Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 08/05/2012
Chuyển biến về xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Tán Linh
Huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận) gồm 14 đơn vị hành chính (13 xã và 01 thị trấn) với dân số 104.092 người, có 23.232 hộ, trong đó có 2.674 hộ đồng bào dân tộc thiểu số với 11.696 khẩu, gồm 13 thành phần dân tộc (Chăm, Chơ-ro, Cơ-ho, Dao, Gia-rai, Hrê, Hoa, Khơ-me, Mường, Nùng, Tày, Ra-glai, Thái), chủ yếu là dân tộc Cơ-ho, Ra-glai và dân tộc Chăm, định canh định cư tại 12 thôn xen ghép của 6 xã, 01 thị trấn. Kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn rất nhiều khó khăn, trình độ sản xuất lạc hậu, chậm phát triển, thu nhập bình quân đầu người thấp, thiếu đất sản xuất; Dân số số tăng nhanh, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội từng lúc từng nơi còn diễn biến phức tạp như lấn chiếm đất đai, khiếu nại vượt cấp, truyền đạo trái pháp luật.

Từ thực tế trên, năm 2002 Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận đã ban hành Nghị quyết số 04 NQ/TW của Tỉnh ủy về phát triển toàn diện dân sinh kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bám sát Nghị quyết 04 của Tỉnh uỷ và Kế hoạch 2085 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh đã đề ra nghị quyết và kế hoạch tổ chức thực hiện; tổ chức học tập quán triệt cho cán bộ chủ chốt của các ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn trong huyện phổ biến đến toàn thể cán bộ, nhân dân các thôn xã vùng đồng bào dân tộc, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo, đề ra quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho 11 cơ quan, ban ngành thuộc huyện trực tiếp giúp đỡ 11 thôn đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhận thức đất sản xuất là tư liệu sản xuất không thể thiếu đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các cấp ủy từ tỉnh xuống huyện đã chỉ đạo giao đất đúng mục đích, tạo điều kiện cho bà con có đất sản xuất để xóa đói giảm nghèo.

Việc thực hiện giao khoán quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện cũng được thực hiện. Đến nay trên địa bàn huyện Tánh Linh hiện có 6/15 thôn, bản nhận giao khoán bảo vệ rừng, với diện tích 14.726.21 ha/376 hộ, nhờ đó đời sống của đồng bào được cải thiện, công tác bảo vệ rừng đã có những chuyển biến tích cực.

Từ năm 2002 đến nay toàn huyện đã cho 220 hộ vay 354 con bò cái sinh sản với tổng vốn vay 1.772.900.000 đồng. Từ năm 2005 đến nay Ngân hàng Chính sách - xã hội đã tích cực phối hợp với Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thu nợ bò vay được 1.691.900.000 đồng/200 hộ. Hiện nay dư nợ còn 81.000.000 triệu đồng/20 hộ.
Ban dân tộc tỉnh đã hợp đồng với 13 hộ có nhu cầu nhận chăm sóc, nuôi dưỡng 13 con bò đực giống lai sind để phối giống cho đàn bò cái sinh sản trên địa bàn huyện, qua thời gian chăm sóc nuôi dưỡng, số bò được phối giống sinh sản 179 bê con, đã mang lại hiệu quả thiết thực, đặc biệt là giải quyết công lao động nhàn rỗi, tận dụng được phế phẩm trong sản xuất nông nghiệp như thân cây bắp, đậu, rơm, … phục vụ cho chăn nuôi hộ gia đình. Đến nay nhiều hộ gia đình đã có thêm từ 3 - 4 con bê con, từng bước giúp đồng bào dân tộc ổn định cuộc sống.

Cùng với các chương trình trên, các công trình cơ sở hạ tầng đã được xây dựng, tạo điều kiện để phát triển sản xuất và xây dựng nông thôn mới. Đến nay, các công trình công cộng đã đầu tư xây dựng trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống gồm 140 công trình/109.559 triệu đồng: đường giao thông: 39 công trình; Trường học: 39 công trình; 26 công trình điện: gồm 12 nhà văn hóa thôn; 7 trạm y tế; 3 công trình thủy lợi; 03 chợ; 09 công trình nước sinh hoạt đã góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, tạo niềm tin tưởng phấn khởi trong nhân dân.

Việc khôi phục ngành nghề truyền thống trước đây bị mai một như dệt thổ cẩm ở đồng bào Chăm thị trấn Lạc Tánh, sản xuất đũa tre ở xã La Ngâu, nghề chằm nón, vót đũa ở xã Suối Kiết được khuyến khích đầu tư tạo ra nhiều sản phẩm, nhiều mặt hàng cho xã hội, vừa tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho đồng bào. Trung tâm dịch vụ phát triển miền núi tỉnh thực hiện chính sách trợ cước trợ giá hỗ trợ được 1.123.839 kg mặt hàng các loại cho 25.737 lượt hộ gia đình, để giúp các hộ đồng bào tháo gỡ khó khăn.

Công tác xóa đói giảm nghèo được cấp ủy, chính quyền coi trọng. Với những nỗ lực đầu tư từ các chương trình, chính sách đã giúp cho bà con người dân tộc thiểu số có đời sống ổn định, nhiều hộ đã thoát nghèo. Đến cuối năm 2010 toàn huyện giảm được 812 hộ, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện hiện nay còn 19,15%/475 hộ; năm 2011 giảm 380 hộ, chiếm 15%.

Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo cũng là một trong những nội dung cốt lõi của công tác xóa đói giảm nghèo. Tính đến cuối năm 2010 kết hợp các nguồn vốn đã hỗ trợ xây mới 1.413 căn/1413 hộ với tổng gía trị là 12.917 triệu đồng; trong đó, từ nguồn vốn địa phương của tỉnh và huyện đầu tư xây dựng 49 căn/49 hộ/392 triệu đồng, nguồn vốn 167 đã xây dựng được 150 căn /150 hộ/ 2.250 triệu đồng; nguồn vốn Chương trình 134 triển khai đã thực hiện xây dựng 1.214 căn/1214 hộ/10.275 triệu đồng, so với kế hoạch đạt 167%, vượt 528 căn so với đề án được phê duyệt.

Trong những năm qua, các cơ quan, Ban ngành thuộc huyện về giúp các thôn, bản và tổ công tác về giúp xã La Ngâu luôn duy trì được mối quan hệ phối hợp công tác trong suốt thời gian thực hiện Nghị quyết, nhờ đó trong chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ở từng cấp, từng ngành đã được phân định nhiệm vụ, quyền hạn rõ hơn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh ở cơ sở, giúp đỡ đồng bào, hướng dẫn kinh nghiệm làm ăn, tổ chức cuộc sống, góp phần phát triển dân sinh, kinh tế-xã hội của địa phương.

Điều dễ nhận thấy, trong gần 10 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh uỷ, Nghị quyết 11 của Huyện uỷ, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Huyện uỷ, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành, mặt trận, đoàn thể đã tập trung đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Với sự đầu tư lớn của tỉnh, nỗ lực vươn lên của bà con dân tộc thiểu số đã phát huy khả năng tại chỗ để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm thay đổi rõ bộ mặt nông thôn mới. Nhiều chỉ tiêu của Nghị quyết đề ra đã hoàn thành như: cấp đất sản xuất, giao khoán bảo vệ rừng, vay vốn phát triển chăn nuôi bò, đầu tư ứng trước và thực hiện lồng ghép các nguồn vốn tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng. Do đó, hiện nay trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tánh Linh đã giảm được hộ đói nghèo; bình quân lương thực đầu người tăng, nhiều hộ đã vươn lên thành hộ khá, giàu và mua sắm được các phương tiện có giá trị phục vụ nhu cầu cuộc sống. Kết cấu hạ tầng như điện, đường, trường, trạm, chợ được nhà nước quan tâm đầu tư đã cơ bản đáp ứng các nhu cầu thiết yếu cho phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân. Đến nay 100% xã, thôn đồng bào dân tộc thiểu số đã có đường giao thông đi lại thuận lợi, 100 % số hộ gia đình dân tộc thiểu số có điện thắp sáng; tỷ lệ trẻ em đến trường đúng độ tuổi đạt khá, hiện tượng có khai giảng mà không bế giảng như trước đây, nay không còn nữa.

Với những kết quả đạt được trong gần 10 năm thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy rút ra một số kinh nghiệm sau:

- Một là: Các nghị quyết xuất phát từ lợi ích của nhân dân, thể hiện chủ trương đúng đắn, nội dung cụ thể, giải pháp đồng bộ, mang lại lợi ích thiết thực cho đồng bào dân tộc thiểu số đáp ứng được những vấn đề thiết thực dân cần như ăn , ở, đi lại, sinh hoạt, học tập thì nghị quyết sẽ sớm đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

- Hai là: Việc triển khai cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết là khâu rất quan trọng, các chỉ tiêu, nội dung nghị quyết phải được cụ thể hóa chi tiết, chặt chẽ bằng chương trình, kế hoạch, sát với thực tế. Việc điều hành phải sâu sát, cụ thể, bám sát các nội dung trọng tâm, trọng điểm; chỉ đạo phải kiên quyết, có sự phân công phụ trách và xác định trách nhiệm cụ thể, rõ ràng đối với từng phòng, ban, từng ngành có liên quan; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và định kỳ hàng năm tổ chức sơ tổng kết nghị quyết để rút kinh nghiệm.

- Ba là: Các cấp, các ngành, mặt trận, đoàn thể và các phòng, ban được phân công đã coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ xã, thôn, bản và đồng bào được thụ hưởng chính sách của Nhà nước và nghị quyết của Tỉnh ủy, huyện ủy để nâng cao nhận thức, thay đổi cách nghĩ, cách làm, tự phấn đấu vươn lên thoát nghèo, khắc phục triệt để tư tưởng trông chờ, ỷ lại nhà nước. Từ huyện đến xã đã thành lập Ban chỉ đạo để giúp Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn trong suốt quá trình thực hiện Nghị quyết. Hoạt động của 11 cơ quan, ban ngành thuộc huyện trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ 11 thôn đồng bào dân tộc thiểu số xen ghép các chương trình bám sát địa bàn, chỉ đạo sâu sát cụ thể, tạo điều kiện giúp các xã phát triển kinh tế - xã hội, ổn định cuộc sống cho đồng bào nhất là những lĩnh vực có liên quan đến chuyên môn của ngành mình; tích cực vận động cán bộ, công chức của ngành đóng góp hỗ trợ giúp xã và đồng bào.

Huyện đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở, luôn có ý thức trách nhiệm, tích cực hưởng ứng các phong trào, không “tơ hào” những đồng vốn của công trình. Hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm xây dựng và đạt được kết quả nhất định trên cả hai nhiệm vụ: củng cố bộ máy, bố trí sắp xếp và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ tại chỗ. Từ năm 2002 đến nay, huyện đã chọn cử 23 em là đồng bào dân tộc thiểu số đi đào tạo tại các trường trong tỉnh và của Trung ương.

TS. Nguyễn Thế Tư

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,895,111


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs