Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 26/12/2005
Thực hiện công tác dân tộc ở Trung Quốc
Trung Quốc với diện tích 9.571.300 km2, đứng thứ 3 thế giới (sau hai nước Nga và Mỹ) và đứng thứ nhất về dân số với gần 1 tỷ 300 triệu người. Phần lớn lãnh thổ của Trung Quốc là miền núi, phân bố chủ yếu ở miền Tây. Trung Quốc có 56 dân tộc, trong đó dân tộc Hán là dân tộc đa số còn 55 dân tộc thiểu số với số dân là 126 triệu, chiếm 8,4% dân số cả nước.

Đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu ở miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa. Cùng với sự phát triển đi lên của cả nước, nơi đây đã có nhiều thay đổi, song so với mặt bằng chung, nhất là với các tỉnh vùng ven biển và nội địa thì cơ sở hạ tầng, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc còn thấp. Sau những năm thực hiện cải cách, khoảng cách, sự chênh lệch giữa các vùng miền, giữa dân tộc đa số và thiểu số ngày càng gia tăng. Đó đang là một thách thức lớn.

Quan điểm và chính sách cơ bản của Đảng và Nhà nước Trung Quốc về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc được xác định: là một bộ phận của vấn đề xã hội được từng bước giải quyết trên cơ sở những vấn đề chung của chế độ xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc. Thống nhất đất nước là lợi ích cao nhất của các dân tộc, đồng bào các dân tộc đều có nghĩa vụ bảo vệ an ninh, danh dự và lợi ích của đất nước. Các dân tộc đều bình đẳng, đoàn kết. Nhà nước bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các dân tộc thiểu số. Các dân tộc tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau, không ngừng củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Phát triển kinh tế, cải thiện đời sống của đồng bào các dân tộc là nhiệm vụ chủ yếu của công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay, là cơ sở đề giải quyết các vấn đề…

Hiến pháp nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa nêu rõ: “Tất cả các dân tộc của Nhà nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa đều bình đẳng. Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các dân tộc thiểu số, duy trì và phát triển mối quan hệ bình đẳng, đoàn kết và tương trợ lẫn nhau giữa tất cả các dân tộc của Trung Quốc. Cấm sự phân biệt và đàn áp dân tộc”.

Ở Trung Quốc, tự trị khu vực là một chính sách cơ bản được Chính phủ áp dụng theo các điều kiện thực tế của Trung Quốc và cũng là một phần quan trọng trong chế độ chính trị của nhà nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa. Tự trị khu vực có nghĩa là dưới sự lãnh đạo thống nhất của Nhà nước, ở những nơi đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống thành những cộng đồng tập trung được áp dụng chế độ tự trị. Theo đó “Luật tự trị khu vực dân tộc” được ban hành. Các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc được thể chế hoá. “Luật tự trị khu vực dân tộc” là công cụ cơ bản để thực hiện quản lí Nhà nước về công tác dân tộc.
Đảng và Nhà nước Trung Quốc xác định “công tác dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân”. Trách nhiệm và quyết tâm đó được thể hiện cụ thể trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Để đánh giá chính xác thực trạng ở vùng dân tộc thiểu số, ưu khuyết điểm của công tác dân tộc, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu ở từng cấp,… theo đề nghị của Uỷ ban Nhà nước về công tác dân tộc Trung Quốc Đại hội dân tộc được tổ chức 3 năm 1 lần với cấp tỉnh, 5 năm một lần ở Trung ương. Nội dụng đại hội tập trung vào tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc 3 năm (ở cấp tỉnh), 5 năm với toàn quốc, xác định xu hướng phát triển và nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân tộc, của đại đoàn kết dân tộc, đề ra kế hoạch, mục tiêu phát triển về kinh tế, văn hoá, giáo dục, về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số; biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu của công tác dân tộc.

Đối với công tác cán bộ, hiện Trung Quốc có chính sách đánh giá cán bộ, trong đó có lấy kết quả thực hiện công tác dân tộc, thể hiện ở việc quán triệt chủ trương, đường lối và thực hiện chính sách dân tộc, thực hiện đoàn kết dân tộc đề xem xét, đánh giá, sử dụng đề bạt cán bộ.

Để các Bộ, ngành ở Trung ương nắm và phối hợp chặt chẽ trong thực hiện công tác dân tộc, trong lãnh đạo của Bộ, ngành đều có một thứ trưởng hoặc một chức danh tương đương là uỷ viên kiêm nhiệm của Uỷ ban Nhà nước về công tác dân tộc. Hiện nay trong bộ máy lãnh đạo của Uỷ ban Nhà nước về công tác dân tộc Trung Quốc có 1 chủ nhiệm, 5 phó chủ nhiệm chuyên trách và 23 uỷ viên kiêm nhiệm.

Hàng năm, Uỷ ban Nhà nước về công tác dân tộc Trung Quốc đều tổ chức Hội nghị công tác dân tộc. Trong hội nghị, các uỷ viên kiêm nhiệm có trách nhiệm nắm nhiệm vụ công tác dân tộc, đề xuất nội dung công tác của Bộ, ngành mình để thực hiện có kết quả công tác dân tộc. Trong thực hiện công tác dân tộc của các Bộ, ngành, những uỷ viên này là người quan tâm, đôn đốc và chịu trách nhiệm.

Để đẩy nhanh sự phát triển của các dân tộc thiểu số và các vùng dân tộc, Nhà nước Trung Quốc đã kiên trì việc tuân theo qui luật khách quan, xuất phát từ điều kiện thực tế của các địa phương, các dân tộc để phát huy tối đa ưu thế của từng vùng, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các vùng dân tộc thiểu số phát triển thông qua chính sách để thu hút đầu tư về vốn, kỹ thuật, nhân tài ở trong nước và nước ngoài. Theo đó Nhà nước đã đề ra nhiều chương trình đặc biệt cho phát triển kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc thiểu số, điển hình như: Chương trình Bảy năm (1994 - 2000) ưu tiên xoá đói giảm nghèo, đưa 80 triệu người dân (chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số) thoát khỏi tình trạng đói nghèo; thúc đẩy nhanh hơn việc xây dựng cơ sở hạ tầng vùng dân tộc thiểu số. Từ năm 1999, Trung Quốc triển khai thực hiện “Chiến lược đại khai thác miền Tây”. Nguồn lực của Nhà nước, trách nhiệm của các tỉnh, thành phố trong cả nước đã được huy động cho phát triển toàn diện, bền vững vùng dân tộc thiểu số, cho các tỉnh miền Tây, nhằm rút ngắn khoảng cách, sự chênh lệch giữa các vùng miền, giữa các dân tộc. Đây chính là một trong những nhân tố cơ bản quyết định đến sự ổn định để phát triển đất nước và củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở quốc gia đa dân tộc đang dẫn đầu thế giới về tốc độ phát triển kinh tế hiện nay.

Nguyễn Phương Thảo

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,462,469


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs