỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện cho cán bộ ở địa phương thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, tạo mối quan hệ đoàn kết gắn bó chặt chẽ giữa Bộ đội Biên phòng với địa phương. Từ những nỗ lực đó đến nay hầu hết các thôn, bản đều có chi bộ, tổ đảng, tỷ lệ chi bộ đạt trong sạch vững mạnh năm sau cao hơn năm trước; năng lực lãnh đạo, quản lí, điều hành của cấp uỷ, chính quyền cơ sở và hoạt động của các đoàn thể được nâng lên; mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân các dân tộc ở biên giới được củng cố. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh biên giới và xây dựng xã, phường tiên tiến đã và đang đi vào chiều sâu.

Song song với việc tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị tích cực, chủ động tham gia với địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở biên giới. Các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã tổ chức thực hiện nhiều dự án kinh tế - xã hội do Bộ Quốc phòng và địa phương giao với số vốn đầu tư hơn 70 tỷ đồng. Năm 2005, các đồn biên phòng tham mưu cho địa phương tổ chức 38 lớp tập huấn khuyến nông, khuyến lâm, chuyển đổi vật nuôi, cây trồng với 1.860 hộ dân; vận động nhân dân khai hoang phục hoá 205,7 ha ruộng; giúp 188 hộ dân định canh, định cư, 866 hộ thoát nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Tranh thủ các ngày nghỉ, các đơn vị tổ chức lao động giúp dân 25.943 ngày công thu hoạch lúa, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, tu sửa đường, làm cầu tạm, phối hợp với cơ quan đơn vị kết nghĩa xây dựng 145 ngôi nhà với số tiền 764,4 triệu đồng giúp các hộ nghèo, gia đình chính sách; trích quỹ phúc lợi và cán bộ, chiến sỹ đóng góp thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, già làng, trưởng bản và ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các địa phương trên 500 triệu đồng.
Các đồn biên phòng phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các xã tuyên truyền nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, năm 2005 đã có thêm 144 làng, bản, thôn, ấp, 4 đồn biên phòng và hơn 85.000 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn đơn vị, gia đình văn hoá. Trực tiếp cử cán bộ, chiến sỹ giảng dạy cho 30 lớp xoá mù chữ (trong đó có 4 lớp xoá mù chữ cho phụ nữ người Rục ở Quảng Bình), 34 lớp phổ cập giáo dục tiểu học, 11 lớp phổ cập trung học cơ sở với 1.859 người. Khám chữa bệnh miễn phí cho 86.214 lượt người dân với số tiền 475,4 triệu đồng, tuyên truyền 140 buổi phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng, phun thuốc, tẩm màn chống muỗi cho hàng nghìn hộ dân ở địa bàn biên giới. Thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hoá - Thông tin và Bộ đội Biên phòng nhằm tăng cường các hoạt động văn hoá - thông tin trên tuyến biên giới, hải đảo. Biên phòng các tỉnh, thành đã duy trì thường xuyên hoạt động của các tổ, đội tuyên truyền văn hoá trực tiếp phục vụ nhân dân các dân tộc và thường xuyên phối hợp với trung tâm văn hoá - thông tin các huyện, xã làm tốt công tác quản lí và xây dựng đời sống văn hoá, văn nghệ, tổ chức các lễ hội truyền thống, xây dựng làng, bản văn hoá, bài trừ tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Các đồn biên phòng đã tổ chức hướng dẫn nhân dân tham gia phong trào tự quản bảo vệ an ninh trật tự, gắn sản xuất với bảo vệ biên giới vùng biển, giải quyết tốt các “điểm nóng”, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Từ đó đã phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ biên giới, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc.

Trong thời gian tới tình hình trên các tuyến biên giới, biển đảo sẽ còn diễn biến phức tạp, do hoạt động chống phá của địch và các loại tội phạm. Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tập trung chỉ đạo toàn lực lượng tiếp tục quán triệt, nắm vững nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (Khoá IX).

Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở các xã biên giới” tham mưu và cùng với địa phương tập trung xây dựng tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn ở một số địa bàn trọng điểm thuộc các tỉnh Tây Nguyên, Tây Bắc và Tây Nam Bộ. Triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án kinh tế, xã hội, kết hợp xây dựng cơ sở chính trị ở các xã, phường biên giới vững mạnh. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức sâu sắc việc củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên. Không ngừng rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, bám sát địa bàn, gắn bó với nhân dân ở biên giới, biển đảo, thực hiện tốt phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thị”. Phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm chủ trương tăng cường cán bộ trực tiếp cho các xã đặc biệt khó khăn, làm cơ sở để nhân rộng đối với các xã, phường biên giới còn yếu. Thực hiện tốt Nghị quyết 150 ngày 01/8/1998 của Bộ Quốc phòng, tích cực làm tham mưu và cùng với địa phương xây dựng các trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của các xã, cụm xã biên giới theo mô hình mỗi cụm, xã biên giới có trụ sở Uỷ ban nhân dân xã, có chợ, có trường học, trạm y tế thực sự trở thành điểm sáng biên giới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tạo điều kiện để được tự giác tham gia quản lí, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

Trung tướng Tăng Huệ
Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,672,462


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.3 secs