Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 15/06/2005
Người tiêu biểu trong các dân tộc


Anh hùng Núp - Người con ưu tú của các dân tộc Tây Nguyên

        Trình độ phát triển về mọi mặt của các dòng họ và các dân tộc nước ta không đồng đều, mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa và phong tục tập quán riêng. Những biến đổi của tự nhiên và xã hội luôn tác động và chi phối quá trình hình thành và phát triển của các dòng họ và các dân tộc. Quan hệ giữa các dòng họ và các dân tộc, bên cạnh mặt tốt là cơ bản, có nơi và có lúc vẫn phát sinh những vấn đề phức tạp. Nên khi tình thế có thay đổi lớn, làm cho họ có nhiều suy tư, phải làm sao cho hợp với thời thế, để cuộc sống ổn định và phát triển.

         Bà con dân tộc thiểu số thường nghĩ nhỏ như con kiến, con ong cũng có con đầu đàn của nó, huống chi là con người chúng ta. Nên trong đồng bào tự hình thành tâm lý riêng, đó là tâm lý muốn có người tiêu biểu đại diện cho tâm tư nguyện vọng của dòng họ và dân tộc mình trong mối quan hệ với các cấp của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân, với các dòng họ và dân tộc khác, nhằm giải quyết những vấn đề do cuộc sống đặt ra, cả khi xảy ra bất hoà.

        Do vậy, trong tổ chức xã hội truyền thống, từng dòng họ, từng dân tộc ở từng địa phương từ xưa tới nay vẫn tồn tại những người tiêu biểu, có uy tín trong dân tộc; đồng bào các dân tộc đều tôn trọng, nghe và làm theo người tiêu biểu, có uy tín của mình. Mặc dù chúng ta có Đảng lãnh đạo, có chính quyền, có các tổ chức đoàn thể nhân dân, không theo chủ nghĩa dân tộc, không sùng bái cá nhân… nhưng chúng ta luôn tôn trọng và phát huy vai trò của người tiêu biểu, có uy tín trong xã hội. Đại hội IX của Đảng đã xác định: “Động viên, phát huy vai trò của những người tiêu biểu, có uy tín trong dân tộc và ở địa phương”.

        Chúng ta cần có sự thống nhất, thế nào là người tiêu biểu, có uy tín trong dân tộc? Về điều này, có thể còn nhiều ý kiến khác nhau. Theo tôi, nói vắn tắt thì đó là những người: Trung với nước, Hiếu với dân, Có tri thức, Sống gương mẫu, và được Dân suy tôn. Phải có đủ 5 yếu tố đó, nếu thiếu đi một trong 5 yếu tố trên thì không thể trở thành người tiêu biểu, có uy tín trong dân tộc được.

        Về danh nghĩa, những người tiêu biểu không trực tiếp lãnh đạo và nắm dân, song được dân tin cậy và suy tôn, được địa phương lựa chọn và giới thiệu. Đó là những già làng, trưởng họ, trưởng tộc, có thể có người là cán bộ cách mạng đã nghỉ hưu, anh hùng và chiến sĩ thi đua; cũng có người trùng hợp như đang làm trưởng bản, chức sắc tôn giáo, giữ trọng trách của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân ở địa phương. Họ nổi trội, có ảnh hưởng tốt đến cộng đồng dân tộc, có thể tiêu biểu về từng mặt, uy tín với từng dòng họ, từng dân tộc, ở từng vùng và từng địa phương. Điều quan trọng của họ là không chỉ bản thân và gia đình họ sống gương mẫu, họ không chỉ biết “dĩ bất biến, ứng vạn biến” với mọi tình thế… mà cái chính là họ có tâm huyết với Đảng, với dân tộc, biết dẫn dắt và chỉ bảo trong dòng tộc, biết làm công việc có hiệu quả cho dân thấy, nên họ nói dân nghe, họ làm dân theo.

        Bác Hồ của chúng ta rất trọng dụng những người tiêu biểu, có uy tín trong dân tộc. Bởi vì họ có vai trò nhất định, tác động tích cực đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và của dân tộc. Vai trò tích cực đó của họ đã được chứng minh và khẳng định trong các thời kì của cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước. Việc của dòng họ và dân tộc họ  không ai làm thay được, ta chỉ bàn và giao cho họ, do họ giải quyết là chính; họ làm “cầu nối” giữa Đảng và dân tộc, giải quyết việc “thấu tình đạt lý”, đã có việc ta nói mười không bằng họ nói một, ta làm thì khó còn họ làm được và có lợi… Biết “chiêu hiền, đãi sĩ”, dùng người tiêu biểu, có uy tín trong dân tộc; biết phân hoá, cảm hoá, tranh thủ, đoàn kết những người có thể cảm hoá, tranh thủ và đoàn kết được; biết “qua trên để nắm dưới, dựa vào dưới để nắm trên”, không bỏ sót những người hiền tài; biết trọng dụng họ thì chỉ có lợi cho cách mạng.

        Để động viên, phát huy vai trò của những người tiêu biểu, có uy tín trong dân tộc, vì lợi ích của cách mạng, vì sự tiến bộ và bình đẳng của các dân tộc, theo tôi chúng ta phải làm một số việc chủ yếu như sau:

        Một là, xây dựng Quy chế phát huy vai trò của những người tiêu biểu, có uy tín đó trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước. Quy chế cần quy định rõ:

        - Dưới sự lãnh đạo của Đảng, giao cho họ làm những công việc cần thiết và phù hợp với khả năng và sức khoẻ (như tuyên truyền vận động dân tộc, giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng nếp sống văn hóa mới, tham gia hoà giải những bất hoà, gương mẫu thực hiện các chủ trương chính sách về kinh tế - xã hội, về quốc phòng - an ninh…), giải quyết những việc của chính dòng họ và dân tộc họ, ở địa phương họ sinh sống.

        - Các cấp và các ngành tạo điều kiện cung cấp thông tin cần thiết cho họ, nhất là về tư tưởng Hồ Chí Minh, ý Đảng, lòng dân. Tuỳ thời gian có thể tổ chức cho họ đi thăm quan ở trong tỉnh và trong nước… để họ nâng cao hiểu biết và phát huy trí tuệ, vận dụng giải quyết công việc cho hợp lý, hợp tình, hợp với thực tế, đạt kết quả cao.

        - Mối quan hệ của họ với dân, với tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở địa phương thật dân chủ, thống nhất và thiết thực vì nhiệm vụ và lợi ích của Đảng, của dân tộc; tuỳ từng vấn đề cần thiết và có liên quan mà lấy ý kiến của họ trước khi quyết định; biết nghe họ phản ánh tâm nguyện của dòng họ và dân tộc ở địa phương họ để giải quyết những việc chính đáng.

        Hai là, cần động viên cả tinh thần và vật chất đối với bản thân và gia đình họ, như đến thăm hỏi lúc vui buồn, ốm đau, vào những ngày lễ và tết; tuỳ khả năng mà giúp đỡ khi họ thực sự có khó khăn, quan tâm đến việc học tập và công tác của con cháu họ; kịp thời biểu dương những ai làm tốt, nhân điển hình lên, xét khen thưởng đúng mức…

        Ba là, cùng với củng cố, xây dựng tổ chức và cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch và vững mạnh, giao cho cơ quan Mặt trận và cơ quan làm công tác dân tộc nắm và phát huy những người tiêu biểu, có uy tín trong từng dòng họ, từng dân tộc, ở từng địa phương; không để kẻ xấu lợi dụng lôi kéo và vô hiệu hoá họ.

Lù Văn Que
Nguyên PCN Uỷ ban DT&MN

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,900,939


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.3 secs