Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 01/04/2005
Mấy vấn đề về chống truyền đạo trái phép ở vùng Tây Bắc nước ta hiện nay

Hà Dũng Hải

Ban Tư tưởng văn hoá Trung ương

 

Vùng Tây Bắc nước ta là vùng có tiềm năng đa dạng về đất đai, tài nguyên rừng, khoáng sản, có vai trò quan trọng về môi trường sinh thái và có vị trí chiến lược đặc biệt về an ninh, quốc phòng. Những năm qua, bộ mặt vùng Tây Bắc đã có những thay đổi tích cực, tạo chuyển biến đáng kể về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng. Bên cạnh những mặt tích cực, vùng Tây Bắc vẫn còn một số vấn đề xã hội bức xúc, đặc biệt là hoạt động truyền đạo Tin lành - Vàng Chứ - Thìn Hùng trái phép đang là vấn đề phức tạp, gây ra những tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng, đòi phải tập trung giải quyết.

Đạo Tin lành xuất hiện ở vùng Tây Bắc vào cuối những năm 80 của thế kỷ XX. Tuy xuất hiện muộn hơn so với các tôn giáo khác, nhưng chỉ trong một thời gian không dài, dưới tên gọi là Tin lành hay “Vàng Chứ”, “Thìn Hùng”, đạo Tin lành đã phát triển khá nhanh và lôi kéo được một bộ phận quần chúng, chủ yếu là đồng bào Mông, Dao tham gia. Mặc dù vài năm gần đây, tình hình phát triển đạo Tin lành trái phép có chững lại nhưng vẫn rất phức tạp.  Đáng chú ý là đạo Tin lành đã thâm nhập vào cả một số cán bộ ở cơ sở.

Việc truyền và học đạo Tin lành trái phép ở vùng Tây Bắc, nhất là trong đồng bào Mông, Dao đã để lại hậu quả nghiêm trọng:

Thứ nhất, đã gây ra chia rẽ, mất đoàn kết sâu sắc giữa những người theo đạo và không theo đạo, diễn ra ngay trong một dân tộc, bản làng, dòng họ và từng gia đình tạo ra không khí nặng nề, căng thẳng ở thôn, bản, khu dân cư. Thứ hai, làm đảo lộn trật tự xã hội, phá vỡ các giá trị văn hoá, đạo đức truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số như: bỏ thờ cúng tổ tiên, bỏ các phong tục tập quán, sinh hoạt văn hoá truyền thống (thổi kèn, sáo, đàn môi, nhị, kèn lá...), bỏ đồ trang sức dân tộc, làm tha hoá đạo đức, lối sống trong cộng đồng các dân tộc. Thứ ba, làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế. ở những nơi các tổ chức tôn giáo hoạt động đều lập các quỹ đạo do người theo đạo đóng góp bằng tiền mặt hoặc bằng hiện vật như ngô, lúa, gà, lợn... để duy trì việc tổ chức các lễ nghi và để cho các trưởng đạo đi quan hệ với các nhà thờ, đi lấy tài liệu và các sinh hoạt phí khác. Mặt khác, bản thân người theo đạo phải giành thời gian vào việc học đạo (thường là vào thứ 5, Chủ nhật hàng tuần) làm ảnh hưởng đến sản xuất, phát triển kinh tế. Thứ tư, hoạt động Tin lành trái phép gây khó khăn, cản trở đến việc thực hiện quy chế dân chủ; làm giảm uy tín và vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp uỷ, chính quyền cơ sở; làm giảm uy tín của già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ. ở một vài nơi, một số cán bộ, đảng viên, đoàn viên không phát huy được tác dụng cảm hoá, giáo dục quần chúng, mà ngược lại còn bị lôi kéo theo kẻ xấu. Chính những điều này đã gây ra tâm lý hoang mang, thiếu ổn định trong nhân dân, làm suy giảm niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước; gây cản trở rất lớn đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, trong triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Nhiều nơi, đồng bào theo đạo đã có thái độ lạnh nhạt, xa rời cán bộ địa phương và tránh các đoàn công tác khi đến thực hiện nhiệm vụ. Một vài nơi còn viết đơn khiếu kiện, nói xấu, vu khống cán bộ đến địa bàn công tác; thậm chí có nơi kích động dân bản chống lại người thi hành công vụ. Sự lãnh đạo, điều hành của cán bộ xã, bản ở một số nơi gặp nhiều khó khăn, không thực hiện được nhiệm vụ chính trị nếu như chưa được sự nhất trí, đồng tình của những tên cầm đầu như ở PuSam Cáp (Sìn Hồ), Huổi Hương- Mường Nhà (Điện Biên), Huổi Mỹ 2- Hường Ngài (Mường Lay). Thứ năm, việc phát triển đạo Tin lành trái phép đã gắn với những mục đích chính trị đen tối, đó là lợi dụng việc phát triển Tin lành để kích động đồng bào di cư tự do, lôi kéo, tập hợp lực lượng, âm mưu hình thành “Khu toàn Mông”, “Vương quốc Mông” và thông qua di cư tự do để lan nhanh và loang rộng việc phát triển đạo Tin lành trái phép, tạo ra nhiều “điểm nóng” ảnh hưởng đến an ninh chính trị địa bàn biên giới.

Thời gian qua việc truyền và theo đạo trái phép trong đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc diễn biến phức tạp do nhiều nguyên nhân khác nhau, có nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan. Đó là đời sống kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn, hệ thống chính trị ở nhiều nơi còn yếu; là sự suy yếu của một số thiết chế xã hội, văn hoá truyền thống; sự khủng hoảng, mất uy tín của tín ngưỡng, phong tục tập quán cũ, là sự dụ dỗ về vật chất, khống chế, cưỡng ép về tinh thần, phao tin đồn nhảm... trong cả một âm mưu tôn giáo hoá các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc, dùng Tin lành - Vàng Chứ để xây dựng cơ sở tư tưởng và xã hội, để lôi kéo người Mông, từng bước thâm nhập gây ảnh hưởng và tập hợp lực lượng để chống chế độ, chống Đảng và Nhà nước.

Để khắc phục, hạn chế, tiến tới giải quyết dứt điểm việc truyền và theo đạo trái phép phải được giải quyết đồng bộ từ kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh chính trị đến những vấn đề thuộc tâm lý, lối sống dân tộc... ở đây, bước đầu chúng tôi xin nêu ra vài nội dung, giải pháp trên lĩnh vực tư tưởng, vận động quần chúng.

Công tác tư tưởng cần tạo ra sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác đấu tranh chống truyền đạo trái phép, làm cho mọi người  thấy đây là vấn đề phức tạp, không thể giải quyết một sớm một chiều mà là một quá trình đấu tranh lâu dài, tránh tình trạng chủ quan, nóng vội muốn dẹp bỏ ngay nên sử dụng các biện pháp hành chính thô bạo, cứng nhắc hoặc hữu khuynh, né tránh, buông lỏng quản lý. Mỗi cán bộ đảng viên cần nhận thức rõ các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo cũng như quan điểm, nhiệm vụ, phương châm, phương pháp công tác tôn giáo để thống nhất giải quyết một cách đúng đắn và kiên quyết vấn đề truyền và học đạo trái phép.

Để công tác tuyên truyền, vận động quần chúng có tính thuyết phục và đạt hiệu quả cao, bên cạnh việc cần nắm vững phong tục, tập quán, đặc điểm tâm lý... của đồng bào dân tộc, cần giải thích rõ cho đồng bào hiểu thế nào là truyền đạo trái phép.

Hoạt động truyền đạo bị xem là trái phép (còn gọi là bất hợp pháp) khi mà một trong ba điều kiện: tổ chức truyền đạo; người truyền đạo và cách thức truyền đạo không được Nhà nước chấp thuận.

Chỉ  những tổ chức truyền đạo nào có Hiến chương (hoặc điều lệ) phù hợp với luật pháp, chính sách của Nhà nước và nhân sự lãnh đạo của tổ chức tôn giáo nào được Nhà nước thừa nhận thì được hoạt động và được pháp luật Nhà nước bảo hộ. Người truyền đạo phải được tổ chức truyền đạo xác nhận chức vụ và địa bàn hoạt động, có sự chấp thuận của chính quyền sở tại. Cách thức truyền đạo không thể khác những quy định của Hiến chương (hoặc Điều lệ) mà Nhà nước đã phê chuẩn.

Về tổ chức truyền đạo: Hiện nay ở nước ta chỉ có hai tổ chức Tin lành đã được công nhận tư cách pháp nhân là Tổng hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam, còn các hệ phái Tin lành khác đều chưa được công nhận tư cách pháp nhân. Như vậy, bất cứ người truyền đạo nào không thuộc hai tổ chức có tư cách pháp nhân trên đều là truyền đạo trái phép. Việc truyền đạo Vàng Chứ, Thìn Hùng vào đồng bào dân tộc ở hai tỉnh Sơn La, Lai Châu rõ ràng là một hoạt động trái phép.

Về người truyền đạo và cách thức truyền đạo: Người truyền đạo phải là người có chức vụ đạo hợp pháp, được tổ chức giáo hội bổ nhiệm đảm nhận công việc của Hội thánh trên một địa bàn nhất định, khi sang một địa bàn khác, người truyền đạo phải được sự chấp thuận của chính quyền địa phương nơi đi và nơi đến. Người truyền đạo phải theo những quy định mà Điều lệ của các tổ chức tôn giáo có tư cách pháp nhân đã ghi và được phê duyệt. Nếu người truyền đạo thuộc về những tổ chức truyền đạo hợp pháp, nhưng lại đi truyền đạo không đúng với những quy định của Điều lệ, Hiến chương thì cũng bị xem là truyền đạo trái phép. ở các tỉnh Tây Bắc hiện nay, đại đa số những người đi truyền đạo đều không đáp ứng được các quy định nêu trên. Sự thực là, những người truyền đạo lại hoàn toàn không phải là mục sư, giảng sư... theo đúng nghĩa của tôn giáo được Nhà nước thừa nhận. Phần lớn họ là những trưởng đạo tự phong, công nhiên tự coi mình là người truyền đạo có quyền làm Bắt têm, quyền truyền dạy những lời của Vàng Chứ và Giêsu cho mọi người, quyền làm lễ “vảy nước thánh” đuổi tổ tiên của người Mông ra khỏi mái nhà của đồng bào. Cách thức truyền đạo của họ cũng sai trái pháp luật. Không có chức vụ hợp pháp, không được giáo hội bổ nhiệm, không được chính quyền địa phương cho phép, chúng len lỏi khắp các bản làng với nhiều hình thức như đe doạ, mua chuộc, lừa bịp, dụ dỗ... để lôi kéo người vào đạo.

Như thế, đại đa số đồng bào Mông, Dao đang theo đạo ở Tây Bắc hiện nay cũng không thể coi là tín đồ của đạo Tin lành, thậm chí là tín đồ chưa chính thức của đạo Tin lành (trừ một số rất ít đã được về số 2 Ngõ Trạm nghe giảng và có thể đã được mục sư làm lễ Bắt têm). Trên cả ba khía cạnh là nhận thức, đức tin, thực hành nghi lễ, phần lớn đồng bào dân tộc theo đạo không biết và không có niềm tin với chúa Giêsu và hầu như họ cũng không được nghe mục sư, giảng sư giảng đạo hay được Bắt têm. Trong điều lệ của Hội thánh Tin lành Việt Nam, ở chương VI điều VII, khoản 1 có ghi: “Tín đồ chính thức phải là người ăn năn tội, tin nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu chúa của mình, chịu Bắt têm, công nhận kinh thánh là nền tảng tin kính của cả đời sống mình...” Và cũng ở chương VII, điều IX, khoản 1 cũng ghi: “Lễ Bắt têm, chỉ mục sư được làm lễ Bắt têm cho tín đồ”.

Từ những vấn đề trên, cần tập trung tuyên truyền, giải thích cho đồng bào thấy rõ tính chất nguy hiểm của chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; vạch trần âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc gắn với vấn đề tôn giáo để chống phá cách mạng nước ta cũng như những thủ đoạn lừa bịp, dụ dỗ, lôi kéo của những kẻ truyền đạo trái phép; chỉ rõ cho mọi người thấy những tác hại, hậu quả nặng nề của việc học và truyền đạo trái phép. Công tác tuyên truyền vận động quần chúng phải làm cho đồng bào thấy được Đảng và Nhà nước ta luôn bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và không tín ngưỡng tôn giáo nhưng cũng kiên quyết đấu tranh chống mọi sự lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật và chính sách của Nhà nước, kích động chia rẽ các dân tộc, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia. Đạo Tin lành - Vàng Chứ trái phép hiện nay không chỉ đi ngược lại với những giá trị, bản sắc văn hoá của đồng bào các dân tộc, phá hoại sản xuất, làm mất ổn định xã hội mà còn bộc lộ âm mưu đen tối, muốn lợi dụng vấn đề dân tộc gắn với vấn đề tôn giáo để chống phá cách mạng nước ta. Sự phát sinh, phát triển của nó hiện nay đều trái pháp luật, không nằm trong phạm vi tự do tín ngưỡng tôn giáo một cách chính đáng, vì vậy cần phải loại bỏ nó ra khỏi đời sống xã hội của đồng bào các dân tộc.  

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,917,745


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs