Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 21/07/2005
Di dân, ổn định cuộc sống của người dân ở nơi tái định cư - Một nhiệm vụ quan trọng của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước


Khu tái định cư Konlanhtè - xã ĐăkRong - huyện KBang - Gia Lai

Nguyễn Phương Thảo

LTS: Thực hiện quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân ta là đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đưa nước ta từ một nước nông nghiệp lạc hậu đến năm 2020 trở thành một nước công nghiệp, việc di dân, tái định cư cho dân để xây dựng những khu công nghiệp, khu kinh tế, những công trình quốc gia đang là một nhiệm vụ quan trọng với các địa phương.

Di dân, tái định cư để xây dựng nhà máy Thuỷ điện Sơn La đã và đang dành được sự quan tâm của nhân dân cả nước bởi qui mô của công trình, bởi với số lượng hàng vạn hộ dân, chủ yếu là hộ đồng bào dân tộc thiểu số phải di dời và bởi thời gian khởi công, chặn dòng sông Đà đã thật gần (cuối tháng 11 năm 2005).
Với các vấn đề: Chọn phương án xây dựng Thuỷ điện Sơn La; di dân, đảm bảo đời sống và phát triển sản xuất cho đồng bào ở nơi tái định cư; bảo tồn những di sản văn hoá vật thể và phi vật thể ở vùng ngập đã được đề cập trên một số số Tạp chí Dân tộc. Những ngày cuối tháng 6 đầu tháng 7 vừa qua, được sự chỉ đạo của lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc, Tạp chí Dân tộc đã tổ chức đợt công tác thực tế đi sâu nắm việc triển khai tổ chức thực hiện việc di dân tái định cư tại một số địa phương.

 Tạp chí Dân tộc xin giới thiệu cùng bạn đọc. 

Huyện Mường La, Quỳnh Nhai; khởi công xây dựng điểm Liệp Tè – Thuận Châu và 2 tuyến đường giao thông liên xã, 18 tuyến đường công vụ, 4 hệ thống cấp nước, san ủi 431 nền nhà phục vụ tiếp nhận dân.
Tỉnh Lai Châu hoàn thành việc san ủi nền nhà điểm tái định cư Pa So – Phong Thổ, điểm Huổi Luông – Sìn Hồ; tiếp tục xây dựng cầu Pa So và công trình thuỷ lợi Nậm Hang thuộc điểm Huổi Luông – Sìn Hồ.

Để chuẩn bị cho nhiệm vụ di chuyển dân, các tỉnh Sơn La, Lai Châu đã tổ chức thống kê đền bù đất đai, tài sản, hoa màu của các hộ nằm dưới cốt 140m. Đến cuối tháng 6 năm 2005 tỉnh Sơn La di chuyển được 216 hộ. Tỉnh Lai Châu đã giao đất điểm Pa So – huyện Phong Thổ cho 90 hộ tái định cư phi nông nghiệp xã Chăn Nưa – Sìn Hồ để các hộ tiến hành xây dựng nhà.

Kết quả trên cho thấy những cố gắng trong triển khai thực hiện của các địa phương đồng thời cũng nói lên tính phức tạp, khó khăn cùng những hạn chế, bất cập về tiến độ của công tác di dân tái định cư ở các địa phương, đó là:

Công tác xây dựng và ban hành cụ thể hoá các cơ chế, chính sách hướng dẫn thực hiện công tác di dân, tái định cư và việc kiện toàn tổ chức các Ban quản lý Dự án; việc cụ thể hoá các cơ chế, chính sách, ban hành đơn giá, qui hoạch chi tiết các khu (điểm) tái định cư các tỉnh tiến hành chậm so với yêu cầu.

Các đơn vị tư vấn thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng phương án sản xuất nông, lâm và thuỷ lợi. Tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt qui hoạch chi tiết các khu (điểm) tái định cư chậm, đến nay phần lớn mới ở dạng đề cương; số khu (điểm) tái định cư có qui hoạch chi tiết chiếm tỷ lệ thấp và hầu hết đều chưa được phê duyệt. Chất lượng qui hoạch chi tiết các khu (điểm) di dân, tái định cư chưa sát với thực tế. Nhiều khu (điểm) tái định cư khi kiểm tra thực địa thiếu tính khả thi vì chưa khảo sát kỹ về nguồn nước đảm bảo cho sinh hoạt và đời sống của người dân. Tỉnh Sơn La hiện có 58/218 điểm tái định cư chưa xác định được nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất, tỉnh Điện Biên chưa xác định được nguyện vọng di chuyển của dân thị xã Mường Lay. Tỉnh Lai Châu phát hiện 12 bản với 450 hộ, 2.655 khẩu nằm dưới mực nước ngập chưa được đưa vào qui hoạch tổng thể.

Tiến độ chuyển dân tái định cư chậm, tỉnh Sơn La đến tháng 6/2005 mới di chuyển được 216 hộ/2208 hộ, tỉnh Lai Châu được 90/500 hộ. Khối lượng còn lại rất lớn, nếu không có giải pháp phù hợp sẽ ảnh hưởng đến tiến độ khởi công công trình.

Ngày 6/6/2005, Văn phòng Chính phủ gửi đến các bộ, ngành, và uỷ ban nhân dân 3 tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu công văn số 3081/VPCP-NN nêu ý kiến của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng, yêu cầu uỷ ban nhân dân 3 tỉnh hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt 50% qui hoạch chi tiết các khu (điểm) tái định cư. Tiến hành lập các dự án thành phần có tính khả thi cao để kịp xây dựng các hạng mục công trình trong các khu (điểm) tái định cư. Thực hiện tái định cư theo đúng kế hoạch để phục vụ việc khởi công và chặn dòng sông Đà vào cuối tháng 11/2005. Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Xây dựng khẩn trương ban hành qui định về áp dụng đơn giá lập qui hoạch chi tiết khu (điểm) tái định cư cho dự án Thuỷ điện Sơn La…

Khối lượng công việc “khổng lồ” ấy phải được thực hiện. “Không kịp cũng phải kịp”. Ông La Đức Dũng, Phó Ban quản lý Dự án bồi thường di dân tái định cư Thuỷ điện Sơn La tỉnh Lai Châu đã khẳng định như vậy, bởi theo ông La Đức Dũng đây là công trình lớn của quốc gia.

Không để tiến độ một công trình lớn của quốc gia có vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển, đi lên của đất nước và của các tỉnh Tây Bắc. Vấn đề đặt ra là phải có những giải pháp phù hợp, tích cực giải quyết cho được một khối lượng công việc lớn trong điều kiện thời gian gấp và thời tiết phức tạp. Một công việc mang tính cơ bản quyết định đến chất lượng cuộc sống và sự phát triển đi lên của đồng bào tại các khu (điểm) tái định cư sau này phải được tập trung làm tốt đó là: Chọn đúng các điểm (khu) định cư trong qui hoạch tổng thể của từng địa phương, xây dựng qui hoạch chi tiết và hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt 50% qui hoạch chi tiết các khu (điểm) tái định cư. Tiến hành lập các dự án thành phần có tính khả thi cao để kịp xây dựng các hạng mục công trình trong các khu (điểm) tái định cư. Công việc có tính căn cơ ấy đã được các địa phương triển khai thực hiện song chất lượng và hiệu quả chưa như mong muốn. Theo báo cáo của tiểu ban chuyên trách về di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thì “Chất lượng qui hoạch tổng thể di dân, tái định cư làm cơ sở cho các tỉnh triển khai các dự án còn chưa sát thực tế. Nhiều khu điểm tái định cư đã được phê duyệt khi kiểm tra thực địa thiếu tính khả thi. Tỉnh Sơn La đang còn 53 điểm chưa xác định được nguồn những phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Tỉnh Điện Biên chưa xác định được nguyện vọng di chuyển của người dân thị xã Mường Lay… “Tiến độ lập, qui hoạch chi tiết chậm, chất lượng không cao, đến nay phần lớn đề cương – dự toán và qui hoạch chi tiết các khu (điểm) tái định cư chưa được phê duyệt”. Thực tế trên đòi phải có sự chỉ đạo cụ thể, và cần có một cơ chế đặc thù nhằm huy động lực lượng chuyên môn ở trung ương và địa phương, nên chăng của cả những tỉnh bạn cho nhiệm vụ này. Hiện tại số đơn vị tư vấn và đảm nhiệm qui hoạch ít, lực lượng mỏng thiếu thực tế địa bàn, còn những sở, ngành của tỉnh, huyện và cán bộ địa chính xã - những người gắn bó và hiểu rõ quê hương mình lại chưa được huy động đầy đủ. Việc đến nay chưa có qui định về áp dụng đơn giá lập qui hoạch chi tiết các khu (điểm) tái định cư, đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyết tâm và nhiệt tình của các nhà chuyên môn, nghiệp vụ những người làm qui hoạch. Việc làm trên không sớm giải quyết sẽ làm chậm tiến độ di dân, tái định cư của các địa phương.

Một nhiệm vụ không kém phần quan trọng là phải coi trọng và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; phải làm cho nhân dân cả nước thấy rõ vị trí của công tác di dân, tái định cư trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Với công tác di dân, tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La, hầu hết người dân trong diện di dân tái định cư là đồng bào dân tộc thiểu số. Về chủ trương của Đảng và Nhà nước, đồng bào ai cũng ủng hộ song đi vào cụ thể việc chuyển nhà ở, thay đổi nghề nghiệp, thói quen canh tác và sinh hoạt là một cuộc biến động lớn tác động đến tâm tư, tình cảm, phong tục tập quán của đồng bào. Nghe theo lời Đảng, đồng bào chuyển đến nơi định cư mới - Đây là sự hy sinh đặc biệt của đồng bào cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì sự phát triển, đi lên của đất nước, quê hương. Đảng và Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể của địa phương cần có sự quan tâm đặc biệt; nắm bắt và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Thực hiện tốt việc công khai chính sách đền bù, trong tuyên truyền vận động tránh chung chung, cần đi vào giải thích cụ thể, tổ chức cho người dân đi thăm quan điểm sẽ di chuyển đến và được tham gia ý kiến vào việc sắp xếp, bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt và phát triển sản xuất. Đồng thời, trong tuyên truyền vận động phải làm cho đồng bào hiểu rõ cùng với sự giúp đỡ, hỗ trợ của Nhà nước mỗi gia đình phải nỗ lực mới bảo đảm có cuộc sống ở nơi mới tốt hơn nơi ở cũ.

 

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,912,955


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs