Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2012

 12/04/2012

Toàn cảnh Hội nghị.

Cuối tuần qua tại TP. Hạ Long (Quảng Ninh) Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2012. Đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Đinh Thế Huynh -Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban ­­Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh Quảng Ninh cùng gần 600 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, quản lý, chủ quản báo chí, cơ quan báo chí cả nước.

Hội nghị nghe báo cáo tình hình công tác báo chí năm 2011, các tháng đầu năm 2012; nghe 20 tham luận của các đại biểu đại diện các Bộ, ngành, đoàn thể, chủ quản báo chí, cơ quan báo chí cả nước.

Năm 2011, tình hình trong nước và quốc tế diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế-xã hội đất nước. Trong bối cảnh đó, các cơ quan báo chí đã nêu cao trách nhiệm chính trị, nhận thức rõ ý nghĩa quan trọng của nhiệm vụ trọng tâm năm 2011 – năm đầu tiên thực hiện nghị quyết và các văn kiện Đại Hội XI của Đảng, tập trung cao độ cho công tác tuyên truyền, các nhiệm vụ trọng tâm; thông tin, tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống... Báo chí thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền bảo vệ lãnh thổ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc gắn với giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, xây dựng, phát triển đất nước; tích cực trong đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu sai trái của các phần tử cơ hội chính trị và các thế lực thù địch.

Trong điều kiện khó khăn nhiều mặt, hệ thống báo chí vẫn chủ động, nỗ lực vươn lên, phát triển cả về số lượng, chất lượng đội ngũ, điều kiện, phương tiện làm việc. Đến nay, cả nước có 768 cơ quan báo chí in với 1016 ấn phẩm; 67 đài phát thanh, truyền hình Trung ương Bộ ngành, địa phương; 61 báo, tạp chí điện tử; 191 mạng xã hội; hơn 1000 trang thông tin điện tử; Đài Tiếng nói Việt Nam phủ sóng đến 97,5% dân số; Đài Truyền hình Việt Nam phủ sóng đến 95% hộ gia đình. Các cơ quan báo chí tiếp tục tổ chức và thực hiện nhiều hoạt động xã hội, từ thiện thiết thực, có ý nghĩa xã hội tích cực.

Hội nghị đã phân tích, làm rõ những hạn chế, thiếu sót chủ yếu trong công tác báo chí năm 2011: công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trong một số trường hợp chưa thực sự chủ động, nhạy bén; một số cơ quan báo chí chưa đáp ứng yêu cầu định hướng chính trị trong nội dung thông tin; tình trạng “thương mại hóa”, hạ thấp yêu cầu chất lượng chính trị, văn hóa, khoa học của sản phẩm báo chí chưa được khắc phục, thậm chí có nhiều chiều hướng gia tăng, nhất là một số cơ quan báo chí điện tử; tình trạng thông tin thiếu chuẩn xác gây thiệt hại cho cá nhân, doanh nghiệp, xã hội, đồng thời, ảnh hưởng đến uy tín của báo chí chưa được khắc phục...

Hội nghị cũng thảo luận phân tích làm rõ các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; khẳng định công tác báo chí cần bám sát định hướng chính trị tư tưởng của Đảng, thực hiện tốt các việc phối hợp giữa các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí với cơ quan chủ quản; tăng cường vị trí, vai trò, trách nhiệm của cơ quan báo chí; nâng cao chất lượng chính trị; trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, nhất là các Ban Biên tập, Tổng Biên tập cơ quan báo chí.

Hội nghị tập trung bàn các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; kinh nghiệm công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”; định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề bức xúc, nhạy cảm; tuyên truyền chủ đề “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, tạo tiền đề vững chắc cho tăng trưởng cao hơn ở những năm tiếp theo.

Hội nghị đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ tuyên truyền việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã biểu dương những nỗ lực, thành tích của báo chí nước nhà trong năm 2011; nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm của công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí năm 2012 và các năm tiếp theo, tập trung cao cho các nội dung: tuyên truyền thật tốt việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là Nghị quyết Trung ương 2 về nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1991; Kết luận Hội nghị trung ương 3 về phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và 5 năm 2011-2015; đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn; tuyên truyền công tác an ninh, quốc phòng trong tình hình mới; tuyên truyền hoạt động đối ngoại, trong đó năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào cần được coi là một nội dung trọng tâm; tuyên truyền các giải pháp thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, đổi mới mô hình tăng trưởng, cấu trúc lại nền kinh tế, các lĩnh vực kinh tế quan trọng; biểu dương, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò, tính tiên phong, tính chiến đấu trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực xã hội; tích cực, chủ động đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; mở rộng giao lưu, hội nhập với thế giới.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã chỉ rõ: Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cần phối hợp tốt hơn với các ngành, các cấp, các cơ quan liên quan để chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin trên báo chí chính xác, sắc bén, kịp thời hơn, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam cần đánh giá kết quả thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư; tiến hành nghiêm túc dự án bổ sung, sửa đổi Luật Báo chí và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trình Quốc hội khóa XIII; xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản của Đảng và Nhà nước về chỉ đạo, quản lý báo chí.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phân tích, nhấn mạnh, làm rõ thêm một số nội dung cần quan tâm, nhất là những giải pháp cơ bản triển khai nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí trong năm 2012; những vấn đề về cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho báo chí hoạt động, phát triển đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu, nhiệm vụ mới. Đồng chí yêu cầu: ngay sau Hội nghị, các cơ quan báo chí cần thể hiện quyết tâm, trách nhiệm chính trị cao hơn; triển khai một cách nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ công tác báo chí năm 2012.

T.H

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Tổng hợp Tin vắn (04/2012)
 •  

   

  THÔNG BÁO

  Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

  Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

  TÌM NHANH

  TIN MỚI CẬP NHẬT

   
  Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

   
  9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

   
  Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

   
  Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

   
  Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

  THÔNG TIN NỘI BỘ

  DB điện thoại nội bộ
  Danh sách cán bộ UB
  Thư viện điện tử
  CD 60 năm công tác DT
  CEMA trên đĩa CDROM
  CD đào tạo CNTT - CT135
  CEMA trên UNDP
  Năm quốc tế về miền núi

  THÀNH VIÊN
  Người online:
  Khách:
  Thành viên:
  Tổng số: 0
  Số người truy cập: 61,470,273


  Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
  Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
  Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
  Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
  Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
  Execution time: 0.2 secs