Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Ủy ban Dân tộc và Bộ Khoa học và Công nghệ: Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2012 - 2020

 16/07/2012

Ngày 10/07/2012, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2012 – 2020, nhằm đẩy mạnh các hoạt động phối hợp nghiên cứu, thông tin, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực công tác dân tộc.

Dự buổi Lễ ký kết về phía UBDT có đồng chí Giàng Seo Phử, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT; các đồng chí Phó Chủ nhiệm UBDT: Sơn Minh Thắng, Nông Quốc Tuấn, Sơn Phước Hoan, Hoàng Xuân Lương; Lãnh đạo các Vụ, đơn vị UBDT. Về phía Bộ KH&CN có đồng chí: Nguyễn Quân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN; các đồng chí Thứ trưởng: Lê Đình Tiến, Trần Việt Thanh, Chu Ngọc Anh; Lãnh đạo các vụ, đơn vị và các Cục, Ban của Bộ KH&CN.

Trong những năm vừa qua, UBDT và Bộ KH&CN đã thường xuyên có nhiều hoạt động phối hợp, hỗ trợ trong công tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công tác dân tộc, có ý nghĩa thiết thực trong sự phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2012 - 2020 là bước phát triển mới trong mối quan hệ lâu năm giữa UBDT và Bộ KH&CN, thể hiện sự gắn bó giữa khoa học và công nghệ với công tác dân tộc.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử nhấn mạnh: Chương trình phối hợp giữa cơ quan UBDT và Bộ KH&CN là khung mang tính pháp lý quan trọng, làm cơ sở để các đơn vị trực thuộc UBDT và Bộ KH&CN chủ động phối hợp chặt chẽ từ trung ương đến địa phương. Bộ trưởng tin tưởng rằng, đây sẽ là chương trình phối hợp thiết thực và đạt hiệu quả cao nhất thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ trong việc nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ và lĩnh vực công tác dân tộc, tạo động lực mạnh mẽ đẩy nhanh công tác xóa đói giảm nghèo vùng sâu, vùng xa, rút ngắn khoảng cách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giữa các vùng miền trong cả nước.


Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử phát biểu tại Lễ ký kết

Cũng tại Lễ ký kết, đ/c Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ KH&CN khẳng định: Trong những năm qua Bộ KH&CN đã có những hoạt động thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ trong cả nước, đồng thời có nhiều chương trình hỗ trợ cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân và đặc biệt là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, giúp nâng cao thu nhập, thay đổi cuộc sống của người dân. Lễ ký kết hôm nay là một sự kiện quan trọng, tạo điều kiện để đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đời sống, sản xuất và kinh doanh, cũng như phục vụ trực tiếp đời sống bà con các dân tộc trong thời gian tới.


Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân phát biểu tại Lễ ký kết

Thay mặt Lãnh đạo hai cơ quan, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử và Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân đã ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2012 – 2020 giữa UBDT và Bộ KH&CN với những nội dung chủ yếu sau:

Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ cho UBDT thực hiện nghiên cứu khoa học thông qua việc lựa chọn các nhiệm vụ khoa học cấp nhà nước, cấp Bộ hằng năm về: các vấn đề lý luận công tác dân tộc; xác định thành phần dân tộc; dự báo các vấn đề dân tộc, công tác dân tộc; giải đáp các vấn đề thực tiễn đang đặt ra ở vùng dân tộc thiểu số; tái định cư vùng dân tộc thiểu số; mối quan hệ dân tộc, đề xuất giải pháp đổi mới chính sách dân tộc trong tình hình mới; nghiên cứu, xây dựng các mô hình phát triển bền vững ở các vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn về kinh tế - xã hội, vùng biên giới, vùng căn cứ địa cách mạng; điều tra, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc và từng dân tộc thiểu số, cung cấp cơ sở dữ liệu cho các cơ quan, tổ chức phục vụ công tác xây dựng, thực hiện chính sách dân tộc…

Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án cụ thể nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ vùng dân tộc và miền núi; tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ cho các đơn vị nghiên cứu thuộc cơ quan UBDT.

Hướng dẫn, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục an ninh chính trị ở cơ sở vùng dân tộc thiểu số. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 1831/QĐ-TTg ngày 01/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trong đó tập trung vào: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng tới hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc, cho các cán bộ làm công tác dân tộc, đồng bào dân tộc về vai trò của khoa học và công nghệ đối với quản lý nhà nước về công tác dân tộc, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số. Vận động các dân tộc thiểu số ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, xây dựng, nhân rộng các điển hình về ứng dụng thành công các tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất, sinh hoạt và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, giảm nghèo bền vững ở vùng dân tộc thiểu số. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, xuất bản trực thuộc; các báo, tạp chí thuộc diện cấp không thu tiền cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với các cơ quan truyền thông của Đảng, Nhà nước, các tổ chức đoàn thể xã hội…tổ chức thông tin thường xuyên, kịp thời về kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, các tiến bộ khoa học, các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ có hiệu quả việc xây dựng, thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số.


Bộ trưởng Giàng Seo Phử và Bộ trưởng Nguyễn Quân ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2012 – 2020

Xuân Thường

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử tiếp xúc cử tri huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai (06/2012)
 •  
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ cuộc họp giữa Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử và Đại sứ Ai Len tại Việt Nam Damien Cole (06/2012)
 •  
 • Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử làm việc với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát (05/2012)
 •  
 • Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử làm việc với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh.  (05/2012)
 •  
 • Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử tiếp xúc cử tri huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai (05/2012)
 •  
 • Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử dự khai mạc triển lãm ảnh “Sắc màu vùng cao” (05/2012)
 •  
 • Dấu ấn một nhiệm kỳ và yêu cầu đổi mới công tác tổ chức, cán bộ trong thời gian tới (04/2012)
 •  
 • Đồng chí Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT và đ/c Vũ Trọng Kim, Phó CT kiêm Tổng Thư ký UBTWMTTQVN ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực UBTWMTTQVN và UBDT giai đoạn 2012 - 2016 (04/2012)
 •  
 • Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử tiếp Đại sứ Cộng hòa Ai Len tại Việt Nam (03/2012)
 •  
 • Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử gặp mặt các học viên lớp cao học quản lý công (03/2012)
 •  

   

  THÔNG BÁO

  Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

  Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

  TÌM NHANH

  TIN MỚI CẬP NHẬT

   
  Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

   
  9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

   
  Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

   
  Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

   
  Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

  THÔNG TIN NỘI BỘ

  DB điện thoại nội bộ
  Danh sách cán bộ UB
  Thư viện điện tử
  CD 60 năm công tác DT
  CEMA trên đĩa CDROM
  CD đào tạo CNTT - CT135
  CEMA trên UNDP
  Năm quốc tế về miền núi

  THÀNH VIÊN
  Người online:
  Khách:
  Thành viên:
  Tổng số: 0
  Số người truy cập: 62,173,060


  Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
  Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
  Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
  Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
  Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
  Execution time: 0.2 secs