Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 10/11/2008
Công tác phổ biến Giáo dục Pháp luật ở tỉnh Hòa Bình
Hoà Bình là tỉnh miền núi cửa ngõ vùng Tây Bắc, là bản lề giữa đồng bằng Bắc Bộ và vùng Tây Bắc, Việt Bắc của đất nuớc. Hoà Bình hiện có diện tích tự nhiên là 4.662,53 km2, số dân trên 82 vạn nguời, gồm 7 dân tộc anh em: Kinh, Muờng, Thái, Dao, Tày, Mông và Hoa.

Trong đó, đồng bào dân tộc Mường chiếm 63% số dân chung sống ở 214 xã, phuờng, thị trấn của 10 huyện và 1 thành phố. Từ trong lịch sử nhân dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình giàu lòng yêu nuớc, đoàn kết thuận hoà, cần cù lao động, Hoà Bình còn tự hào là quê huơng của nền văn hoá Hoà Bình và nền văn hoá nông nghiệp sơ khai cách đây hàng vạn năm, đánh dấu buớc ngoặt quan trọng trong tiến trình hình thành, phát triển của loài nguời.
 
 Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hoà Bình đã không ngừng phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu về kinh tế - văn hoá - xã hội do Đại hội X của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Năm 2007, kinh tế của tỉnh tăng truởng đạt 13,51%, trong đó Nông-lâm-ngư nghiệp đạt 3,83%; Công nghiệp-xây dựng là 24,71%; Thuơng mại-dịch vụ đạt 17,79%. Sản luợng luơng thực đạt 32,6 vạn tấn. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo huớng tích cực: Nông-lâm-ngư nghiệp chiếm 44,1%; công nghiệp-xây dựng 23,31%; thuơng mại-du lịch 32,6%.
 
 Qua 5 năm triển khai thực hiện Chương trình, công tác phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh đã thu được nhiều kết qủa rất đáng khích lệ, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, góp phần tích cực vào việc củng cố hệ thống chính trị, nâng cao dân trí, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế-xã hội các địa phương phát triển.
 
 Để đưa Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật đi vào cuộc sống Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phù hợp với điều kiện địa phương, chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch thực hiện, giao cho Sở Tư pháp là cơ quan Thuờng trực của Hội đồng phối hợp Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh. Thực hiện chủ trương đó các sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình gắn với thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm qua Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật phối hợp với các cơ quan đã triển khai phổ biến được 6 Bộ luật, 29 luật, 17 pháp lệnh, tổ chức được 12.968 hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật, xuất bản 50.000 cuốn sách phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, cấp phát 34.000 ấn phẩm tuyên truyền huớng dẫn về các thủ tục hành chính, xây dựng được 260 tủ sách pháp luật do cấp xã quản lý, tổ chức được 770 phiên toà xét xử lưu động. Các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở căn cứ nhiệm vụ được giao đã triển khai nhiều văn bản quan trọng với nhiều hình thức phổ biến phong phú cho nhân dân.
 
 Hội Nông dân các cấp đã tổ chức được 58 cuộc thi lồng ghép kiến thức phát luật, xây dựng được gần 100 câu lạc bộ, tổ chức 66 cuộc giao lưu giữa các câu lạc bộ, cấp phát 15.000 tờ rơi tuyên truyền về phòng chống tệ nạn xã hội. Củng cố kiện toàn 1453 tổ quần chúng bảo vệ rừng.
 
 Các cấp Hội Phụ nữ đã tổ chức 944 cuộc phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề, toạ đàm, các hội thi, tuyên truyền kiến thức pháp luật cho trên 600.000 luợt hội viên. Thành lập và duy trì 34 câu lạc bộ “pháp luật và đời sống”, xây dựng 34 tủ sách pháp luật ở các cấp hội.
 
 Tổ chức đoàn các cấp đã tuyên truyền cho trên 13000 đoàn viên thanh niên đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng hình thức chiếu phim tư liệu, thành lập 11 đội thanh niên tình nguyện tham gia điều khiển giao thông tại các chốt giao thông trọng điểm với 572 thành viên, duy trì 138 câu lạc bộ tuổi trẻ với pháp luật, 93 câu lạc bộ phòng chống tội phạm với trên 5000 thành viên tham gia.
 
 Liên đoàn lao động các cấp đã tổ chức được 18 lớp tập huấn về thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Doanh nghiệp, Luật Bảo hiểm xã hội cho 1209 cán bộ công đoàn các cấp và doanh nghiệp.
 
 Trong lực luợng vũ trang nhân dân các đơn vị đã chủ động triển khai cho cán bộ chiến sĩ Bộ Luật hình sự, Luật Phòng chống ma tuý, Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật sĩ quan quân đội nhân dân, Luật Công an nhân dân, Luật An ninh quốc gia, Luật Giao thông đường thuỷ nội địa, Luật Giao thông đường bộ, Luật Cư trú, Nghị quyết số 09 của Chính phủ, Nghị quyết số 388/2003/NQ-UBTVQH....
 
 Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật đã thông qua rất nhiều các hình thức khác nhau, tuỳ từng đối tượng mà các cơ quan đã có những hình thức tuyên truyền phù hợp. Tất cả các hình thức như: Phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, xuất bản, truyền thanh cơ sở, qua các cuộc thi, xét xử lưu động, tủ sách pháp luật, trong hệ thống trường học, trợ giúp pháp lý, thông qua hoạt động hoà giải đã được vận dụng có hiệu quả nhằm đưa kiến thức pháp luật tới mọi đối tuợng cho phù hợp.
 
 Có thể nói qua 5 năm triển khai (2003-2007) Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hoà Bình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng tạo tiền đề quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững chắc, nâng cao dân trí. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, khoa học các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã đến được với nhiều người dân. Thông qua Chương trình các tầng lớp nhân dân đã hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình đối với Đảng, Nhà nuớc từ đó hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Nguyễn Đoàn Cần

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,899,260


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs