Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 20/01/2009
Đảng ươm mùa xuân Dân tộc
Mừng Xuân Kỷ Sửu, cả nước hân hoan kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiết trời tươi đẹp của ngày xuân. Đảng tròn 79 tuổi - đó là 79 năm đấu tranh bền bỉ, vượt qua nhiều thử thách, trưởng thành và đạt được những thành tựu vẻ vang. 79 năm lịch sử của Đảng gắn bó hữu cơ với lịch sử phát triển lâu dài của dân tộc và đất nước. Những thập kỷ qua đất nước ta, nhân dân ta có Đảng lãnh đạo, cũng trải qua những biến cố lớn lao. Vị thế của Việt Nam ngày càng cao trên trường quốc tế.

Từ Xuân Kỷ Sửu, chúng ta nhớ về mùa Xuân Canh Ngọ lịch sử, vào ngày 3/2/1930 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn ái Quốc, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản đã nhất trí thành lập một đảng thống nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng là một tất yếu lịch sử, một dấu son mở ra thời kỳ mới, thời kỳ đấu tranh tự giác của giai cấp công nhân Việt Nam. Đảng ta ra đời là kết quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của toàn dân tộc, là sự vận dụng sáng tạo lý luận cách mạng tiên phong vào điều kiện Việt Nam.
 
 Lịch sử cách mạng cho thấy, từ khi có Đảng, cách mạng Việt Nam đã vượt qua mọi thử thách, dù con đường đi quanh co phức tạp, vẫn phát triển đi lên không một thế lực nào ngăn cản nổi. Ngay từ khi mới thành lập, Đảng đã đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, giải quyết đúng những vấn đề cơ bản về chiến lược, sách lược của cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta đã xác định Đảng là nhân tố lãnh đạo cuộc cách mạng tư sản dân quyền, đánh đổ đế quốc, phong kiến rồi tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đường lối chính trị đúng đắn đó là ngọn đuốc soi đường cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Có thể nói, 79 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác; nhân dân Việt Nam liên tiếp viết nên những trang sử vàng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp đổi mới xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
 
 Từ một dân tộc bị nô lệ, người dân chìm đắm trong cảnh nước mất, nhà tan, toàn dân ta từ Bắc chí Nam, dưới ngọn cờ lãnh đạo vẻ vang của Đảng và Bác Hồ, đã vùng lên mạnh mẽ tiến hành thắng lợi cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là kết quả sự phát triển cách mạng trong 15 năm trước đó qua các cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931, Mặt trận Dân chủ 1936-1939 và Mặt trận Việt Minh 1941-1945. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đã ghi nhận một đảng non trẻ với 500 đảng viên lúc mới thành lập, đến cách mạng tháng Tám, toàn Đảng đã có hơn 5.000 đảng viên nhưng đã tổ chức tiến hành cách mạng thành công ở một nước thuộc địa nửa phong kiến, chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp, xóa bỏ chế độ phong kiến. Cách mạng tháng Tám đưa dân tộc ta từ thân phận một dân tộc nô lệ bước vào kỷ nguyên độc lập tự do. Cách mạng tháng Tám đưa đến thành lập Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Châu á. Trong suốt 30 năm tiến hành hai cuộc kháng chiến cứu nước thần thánh đầy gian khổ, hy sinh, với ý chí “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, nhân dân ta đã đánh thắng thực dân, đế quốc xâm lược, hoàn thành xuất sắc sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội của Tổ quốc Việt Nam.
 
 Ngày nay, cách mạng Việt Nam bước sang giai đoạn mới, giai đoạn cả nước thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
 
 Những thành tựu ấy có được là do chúng ta có Đảng lãnh đạo, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: dân tộc ta thật anh hùng, Đảng ta thật vĩ đại! Đảng ta với nhân dân ta là một, quan hệ giữa nhân dân ta với Đảng ta là quan hệ máu thịt, bởi ngoài lợi ích của nhân dân và của giai cấp công nhân, Đảng ta không có lợi ích nào khác. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng ta khẳng định bài học vững bền là “lấy dân làm gốc”, coi việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc là nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng.
 
 Phát huy truyền thống cách mạng hào hùng và kế thừa những thành tựu đã đạt được từ công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo trong hơn 20 năm qua là vô cùng lớn lao mà bất cứ người Việt Nam nào trong những hoàn cảnh khác nhau đều có thể cảm nhận được. Trên nền tảng thắng lợi năm 2008, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức mới, đất nước ta vẫn đạt được thành tựu rất đáng khích lệ, tạo đà cho những năm tiếp theo phát triển toàn diện, bền vững với nhịp độ tăng trưởng kinh tế ổn định, chỉ số lạm phát được kiểm soát, những giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm kích cầu kinh tế phát triển đã và đang được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Mặc dù còn những khó khăn, thách thức nhưng có thể khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta trong hơn 20 năm qua là hoàn toàn đúng đắn, sự khởi sắc toàn diện, về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trong những năm qua rất đáng ghi nhận. Đặc biệt, sau hai năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đang có sức lan tỏa rộng lớn và bước đầu phát huy tác dụng tích cực đối với toàn xã hội nói chung và hệ thống chính trị nói riêng. Cuộc vận động không chỉ dừng lại ở chỗ giúp cho mọi người học tập tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác mà còn là dịp để mọi người tự đề ra những chuẩn mực để làm theo Bác.
 
 Một mùa Xuân đi qua, đất nước Việt Nam tràn đầy niềm vui thắng lợi. 79 mùa Xuân đã kết tinh trí tuệ kinh nghiệm của Đảng ta trong những thành quả cách mạng đã đạt được, tuy có những lúc khó khăn và thách thức nhưng Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua và đạt được những bước tiến rất dài chưa từng có trong lịch sử nước nhà. Trong suốt 79 mùa Xuân dưới sự lãnh đạo của Đảng thì “Xuân này” bao giờ cũng “hơn hẳn mấy Xuân qua” như Bác Hồ đã khẳng định.
 
 Đảng Cộng sản Việt Nam đã mang 79 mùa Xuân về cho dân tộc. Mùa Xuân sau kế thừa mùa Xuân trước, cả nước bước vào mùa xuân mới, xuân của hội nhập, của hợp tác cùng phát triển, mang sức xuân vững tiến về phía trước.

Nguyễn Thanh Hoàng

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,917,728


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs