Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 20/01/2009
Uỷ ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc khu vực Phía Bắc năm 2008 và triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2009
Ngày 29/12/2008 tại Hà Nội, Uỷ ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2008 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2009 khu vực phía Bắc. Đồng chí Giàng Seo Phử, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc cùng các Phó chủ nhiệm Uỷ ban chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng, thành viên của Uỷ ban Dân tộc nhiệm kỳ 2007-2011; đại diện lãnh đạo Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Ban dân vận Trung ương, Văn phòng Chính Phủ; Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban chỉ đạo Tây Bắc, Uỷ ban nhân dân và Ban Dân tộc 20 tỉnh phía Bắc cùng đông đảo cán bộ công chức, viên chức các vụ, đơn vị thuộc Uỷ ban Dân tộc.

Năm 2008 mặc dù gặp phải không ít khó khăn do thiên tai và khủng hoảng tài chính, nhưng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, sự phối hợp các Bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương, Uỷ ban Dân tộc đã có các giải pháp kịp thời khắc phục khó khăn, đồng thời triển khai đồng bộ các chính sách, chương trình, dự án đầu tư có hiệu quả, kinh tế-xã hội và đời sống của đồng bào các dân tộc được cải thiện rõ rệt; Công tác xoá đói giảm nghèo đã đạt được những kết quả nhất định; văn hoá dân tộc được tôn trọng, giữ gìn và phát huy; tình hình chính trị và an ninh biên giới được giữ vững, lòng tin của đồng bào các dân tộc với Đảng và Nhà nước ngày càng được tăng cường và củng cố.
 
 Trong năm nay, Uỷ ban Dân tộc đã chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành tham mưu, đề xuất với Trung ương Đảng, Chính phủ trong việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện và tổ chức tổng kết, sơ kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng liên quan đến vấn đề dân tộc và công tác dân tộc như: Xây dựng Báo cáo Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW “Về công tác dân tộc”; Báo cáo Sơ kết Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới; trình Chính phủ Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Uỷ ban Dân tộc nhiệm kỳ 2007-2011; Nghị định về hỗ trợ trực tiếp người dân vùng khó khăn, thay thế chính sách trợ giá, trợ cước; trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt bổ sung danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II và danh sách các xã ra khỏi diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II; Quyết định về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2008-2010; Xây dựng Báo cáo Tổng kết 4 năm (giai đoạn 2004-2008) và đề xuất việc xây dựng, sửa đổi bổ sung các chính sách theo Quyết định 134; Báo cáo rà soát, đánh giá lại hệ thống chính sách dân tộc đã ban hành và kiến nghị, đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; Xây dựng Quyết định bổ sung đối tượng chính sách theo Quyết định 32/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn...
 
 Trong công tác điều hành, chỉ đạo hoạt động đã tập hợp được sức mạnh tổng hợp của các đơn vị chức năng của Uỷ ban để hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời chủ động phối kết hợp với các Bộ, ngành, địa phương để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chung của cơ quan Uỷ ban dân tộc.
 
 Tuy nhiên, trong năm 2008, tình hình kinh tế-xã hội vùng dân tộc và miền núi vẫn còn nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc, tỷ lệ hộ nghèo và tái nghèo của vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn cao, nhiều nơi trên 50% thậm chí có nơi trên 90%. Công tác dân tộc cũng bộc lộ những tồn tại, yếu kém cần được khắc phục, một số chính sách, chương trình, dự án triển khai chậm, cơ chế thực hiện thiếu đồng bộ, việc triển khai thực hiện ở một số địa phương chậm, chưa thật sự phát huy hiệu quả. Tình trạng di dân tự do vẫn xảy ra ở một số địa phương.
 
 Một số nơi còn buông lỏng công tác kiểm tra, giám sát thực tế, chưa kịp thời phát hiện các sai phạm xử lý và giải quyết ngay tại cơ sở. Sự phối kết hợp giữa các bộ, ngành, các địa phương trong tổ chức thực hiện chính sách có lúc có nơi chưa thật sự chặt chẽ, do đó một số chương trình, dự án còn có sự chồng chéo, lãng phí, hiệu quả thấp.
 
 Năm 2009, tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục có những biến động phức tạp, sẽ tạo ra nhiều cơ hội thuận lợi và cũng rất nhiều khó khăn thách thức đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi cũng như cho việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc. Để hoàn thành 10 nhiệm vụ trọng tâm công tác dân tộc năm 2009 đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc từ trung ương đến địa phương phải bám sát thực tế, nhất là thực tế ở 61 huyện nghèo nhất của cả nước, bám sát cơ sở, phát hiện, đề xuất nhiều giải pháp phù hợp để thực hiện tốt chính sách dân tộc góp phần đẩy nhanh tốc độ xoá đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng vùng dân tộc và miền núi, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khoá IX) về công tác dân tộc.
 
 Nhân dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Giàng Seo Phử đã trao Kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho một số đồng chí lãnh đạo Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các đồng chí nguyên là uỷ viên Uỷ ban nhiệm kỳ 2002-2007 và trao cờ thi đua xuất sắc tiêu biểu cho 5 đơn vị khu vực phía Bắc là: Văn phòng Uỷ ban Dân tộc, Tạp chí Dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An, Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên, cùng các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc; đồng thời phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2009, chào mừng 63 năm ngày thành lập cơ quan làm công tác dân tộc (3/5/1946-3/5/2009), tiến tới lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII- năm 2009.

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,917,760


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs