Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Ban Cán sự Đảng-Đảng ủy Cơ quan UBDT quán triệt NQ TW 4 (khóa XI): Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan

 10/05/2012

Toàn cảnh Hội nghị quán triệt NQ TW4

“Việc tham gia góp ý, lắng nghe ý kiến góp ý sẽ giúp chúng ta trưởng thành lên. Góp ý với nhau tức là chúng ta giúp nhau sửa chữa khuyết điểm, chỉ cho nhau thấy được hạn chế mà chúng ta không nhìn thấy được, từ đó chúng ta có thể khắc phục những vấn đề hạn chế, khi những vấn đề đó chưa thật sự nghiêm trọng để trở thành khuyết điểm. Do đó, các vụ, đơn vị, cá nhân cần phải góp ý kiến cho nhau” - Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử quán triệt.

Ngày 25/4, tại Hà Nội, Ban Cán sự Đảng - Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tới toàn thể đảng viên trong Đảng ủy Cơ quan UBDT.

Tại Hội nghị, đồng chí Giàng Seo Phử, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã giới thiệu toàn văn của Nghị quyết Trung ương 4 (NQ TW4) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật khách quan

Bộ trưởng nêu rõ, từ khi thực hiện đường lối đổi mới, qua các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các khóa đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trên cơ sở đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt được nhiều kết quả tích cực; niềm tin của nhân dân với Đảng được củng cố...

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc…

Đội ngũ cán bộ cấp Trung ương, cấp chiến lược rất quan trọng nhưng chưa được xây dựng quy hoạch một cách cơ bản. Công tác quy hoạch cán bộ mới tập trung thực hiện ở địa phương, chưa thực hiện được ở cấp trung ương, dẫn đến sự hẫng hụt, chắp vá, không đồng bộ và thiếu chủ động trong công tác bố trí, phân công cán bộ. Một số trường hợp đánh giá, bố trí cán bộ chưa thật công tâm, khách quan, không vì yêu cầu công việc, bố trí không đúng sở trường, năng lực, ảnh hưởng đến uy tín cơ quan lãnh đạo, sự phát triển của ngành, địa phương và cả nước.

Bộ trưởng đánh giá, NQ TW4 được ban hành có ý nghĩa thực tế sâu sắc, quan trọng trong thời điểm hiện nay, vì vậy được toàn Đảng, toàn dân đặc biệt quan tâm. Nghị quyết có những điểm mới, nhưng rất cụ thể, cô đọng, chặt chẽ, ngắn gọn. Nghị quyết tập trung vào 3 vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng, đó là: kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, nhất là trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo.

Nghị quyết phân tích rõ những nguyên nhân chủ quan, khách quan của tình hình, đồng thời xác định cụ thể những phương châm khi triển khai thực hiện, đó là: Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật khách quan, nói đi đôi với làm, kết hợp “xây” và “chống”, có quyết tâm chính trị cao trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện; bình tĩnh, tỉnh táo, không nóng vội, cực đoan và nhất là không hình thức để bị các thế lực xấu lợi dụng; người đứng đầu phải thực hiện trước tiên và thật sự gương mẫu để làm gương…

Làm rõ hạn chế

Bộ trưởng Giàng Seo Phử lưu ý: Việc quán triệt NQ TW4 được xác định là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nhận thức rõ và thực hiện thận trọng, nghiêm túc. Việc triển khai Nghị quyết phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan UBDT, trực tiếp thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, các vụ, đơn vị, từng cán bộ đảng viên trong cơ quan UBDT và toàn ngành. Đồng thời, gắn với các giải pháp đồng bộ, sát với yêu cầu thực tiễn của Đảng ủy.

Phân tích về nội dung kiểm điểm, Bộ trưởng Giàng Seo cũng đã đưa ra nhiều minh chứng sinh động. Ví dụ về công tác tuyển dụng cán bộ làm công tác dân tộc. Bộ trưởng cho rằng, là cơ quan làm công tác dân tộc, trong tuyển dụng cán bộ phải hướng tới cán bộ là người DTTS. Trong đó, quan tâm tới yếu tố đặc thù khu vực mà ưu tiên tuyển dụng thành phần dân tộc khác nhau để tăng hiệu quả, chất lượng công việc; cán bộ làm công tác dân tộc thì phải hiểu hết được phong tục tập quán, văn hóa, và “cần thiết phải hiểu, biết tiếng nói của đồng bào”. Vì thế cán bộ phải tìm hiểu, phải học, công tác tuyển dụng, quy hoạch cán bộ phải chú ý. “Chúng ta không thể làm chính sách tốt cho đồng bào Khmer nếu không có cán bộ người Khmer, không am hiểu văn hóa dân tộc Khmer và vùng Đồng bằng sông Cửu Long- Bộ trưởng dẫn chứng.

Bộ trưởng nhấn mạnh, thông qua các nội dung kiểm điểm, mỗi đảng viên cần thấm nhuần tư tưởng, ý nghĩa tầm quan trọng của Nghị quyết; từng đảng viên, từng chi bộ phải kiểm điểm ngay, tìm ra hạn chế để khắc phục, xác định điểm mạnh để phát huy; liên hệ với nhiệm vụ công việc tại đơn vị, xây dựng kế hoạch hành động cho đơn vị, bản thân.

Bám sát nội dung, xây dựng chương trình hành động

Bộ trưởng yêu cầu, các chi bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, các quy định đã có về xây dựng Đảng; bám sát 3 nội dung, tập trung vào các nhóm giải pháp được quán triệt trong Nghị quyết cho việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, như: nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên; giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng; nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách; nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng- Đảng ủy hiệu quả.

Trong kiểm điểm phê bình và tự phê bình phải được thực hiện nghiêm túc, sâu sắc, tránh hình thức nể nang, biến phê bình thành vấn đề cá nhân, gây mất đoàn kết nội bộ. Với từng đối tượng kiểm điểm, phải tự giác liên hệ bản thân, trung thực soi xét mình về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; thái độ trong đấu tranh phê phán quan điểm, việc làm sai trái với Điều lệ, nguyên tắc, quy định, Nghị quyết của Đảng; đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân từ trong ý thức và việc làm cụ thể ...

Từ nay, 3 nội dung của Nghị quyết sẽ được quán triệt thường xuyên, liên tục trong tất cả các hoạt động của đảng, sinh hoạt chi bộ. “Nhiệm vụ hết sức khó khăn nhưng với quyết tâm chính trị cao, với cách làm phù hợp, tôi tin tưởng chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết”, Bộ trưởng tin tưởng.

Quyết liệt chỉnh đốn xây dựng tổ chức Đảng

Tại Hội nghị, đồng chí Hà Hùng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm UBDT đã trình bày một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng như: những quy định về những điều đảng viên không được làm; Chỉ thị 15 và Kế hoạch của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 4. Dự thảo Kế hoạch của Ban Cán sự Đảng- Đảng ủy cơ quan UBDT về việc tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết trong toàn Đảng ủy.

Trong Dự thảo kế hoạch, Ban Cán sự Đảng-Đảng ủy đặt ra mục tiêu thực hiện là: xây dựng các giải pháp đồng bộ, toàn diện, không nóng vội. Việc triển khai thực hiện được xây dựng đúng lộ trình, trình tự, thời gian tiến hành; có người chịu trách nhiệm cụ thể; phải làm kiên quyết, kiên trì và đặc biệt phải thường xuyên giám sát, kiểm tra.

Trong quá trình tổ chức kiểm điểm phải luôn nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan, công bằng, công tâm không nể nang, né tránh, không cực đoan, hình thức; phân tích làm rõ nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm, đưa ra được giải pháp ngăn chặn, khắc phục. Yêu cầu phải triển khai, thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết, đúng kế hoạch của Trung ương, Đảng ủy khối và của Ban Cán sự Đảng- Đảng ủy cơ quan UBDT.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Đảng ủy sẽ phân công theo dõi, kiểm tra, nếu chi bộ, đơn vị nào quán triệt, triển khai chưa nghiêm túc sẽ phải tiến hành tổ chức lại.

Phương Hạ (thực hiện)

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XI) ở Lào Cai: Phát huy nguồn lực của dân vào công tác xây dựng Đảng (05/2012)
 •  
 • Xây dựng chính sách dân tộc trong giai đoạn mới: Cần nhìn nhận một cách đa chiều, đa lĩnh vực (05/2012)
 •  
 • “Đồng bào mình còn nghèo, còn khổ thì mình còn phải đi thôi…” (05/2012)
 •  
 • Sóc Trăng: Hiệu quả của những nguồn vốn hỗ trợ vùng DTTS (05/2012)
 •  

   

  THÔNG BÁO

  Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

  Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

  TÌM NHANH

  TIN MỚI CẬP NHẬT

   
  Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

   
  9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

   
  Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

   
  Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

   
  Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

  THÔNG TIN NỘI BỘ

  DB điện thoại nội bộ
  Danh sách cán bộ UB
  Thư viện điện tử
  CD 60 năm công tác DT
  CEMA trên đĩa CDROM
  CD đào tạo CNTT - CT135
  CEMA trên UNDP
  Năm quốc tế về miền núi

  THÀNH VIÊN
  Người online:
  Khách:
  Thành viên:
  Tổng số: 0
  Số người truy cập: 62,229,323


  Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
  Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
  Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
  Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
  Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
  Execution time: 0.3 secs