Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 24/11/2005
Trung tâm học tập cộng đồng - Mô hình đào tạo thiết thực ở vùng đồng bào các dân tộc

Nghị quyết Trung ương 6 (Khoá IX) đã nêu: “Phát triển giáo dục không chính qui, các hình thức học tập cộng đồng ở xã, phương gắn với nhu cầu thực tế của đời sống kinh tế, xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể học tập suốt đời, hướng tới xã hội học tập”… Sau hơn 5 năm hoạt động, mô hình trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn đang trở thành nhu cầu cấp bách đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Nội dung hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người trong cộng đồng xã, phường, thị trấn được học tập, được nâng cao kiến thức nhiều mặt, góp phần tăng năng suất lao động, giải quyết việc làm, sản xuất hàng hoá, v.v. làm lành mạnh các quan hệ xã hội trong cộng đồng. Bộ Giáo dục và đào tạo, Hội Khuyến học Việt Nam và các tổ chức xã hội đã tổ chức chỉ đạo xây dựng và phát triển mạnh mô hình trung tâm học tập cộng đồng ở xã, phường, thị trấn trong cả nước.

Năm 1999, có 15 trung tâm học tập cộng đồng, đến tháng 12/2005 cả nước có 4783 trung tâm học tập cộng đồng đạt tỉ lệ 44,5% xã, phường, thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng. Đặc biệt có 9 tỉnh đạt 100% xã, phường, thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng (Thái Bình, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh, Nam Định, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Đồng Tháp).

Tổ chức UNESCO Nhật Bản và UNESCO Hà Nội đã có dự án giúp các tỉnh Tây Nguyên, Bình Phước xây dựng chương trình huấn luyện, quản lí điều hành trung tâm học tập cộng đồng, giúp tỉnh Lai Châu xây dựng 40 trung tâm học tập cộng đồng và giúp 8 tỉnh miền núi phía Bắc là Sơn La, Bắc Cạn, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Tuyên Quang xây dựng nội dung hoạt động, quản lí, điều hành trung tâm học tập cộng đồng.

Tháng 3/2005, Bộ Giáo dục và đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam mở hội nghị sơ kết 5 năm xây dựng và phát triển trung tâm học tập cộng đồng (1999-2004) đã đánh giá nhu cầu của nhân dân được đào tạo ngoài nhà trường chính qui là rất lớn và cấp bách. Lực lượng lao động được đào tạo qua nhà trường đạt khoảng 1/3 dân số cả nước, còn 2/3 dân số trong giai đoạn chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển sản xuất hàng hoá, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đòi hỏi các hoạt động sản xuất phải qua đào tạo đã thúc đẩy trung tâm học tập cộng đồng ở nước ta phát triển với tốc độ nhanh. Nhiều cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương đã khẳng định vị trí, vai trò, tác dụng của trung tâm học tập cộng đồng xã, phường không chỉ là động lực thiết yếu để xây dựng xã hội học tập từ cơ sở mà còn là công cụ quan trọng của cấp uỷ, chính quyền địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện chỉ thị số 50/CT-TW của Bộ Chính trị (Khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và đào tạo, Hội Khuyến học Việt Nam, thường vụ tỉnh uỷ nhiều tỉnh đã ra nghị quyết về công tác khuyến học, xây dựng trung tâm học tập cộng đồng ở xã, phường, thị trấn. Điển hình là 9/64 tỉnh, thành đã xây dựng xong trung tâm học tập cộng đồng, đang hoạt động có hiệu quả. Thông qua trung tâm học tập cộng đồng đã và đang phát triển phong trào xây dựng gia đình hiếu học ở khắp mọi miền đất nước.

Việc xây dựng xã hội học tập từ cơ sở có hiệu quả sẽ bớt đi các hiện tượng tiêu cực trong xã hội, tăng cường sự ổn định an ninh chính trị, xây dựng đời sống văn hoá mới ở cơ sở.

Kinh nghiệm từ tỉnh Thái Bình có 1,8 triệu dân, nông dân chiếm 94,13% dân số, số người có nhu cầu đào tạo nghề và chuyển đổi cơ cấu sản xuất ngoài hệ thống nhà trường là 84,52%. Sau khi có nghị quyết của Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác khuyến học, chính quyền đã chi 2,84 tỉ/năm từ quĩ khuyến học cấp cho mỗi trung tâm học tập cộng đồng là 10 triệu/năm để chuyển tải 41 bài về khoa học, kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi trồng trọt, phát triển kinh tế nghề nghiệp, 39 bài về văn hoá, sức khoẻ, đời sống, v.v… để các trung tâm mở lớp đào tạo ngắn hạn phục vụ nhu cầu học tập của nhân dân.

Hiện nay quĩ khuyến học của nước ta có hơn 300 tỉ đồng, do địa phương huy động và tài trợ quốc tế (hơn 100 nhà từ thiện và 48 tổ chức quốc tế) giúp đỡ xây dựng, quản lí hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng.

Tổ chức UNESCO Nhật Bản là tổ chức đi đầu tài trợ và giúp đỡ các địa phương, cơ sở xây dựng và quản lí trung tâm học tập cộng đồng hoạt động với nhiều kinh nghiệm phong phú.

Qua nhiều năm xây dựng và phát triển trung tâm học tập cộng đồng ở nước ta cho thấy những kết quả đạt được là thiết thực, đáp ứng được nguyện vọng học tập của nhân dân trong thời kì đổi mới, nhất là đối với các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 càng có ý nghĩa rất quan trọng nhằm nâng cao trình độ hiểu biết của đồng bào các dân tộc biết sử dụng và quản lí các công trình hạ tầng do Chương trình 135 đầu tư xây dựng, đồng thời nâng cao năng lực lao động của đồng bào các dân tộc và miền núi.

Hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng thực sự đã nâng cao nhận thức về nhu cầu học tập cho người lao động các kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh và pháp luật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng, miền, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng mối liên kết đào tạo giữa các tổ chức và các chương trình, dự án, tránh được sự chồng chéo về nội dung trong đào tạo, bồi dưỡng ở cơ sở. Trung tâm học tập cộng đồng thông qua nội dung đào tạo, bồi dưỡng, giúp đồng bào các dân tộc biết cách xoá đói giảm nghèo có hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, làm giàu cho gia đình, góp phần làm giàu cho xã hội. Một số trung tâm học tập cộng đồng xã ở vùng dân tộc hoạt động có hiệu quả như trung tâm học tập cộng đồng xã Phúc Sen (100% dân tộc Nùng) huyện Quảng Uyên, Cao Bằng; trung tâm học tập cộng đồng xã Văn Lem (dân tộc Xêđăng) Đắc Tô, Kon Tum; trung tâm học tập cộng đồng thị trấn Cầu Ngang (dân tộc Khmer, Hoa, Kinh) tỉnh Trà Vinh, v.v.

Các trung tâm học tập cộng đồng còn là nơi tổ chức, tiến hành các hoạt động giáo dục như xoá mù chữ, chống tái mù, phổ cập giáo dục tiểu học, nâng tỉ lệ phổ cập trung học theo độ tuổi. Trung tâm học tập cộng đồng còn trực tiếp góp phần thúc đẩy cuộc vận động toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá, làng văn hoá ở các xã, thị trấn vùng dân tộc và miền núi trong cả nước.

Hà Quế Lâm

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,863,316


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs