Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 23/03/2006
Đặt đúng vị trí chiến lược của vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc trong cách mạng Việt Nam hiện nay

Trong Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam, ở mục XII (trong tổng số 14 mục) - Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, có đoạn: “Đoàn kết các dân tộc là vấn đề chiến lược, cơ bản, lâu dài của sự nghiệp cách mạng nước ta. Các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ; cùng nhau thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, xoá đói giảm nghèo,nâng cao trình độ dân trí, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá, tiếng nói, chữ viết và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Thực hiện tốt chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; làm tốt công tác định canh, định cư và xây dựng vùng kinh tế mới. Quy hoạch phân bổ, sắp xếp lại dân cư, gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an ninh, quốc phòng. Củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện chính sách ưu tiên trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân sĩ, trí thức của đồng bào dân tộc thiểu số. Cán bộ công tác ở vùng dân tộc và miền núi thực hiện “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng của đồng bào”, làm tốt công tác dân vận. Chống kỳ thị, hẹp hòi, chia rẽ dân tộc”.

Theo tôi, việc trình bày như trên vừa tản mạn, lại vừa thiếu những quan điểm chỉ đạo cơ bản liên quan đến vị trí, tầm quan trọng chiến lược của vấn đề dân tộc, đoàn kết các dân tộc trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam hiện nay.

Xuyên suốt các kỳ Đại hội, từ sau đổi mới Đảng ta đều nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của vấn đề dân tộc trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Xin được dẫn lại Văn kiện Đại hội IX: “Vấn đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc luôn luôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng…”.

Do tính nhạy cảm của “vấn đề dân tộc”, các thế lực thù địch luôn luôn lợi dụng những khó khăn về đời sống, trình độ dân trí thấp của đồng bào dân tộc thiểu số và cả những sai sót của các cấp, các ngành trong việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và nhân dân ta để kích động, chia rẽ các dân tộc nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị mà mọi người đều biết. Tầm quan trọng chiến lược của vấn đề dân tộc, đoàn kết các dân tộc đã được Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khoá IX về công tác dân tộc khẳng định rõ hơn, cụ thể, thiết thực hơn: “Vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược, cơ bản, lâu dài, đồng thời cũng là vấn đề cấp bách hiện nay của cách mạng Việt Nam”. Chúng tôi cho rằng đây là một quan điểm mới hoàn toàn đúng đắn, phù hợp được rút ra từ thực tiễn giải quyết vấn đề dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc của thời kỳ đổi mới.

Trong Dự thảo Báo cáo trình Đại hội X, thấy thiếu hẳn cụm từ vấn đề dân tộc và đồng thời cũng là vấn đề cấp bách hiện nay của cách mạng Việt Nam. Phải chăng vấn đề dân tộc, đoàn kết các dân tộc đã không còn là vấn đề cấp bách hiện nay ở Việt Nam? Phải chăng sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương bảy vấn đề dân tộc đã được giải quyết đầy đủ, trọn vẹn?

Tôi kiến nghị cần đưa nguyên văn quan điểm vừa nêu của Nghị quyết Trung ương bảy vào báo cáo chính trị.
Một quan điểm chỉ đạo giải quyết vấn đề dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc mà văn kiện Đại hội IX đã nêu là: “Thực hiện công bằng xã hội giữa các dân tộc, giữa miền núi và miền xuôi, đặc biệt quan tâm vùng gặp nhiều khó khăn, vùng trước đây là căn cứ cách mạng và kháng chiến” nay cũng không có trong Dự thảo Báo cáo chính trị. Đây cũng là nội dung rất cần thiết phải được đưa vào Văn kiện Đại hội X vì vấn đề thực hiện công bằng xã hội giữa các dân tộc, giữa miền núi và miền xuôi là vấn đề đặt ra thường xuyên, lâu dài chứ không thể ngày một ngày hai mà xong.

ở Dự thảo Báo cáo chính trị có nêu việc “làm tốt công tác định canh, định cư và xây dựng vùng kinh tế mới”, theo tôi cần bổ sung thêm tái định cư vì đây là vấn đề thời sự đặt ra đối với đồng bào nhiều tộc người ở các địa bàn đã, đang và sẽ xây dựng các công trình thuỷ điện và các công trình mang ý nghĩa quốc gia.
Kiến nghị cuối cùng của tôi là: Rất mong các đồng chí ở Ban soạn thảo văn kiện nghiên cứu kế thừa (có chọn lọc) những quan điểm mà các Nghị quyết Đảng gần đây đã trình bày để thể hiện rõ hơn tầm quan trọng chiến lược của vấn đề dân tộc, đoàn kết các dân tộc trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam hiện nay.

PGS.TS Nguyễn Quốc Phẩm
Viện trưởng Viện CNXHKH
Học viện CTQG Hồ Chí Minh

 

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,895,428


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs