Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Thực hiện công tác dân tộc ở tỉnh Long An

 25/08/2011
Tỉnh Long An có 28 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó có 27 dân tộc thiểu số với 4.422 người, chiếm tỉ lệ 0,2% dân số (người Hoa chiếm hơn 2.500 người). Tuy số lượng đồng bào dân tộc thiểu số không nhiều nhưng những năm qua, Phòng Dân tộc trực thuộc Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh đã tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách, chương trình, dự án do Chính phủ ban hành dành cho vùng dân tộc, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào. Tiêu biểu có Chương trình hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Chương trình 167) và Chương trình 135 giai đoạn II.

Đối với Chương trình 167: Từ năm 2009 đến tháng 5/2011, các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành xây nhà cho 3.427 hộ, trong đó có 3.278 hộ triển khai xây mới, 149 hộ được sửa chữa nhà. Tổng số vốn huy động trên 83 tỉ đồng. Kết quả đã giải ngân các nguồn vốn trên 75,5 tỉ đồng, trong đó vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội trên 25,3 tỉ đồng, vốn huy động từ xã hội trên 6,5 tỉ đồng. Đặc biệt, vốn huy động từ gia đình dòng họ trên 18,9 tỉ đồng, nhiều hộ đã xây dựng nhà với kinh phí trên 20 triệu đồng/căn, vượt 3-4 triệu đồng/căn so kế hoạch.

Với 1.254 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở năm 2011, đến nay, các huyện triển khai xây dựng được 105 căn. Nhà được thiết kế thêm nhà vệ sinh để bổ sung kinh phí cho hộ nghèo hoàn thiện cơ bản nhà ở, nguồn kinh phí này được vận động đóng góp từ xã hội.

Chương trình 135 giai đoạn II đã góp phần rất quan trọng cải thiện cơ sở hạ tầng và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân 5 huyện biên giới, 19 xã đặc biệt khó khăn. Tổng vốn phân bổ Chương trình 135 giai đoạn 2006-2010 đối với tỉnh Long An là 110 tỷ 246,8 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, Phòng Dân tộc đã tham mưu cho tỉnh tổ chức thực hiện các dự án hợp phần của Chương trình đạt kết quả cao.

Đối với Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, trên 95% đối tượng thụ hưởng, bằng 3.386 lượt hộ nghèo được hỗ trợ trực tiếp như hỗ trợ giống, cây con, vật tư sản xuất và máy móc thiết bị, đạt 93,9% kế hoạch. Trong đó có 2.885 hộ nhận hỗ trợ giống, cây con, vật tư sản xuất, chủ yếu là các dự án hỗ trợ giống bò, heo, cá, gà….; Có 387 hộ được hỗ trợ phương tiện sản xuất, chủ yếu là máy phun thuốc, máy bơm nước,…; 114 hộ tham gia vào các tổ nhóm sản xuất tại địa phương. Có 8.889 lượt người, trong đó có 3.591 lượt người là phụ nữ được tập huấn các hoạt động khuyến nông, khuyến công tại địa phương. Đặc biệt tỉnh có 02 mô hình chuyển dịch kinh tế từ đất trồng tràm sang đất trồng khóm (dứa) và trồng lúa.

Các Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất được triển khai thực hiện đã phát huy được hiệu quả tích cực. Hộ nghèo tham gia dự án được hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, phân bón; được hướng dẫn áp dụng khoa học-kỹ thuật trong sản xuất nên năng suất lao động, thu nhập tăng, đời sống được nâng lên rõ rệt. Tỉ lệ hộ nghèo giảm hàng năm (từ 9,32% năm 2006 xuống còn 2,9% năm 2010). Đời sống người dân ở các xã biên giới cải thiện rõ rệt, tỉ lệ hộ đạt thu nhập từ 3,5 triệu đồng/năm tăng từ 34,67% năm 2006 lên 76,8% năm 2010.

Đối với hợp phần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: Triển khai thực hiện dự án phát triển cơ sở hạ tầng, địa phương đã lựa chọn các dự án đầu tư có trọng tâm, trọng điểm như điện, đường, trường, trạm, thủy lợi khẩn trương tổ chức triển khai thi công, hoàn thành đúng tiến độ. Nhiều công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã tạo ra sự chuyển biến mạnh ở các xã vùng biên giới. Tổng cộng đã có 66 phòng học được xây mới; hơn 234 km đường giao thông được mở mới; 17 Trạm y tế được sửa chữa và xây mới; 4 Nhà sinh hoạt cộng đồng được xây mới hoặc cải tạo; Tổng diện tích đất nông nghiệp được tưới tiêu tăng thêm nhờ các công trình thủy lợi là 856 ha; Số hộ gia đình sử dụng điện từ công trình điện thuộc Chương trình 135 giai đoạn II là 1.147 hộ; Số hộ gia đình sử dụng nước sạch từ công trình nước sạch thuộc Chương trình 135 giai đoạn II: 2.376 hộ; Số ngày công hộ nghèo được trả công khi tham gia xây dựng các công trình thuộc Chương trình: 1.166 ngày…

Thực hiện dự án đào tạo, đã triển khai hàng trăm lớp tập huấn cho hàng nghìn cán bộ huyện, xã trực tiếp theo dõi, quản lý, thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II và người dân thụ hưởng Chương trình tham dự. Được đào, bồi dưỡng nên trình độ, năng lực của cán bộ xã trong quản lý, điều hành Chương trình được nâng lên rõ rệt.

Đối với dự án hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thực pháp luật: Tỉnh đã hỗ trợ 1.754 học sinh con hộ nghèo, với tổng kinh phí thực hiện là 1 tỷ 747,7 triệu đồng. Về trợ giúp pháp lý, từ năm 2007 đến nay, đã thành lập được 19 câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại 19 xã thụ hưởng Chương trình 135 giai đoạn II, tổ chức 141 cuộc với 13.317 lượt người tham dự, tư vấn hướng dẫn pháp luật cho 2.166 trường hợp; hòa giải 450 trường hợp, cấp miễn phí hàng trăm ngàn tờ gấp pháp luật các loại cho nhân dân tại các buổi sinh hoạt và trợ giúp pháp lý lưu động.

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, Chương trình 135 giai đoạn II ở Long An đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn vùng biên giới. Số hộ nghèo giảm từ 2.493 hộ năm 2006 xuống 521 hộ năm 2010; Thu nhập bình quân đầu người từ 4,8 triệu/người/năm (năm 2006) tăng lên 8,9 triệu/người/năm (năm 2010); Tỉ lệ xã có điện lưới quốc gia đến trung tâm xã tăng từ 80% lên 100%; Tỉ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã đi lại được 4 mùa năm 2006 là 57%, năm 2010 là 75%; Tỉ lệ xã có đủ trường, lớp tiểu học và trung học cơ sở năm 2006 là 47%, năm 2010 là 96%. Đến nay đã có xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn II.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, hạn chế qua thực hiện các chính sách dân tộc ở Long An là các chỉ tiêu về đời sống xã hội của người dân đạt được còn quá thấp, số hộ nhà tạm, tranh tre, nứa lá còn nhiều (30-50%); tỉ lệ hộ nghèo dưới 30% nhưng thoát nghèo chưa bền vững, số hộ cận nghèo còn rất cao; tỉ lệ hộ có hố xí hợp vệ sinh rất thấp (35,7%).

Từ kết quả thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn, tỉnh Long An kiến nghị Trung ương tiếp tục đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2011-2015 cho các xã, ấp biên giới đặc biệt khó khăn. Chính phủ, các Bộ chỉ định mức vốn bình quân cho mỗi hợp phần/xã, giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ vào tình hình cụ thể để phân bổ vốn và định mức sử dụng vốn cho hợp lý, phát huy hiệu quả. Có như vậy các địa phương sẽ chủ động hơn trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình. Thủ tục xây dựng cơ bản nên thực hiện thống nhất như: Chính phủ qui định, đối với các dự án dưới 5 tỉ đồng có thể chỉ định thầu (các xã nghèo vùng sâu, điều kiện giao thông rất khó khăn, 01 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng của Chương 135 vốn nhỏ rất khó khăn trong giao thầu, việc đấu thầu càng khó khăn hơn do không có nhà thầu tham gia đấu thầu). Tăng định mức đầu tư để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu của Chương trình 135 giai đoạn tiếp theo.

Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hiện nay, các ngành chức năng của tỉnh Long An đang chỉ đạo tăng cường công tác khuyến nông, đẩy nhanh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thúc đẩy đưa công nghiệp vào nông thôn, giải quyết việc làm và chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động nông thôn. Bên cạnh đó, có chính sách bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống theo phương châm “Mỗi làng một sản phẩm” phát triển ngành nghề theo thế mạnh của địa phương.

Hoàng Thu

[ Quay lại ]
Các tin khác

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,901,001


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs