Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 26/12/2005
Đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt người Mông
Trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam dân tộc Mông là một trong những dân tộc có lịch sử và đặc biệt tâm lý độc đáo.Đồng bào Mông có nguồn gốc lịch sử lâu đời, gắn bó trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. ở nước ta hiện nay dân tộc Mông có hơn 700.000 người, chiếm gần 1% dân số cả nước.

Đồng bào dân tộc Mông ở Việt Nam phần lớn sinh sống ở các tỉnh phía Bắc. Đây là địa bàn chiến lược trọng yếu và rất nhạy cảm trên tất cả các phương diện chính trị, kinh tế, môi trường sinh thái, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng và ngoại giao. Người Mông cũng như một số dân tộc thiểu số khác ở các tỉnh phía Bắc còn có những tập quán lạc hậu, trình độ học vấn nói chung và đời sống kinh tế thấp so với các vùng miền trong cả nước.

Đoàn kết dân tộc được củng cố và tăng cường trên cơ sở phát triển kinh tế, văn hoá, giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng và đảm bảo được an ninh quốc phòng. Để tạo ra được một sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, xã hội, góp phần tăng cường khối đoàn kết dân tộc, phải chăm lo phát triển nguồn lực con người; xây dựng cho được một đội ngũ cán bộ là người dân tộc tại chỗ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” và “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Với quan điểm đúng đắn về công tác cán bộ, Đảng ta đã đào tạo và phát triển được một đội ngũ cán bộ chủ chốt cho các tỉnh dân tộc và miền núi, đáp ứng được nhu cầu, nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng.

Những năm qua, nhiều cán bộ là người dân tộc thiểu số, trong đó có người dân tộc Mông đã và đang giữ những vị trí lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan Đảng và Nhà nước, từ Trung ương đến cơ sở. Đó là niềm tự hào của Đảng, Nhà nước và của nhân dân các dân tộc thiểu số, trong đó có dân tộc Mông.

Thực tế cho thấy, việc bố trí cán bộ chủ chốt có phẩm chất, năng lực, có trách nhiệm với nhân dân mà là người dân tộc thiểu số trên địa bàn của họ, thì sẽ phát huy được nhiều thế mạnh hơn những cán bộ ở vùng khác chuyển đến. Chúng ta đều biết cán bộ lãnh đạo, quản lí thường xuyên phải làm việc với con người, làm việc và tiếp xúc với dân thông qua giao tiếp và chính những người dân họ cũng thấy vui mừng khi được làm việc và tiếp xúc với cán bộ lãnh đạo bằng chính ngô ngữ của mình.

ở nước ta, tiếng Việt là ngôn ngữ chung, là phương tiện giao tiếp giữa các dân tộc và hiện nay tiếng Việt đã đi vào đời sống của nhiều dân tộc thiểu số. Tuy vậy, giữa các dân tộc, giữa các vùng trình độ hiểu biết tiếng Việt không đồng đều, đặc biệt ở vùng cao. Hiện nay, trong 31 dân tộc sinh sống ở các tỉnh phía Bắc, chỉ có 5 dân tộc có chữ viết riêng (Kinh, Tày, Nùng, Thái, Mông), còn các dân tộc thiểu số khác phần đông giao tiếp bằng truyền khẩu, bằng tiếng nói dân tộc mình là chính.

Với dân tộc Mông, do hạn chế về sự hiểu biết ngôn ngữ chung - tiếng Việt, nên trong giao tiếp thường nhật từ trong gia đình cho đến cộng đồng chủ yếu vẫn là tiếng Mông.

Do đó, việc bố trí cán bộ chủ chốt của dân tộc Mông ở địa bàn có nhiều người Mông sinh sống là một đòi hỏi cấp bách và cần thiết.

Cán bộ người Mông, họ sinh ra, lớn lên trên quê hương, hơn ai hết họ hiểu được tập quán, phong tục và nguyện vọng chính đáng của dân tộc mình, vì vậy, khi gặp những vướng mắc trong cuộc sống họ dễ dàng bàn bạc và tháo gỡ những khó khăn. Hơn nữa, người Mông có ý thức cộng đồng dân tộc rất cao, bất cứ người Mông nào cũng hết sức tự hào về dân tộc mình và ở họ hình thành nét tâm lý mong ước có vị thủ lĩnh tài giỏi, có thể đem lại cho họ cuộc sống tốt đẹp.

Điều đáng mừng là, chính sách dân tộc của Đảng đã phát huy được tác dụng trong cuộc sống của cộng đồng các dân tộc. Hơn nữa, do sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số, sự tích cực đầu tư của Trung ương và việc tổ chức thực hiện của các địa phương mà cán bộ chủ chốt là người dân tộc thiểu số trên thực tế đã đảm nhiệm nhiều cương vị trọng yếu (Bí thư, hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân), có hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Năng lực và phẩm chất của cán bộ chủ chốt ở các vùng dân tộc thiểu số trong những năm đổi mới đã có một bước tiến lớn.

Từ khi có Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị, công tác đào tạo và tăng cường cán bộ chủ chốt ở các tỉnh miền núi phía Bắc đã có bước tiến quan trọng về lượng và chất. Riêng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số đã đào tạo được 130 người có trình độ trên đại học, hơn 13.000 người có trình độ đại học và cao đẳng, 78.000 người có trình độ trung học chuyên nghiệp và 100.000 công nhân kỹ thuật. Nhưng điều nghịch lý là đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số có trình độ cao lại ít hoạt động trực tiếp ở các tỉnh miền núi.

Thực trạng đội ngũ cán bộ miền núi trong đó có người dân tộc Mông nổi lên một số vấn đề: trình độ, năng lực hạn chế, bất cập so với tình hình và nhu cầu phát triển hiện nay. Cán bộ có trình độ học vấn cao, chuyên môn giỏi ở các tỉnh miền núi còn quá ít. Cán bộ trong các ngành chủ chốt như kế hoạch, tài chính, ngân hàng, giao thông, xây dựng… lại càng ít. Lực lượng cán bộ này chủ yếu được tăng cường từ các tỉnh miền xuôi lên, do hạn chế về phong tục tập quán, ngôn ngữ nên phải mất một thời gian dài hoạt động mới quen được môi trường làm việc.

Đội ngũ cán bộ chủ chốt là người dân tộc thiểu số, đặc biệt là người dân tộc Mông ở cấp cơ sở có trình độ học vấn rất hạn chế, mới chỉ đạt trình độ tiểu học, thậm chí nhiều cán bộ người dân tộc Mông đang giữ những trọng trách quan trọng như Bí thư, Chủ tịch xã mà không biết chữ. Do đó, trình độ văn hoá của cán bộ dân tộc Mông ở các tỉnh miền núi phía Bắc không chỉ yếu và còn rất thiếu. ở tỉnh Lào Cai, dân tộc Mông hiện nay chiếm gần 30% dân số của tỉnh, nhưng cán bộ chỉ có 13,4%. Điều đáng lo ngại là có một bộ phận cán bộ dân tộc Mông bị các thế lực phản động mua chuộc, lợi dụng làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với cán bộ của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, nhất là cấp cơ sở ở các vùng dân tộc thiểu số, trong đó có dân tộc Mông là vấn đề cấp thiết. Trước mắt cần có chính sách đào tạo cán bộ nguồn cho từng dân tộc, ưu tiên dân tộc thiểu số, triển khai thực hiện ngay trong số con em các dân tộc thiểu số còn trong độ tuổi đi học. Kiện toàn hệ thống các trường dân tộc nội trú. Đây chính là nơi đào tạo, cung cấp nguồn cán bộ dân tộc, miền núi, trong đó có cán bộ dân tộc Mông. Chất lượng đào tạo của các trường dân tộc nội trú có tốt thì mới có nhiều học sinh trúng tuyển vào các trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ của tỉnh và Trung ương, mới có lực lượng cán bộ chủ chốt dồi dào, bổ sung và tăng cường cho hệ thống chính trị ở địa phương vùng dân tộc, miền núi nói chung và vùng dân tộc Mông nói riêng.

Các trường dân tộc nội trú ở các địa phương cần phải đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của vùng dân tộc miền núi, cần học tiếng Việt là ngôn ngữ chung và là cơ sở nghiên cứu các môn khoa học xã hội và tự nhiên ở bậc đại học, trung học chuyên nghiệp. Song về lâu dài là cần đào tạo hai thứ tiếng, ngoài tiếng Việt còn lựa chọn tiếng dân tộc thiểu số. Chọn tiếng của dân tộc nào thì cần phải xuất phát từ tỷ lệ dân cư của dân tộc thiểu số đó. ở các trường dân tộc nội trú có nhiều con em dân tộc đến học cần có chương trình sinh hoạt ngoại khoá, giao lưu văn hoá giữa các dân tộc thiểu số, nhằm cung cấp những hiểu biết về phong tục tập quán và bản sắc văn hoá độc đáo của mỗi dân tộc. Trước mắt, cần đẩy mạnh công tác quy hoạch cán bộ, trên cơ sở tổng rà soát, đánh giá lại, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thích hợp.

Cần xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và dài hạn từ 3 đến 7-8 năm, đồng thời có biện pháp đảm bảo sự chỉ đạo của Trung ương, của địa phương về cơ sở vật chất, kinh phí đào tạo, đội ngũ giáo viên, nội dung chương trình đào tạo phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Chú trọng bổ sung chỉ tiêu các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt tuyển sinh dựa vào trình độ văn hoá, điều kiện về độ tuổi vào các trường văn hoá dân tộc nội trú và cán bộ hoạt động thực tiễn ở cơ sở, con em của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong thôn bản. Quan tâm chọn, cử người dân tộc Mông có đủ điều kiện và trình độ văn hoá đi học các lớp tập trung ở các trường đào tạo cán bộ như trường chính trị tỉnh, kể cả các trường Trung ương. Cần có kế hoạch mở các lớp nâng cao trình độ văn hoá tại các trung tâm bổ túc văn hoá tại địa phương. Mở các lớp học tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ các vùng khác lên công tác tại địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Đối với cán bộ là người dân tộc thiểu số, trước mắt theo hướng cán bộ địa phương nào tuyển sinh, tuyển dụng thì nên bố trí về địa phương đó, cán bộ thuộc dân tộc nào thì nên bố trí công tác ở các vùng miền thuộc dân tộc đó. Tuy nhiên, về lâu dài cần đào tạo, bồi dưỡng, giác ngộ tư tưởng cho số cán bộ chủ chốt này khi được điều động, luân chuyển đến các địa bàn khác, nơi khó có điều kiện tuyển sinh, tuyển dụng. Đối với những địa bàn vùng dân tộc Mông có nhiều vấn đề nảy sinh, nên bố trí những cán bộ người Mông về công tác tại địa phương, khi tình hình ổn định và đảm bảo được người kế nhiệm thì có thể thực hiện luân chuyển cán bộ sang vùng khác, cần xoá bỏ tâm lý muốn gần gia đình, vợ con, ngại xa gia đình, quê hương bản quán của người dân tộc thiểu số.
Trong việc xử lý tình huống khi có những vấn đề nảy sinh về chính trị, tư tưởng, an ninh quốc phòng thì nên lựa chọn và ưu tiên bố trí cán bộ người dân tộc đó, như vậy sẽ thuận lợi và đạt kết quả tốt hơn trong công tác lãnh đạo. Cán bộ là người dân tộc thiểu số, đặc biệt là cán bộ cấp cơ sở cần chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên khen thưởng kịp thời, kết hợp khen thưởng vật chất và tinh thần cho hợp lý, tránh định kiến mặc cảm, phân biệt đối xử. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả làm việc để uốn nắn, rút kinh nghiệm, đào tạo bồi dưỡng để trưởng thành qua thực tế với thái độ chân tình, cởi mở… Đối với cán bộ người dân tộc Mông cần chú ý những nét tâm lý cơ bản của họ là dễ tin, chỉ tin cái cụ thể, mắt thấy, tai nghe. Do vậy, công tác động viên thuyết phục cần chú ý liên hệ cụ thể, tạo điều kiện cho họ được tai nghe, mắt thấy, thông suốt về nhận thức, tạo niềm tin thì họ sẽ có quyết tâm cao trong công việc. Chú ý khắc phục tác phong sinh hoạt tự do, đơn giản, ít giữ được nguyên tắc trong công việc, hay uống rượu… làm giảm sút chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số nói chung, dân tộc Mông nói riêng.

Cần bố trí xen kẽ cán bộ là người các dân tộc khác, qua đó để bồi dưỡng, đào tạo bổ sung, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bố trí cán bộ theo hướng trên vừa phát huy được mặt lợi thế của cán bộ là người dân tộc thiểu số, vừa khắc phục những tồn tại, nhược điểm của nhận thức, năng lực và phong tục tập quán chưa phù hợp của dân tộc thiểu số. Việc bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt của địa phương, đặc biệt ở cơ sở cần tính toán, cơ cấu thích hợp để cán bộ dân tộc thiểu số tham gia. Trong trường hợp cán bộ người dân tộc thiểu số, đặc biệt cán bộ dân tộc Mông có năng lực, có đạo đức cách mạng, có tinh thần trách nhiệm, nên mạnh dạn giao làm cấp trưởng để động viên phong trào chung. Mặt khác, cần có chính sách ưu đãi và khuyến khích trí thức người dân tộc Mông về quê hương công tác và các trí thức mới tốt nghiệp từ miền xuôi lên các tỉnh miền núi và vùng dân tộc Mông, nhất là về chế độ vật chất, tiền lương và động viên tinh thần, thu hút được người có tài năng và tâm huyết lên công tác ở miền núi, động viên được tính tích cực, yên tâm công tác của đội ngũ cán bộ tại chỗ. Tăng cường công tác quản lí, giáo dục, động viên khen thưởng đối với đội ngũ cán bộ công chức là người dân tộc thiểu số, trong đó có cán bộ, công chức người dân tộc Mông.

TS. Lê Hữu Xanh
Học viện CTQG Hồ Chí Minh

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 64,300,805


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs