Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 10/05/2012
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong công tác dân tộc trên địa bàn huyện Si Ma Cai


Thiếu nữ Xa Phó.

Si Ma Cai là huyện vùng cao, biên giới của tỉnh Lào Cai có 13/13 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, sinh sống trên 96 thôn bản. Dân số 32.436 người với 5.930 hộ gồm 15 thành phần dân tộc, dân tộc thiểu số chiếm 82%. Đồng bào các dân tộc huyện Si Ma Cai luôn giữ gìn được bản sắc văn hóa tốt đẹp, tín ngưỡng truyền thống của dân tộc, thờ cúng tổ tiên và luôn có sự đoàn kết, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau giữa các dòng họ trong bản làng. Trong những năm qua, việc thực hiện nếp sống văn minh được đông đảo đồng bào các dân tộc trên địa bàn thực hiện có hiệu quả, các hủ tục lạc hậu đã được quan tâm chỉ đạo đẩy lùi và đã thu được những kết quả khả quan, theo xu hướng tiến bộ, nhân dân các dân tộc trong huyện, ngày càng phấn khởi tin tưởng vào Đảng, Nhà nước yên tâm lao động sản xuất, ổn định đời sống, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Để công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số đạt kết quả, trong những năm qua, huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cấp, các ngành của địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, huyện có liên quan đến công tác dân tộc cho các già làng, trưởng bản, những người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Thường xuyên thăm hỏi động viên, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để kiến nghị với các cấp chính quyền xem xét, giải quyết và động viên đồng bào dân tộc thiểu số đoàn kết xây dựng bản làng văn minh, tiến bộ. Từ đó tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy đồng bào dân tộc thiểu số có ý thức tự giác vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện…

 Trong phát triển kinh tế, đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện nỗ lực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mở mang ngành, nghề, giải quyết việc làm, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đổi mới tập quán canh tác lạc hậu kém hiệu quả sang cách làm mới có năng suất, chất lượng cao. Nhiều hộ đã kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp với khai thác thế mạnh đồi rừng, trồng cây thuốc lá mô hình VAC... Đến nay tổng diện tích gieo trồng cây lương thực trên toàn huyện đạt 5.507 ha tăng 865 ha so cùng kỳ năm trước, sản lượng lương thực có hạt đạt 18.665 tấn, cây đậu tương 2.144 ha, năng suất bình quân đạt 10,14tạ/ha, cây thuốc lá 111,2 ha, cây lạc 156 ha, năng suất bình quân đạt 9,74tạ/ha. Công tác chăm sóc rừng phòng hộ được quan tâm đúng mức, toàn huyện có diện tích rừng 7.465,7 ha, trong đó rừng trồng là 3.522 ha. Nét mới trong năm nay là một số hộ đã mạnh dạn phát triển các mô hình kinh doanh dịch vụ như: Xe gắn máy, đồ gỗ, đồ gia dụng, kinh doanh xăng, dầu, vận tải, vật liệu xây dựng… Thông qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất, “Xóa đói giảm nghèo” ở địa phương . Trong phong trào thi đua công tác xã hội tốt, các cấp, các ngành của địa phương cũng đã tích cực vận động đồng bào dân tộc thiểu số đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt các quy ước, hương ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, duy trì các lễ hội truyền thống… Hàng năm, 100% khu dân cư trong vùng đồng bào dân tộc thiểu đăng ký đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa, có từ 85% trở lên số hộ gia đình đăng ký đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa… Hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ quỹ “Ngày vì người nghèo” và phong trào xóa nhà tạm, làm nhà đại đoàn kết cho người nghèo do Mặt trận Tổ quốc phát động, đồng bào các dân tộc thiểu số đã tham gia tích cực giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo, đến nay tỷ lệ hộ đói nghèo trên địa bàn toàn huyện còn 53,83%, giảm 17% so với năm 2010. Trong công tác giáo dục đào tạo có nhiều tiến bộ, được nâng cao cả về qui mô và chất lượng, thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục, tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường đạt cao; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp phổ thông trung học đạt 62,2%; năm học vừa qua có 19 em học sinh là người dân tọc thiểu số thi đỗ đại học, điển hình có học sinh dân tộc Mông ở xã Sín Chéng thi đỗ đại học với 23 điểm, 21 em đỗ vào các trường cao đẳng; trẻ em từ 6-14 tuổi ra lớp đạt tỷ lệ 100%. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng được quan tâm đúng mức, đã có 84,404 lượt đồng bào đến các cơ sở y tế khám và chữa bệnh, trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng đạt 97%.

Bước vào thời kỳ phát triển mới của đất nước, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, các cấp, các ngành đã tích cực vận động đồng bào phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Sau Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015, đã có trên 70% cán bộ dân tộc thiểu số tham gia giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt như: Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng các ban, ngành đoàn thể cấp xã… nhiều cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các lĩnh vực công tác đã được bổ nhiệm giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt ở cấp huyện … Từ đó đã góp phần mở rộng khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận xã hội, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội trên địa bàn toàn huyện Si Ma Cai ngày càng có hiệu quả.

Tuy nhiên phong trào thi đua trong đồng bào dân tộc thiểu số còn những tồn tại, hạn chế: công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước chưa sâu rộng, kịp thời. Các phong trào thi đua có chuyển biến tích cực song chưa đồng đều. Những điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo ở các địa phương, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa chưa được kịp thời nhân ra diện rộng. Một bộ phận đồng bào chưa mạnh dạn đầu tư và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Các mô hình phát triển kinh tế còn nhỏ lẻ, chưa mang tính cộng đồng, chất lượng sản phẩm còn thấp, không đáp ứng nhu cầu hàng hóa theo cơ chế thị trường. Các hoạt động xã hội triển khai chưa thật đồng bộ, do vậy còn tình trạng cưới tảo hôn, phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương không rõ lý do vẫn còn tồn tại ở một số địa phương…

Thời gian tới, huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân có nhận thức đúng đắn về vai trò, ý nghĩa của việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc về công tác dân tộc của Đảng và Nhà nước ta; Hhướng dẫn đồng bào tích cực tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng, đoàn kết vượt khó, xây dựng gia đình văn hóa, bản làng văn hóa, phòng chống các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan... Công tác đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện đồng bộ các chính sách đối với đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số và người có đạo cần được tăng cường. Tăng cường mối đoàn kết toàn dân, cảnh giác trước những âm mưu chia rẽ dân tộc, làm tốt việc hòa giải, giải quyết những mâu thuẫn nội bộ... tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế bền vững gắn với xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm; chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, các chính sách của Nhà nước và của địa phương, chú trọng phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, nâng cao dân trí cho đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo. Phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản tiêu biểu, trưởng dòng họ, những người có uy tín trong cộng đồng dân cư, qua đó để vận động đồng bào thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong công tác vận động quần chúng cần đề cao ý thức trách nhiệm, ý thức cộng đồng của đồng bào trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Lưu Đức Trưởng
Bí thư Huyện ủy-Huyện Si Ma Cai

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 63,600,664


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.1 secs