Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 06/07/2011
Phát triển kinh tế-xã hội ở huyện nghèo Đam Rông

Huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng được thành lập theo Nghị định số 189/2004/NĐ-CP ngày 17/11/2004 của Chính phủ. Huyện có 08 đơn vị hành chính xã, diện tích tự nhiên 89.000 ha, dân số gần 42 nghìn người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 73% dân số chủ yếu K’Ho, Cil, M’nông.

Khi mới thành lập, điều kiện kinh tế-xã hội rất khó khăn, địa hình trải rộng và chia cắt, xuất phát điểm nền kinh tế thấp, kết cấu hạ tầng yếu kém, tỷ lệ hộ nghèo cao, chiếm 73,19% dân số, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 2,5 triệu đồng/năm; trình độ dân trí thấp, phương thức canh tác sản xuất lạc hậu, năng suất cây trồng, vật nuôi thấp; là một trong 62 huyện được hưởng chế độ, chính sách theo Nghị quyết 30a của Chính phủ.

Trong 6 năm qua được sự đầu tư của Trung ương, của tỉnh với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên Đảng bộ và nhân dân các dân tộc, huyện Đam Rông đã chủ động vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tập trung lãnh đạo củng cố, xây dựng hệ thống chính trị, giữ vững quốc phòng an ninh và đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng vùng đồng bào dân tộc, cải thiện cuộc sống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện bình quân giai đoạn 2005-2010 là 18,7%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu ngân sách nhà nước năm 2010 tăng gấp 27,9 lần so với năm 2005, thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt 10,85 triệu đồng (tăng gấp 4,5 lần so với đầu 2005). Đảng bộ huyện đã đưa ra nhiều biện pháp thực hiện có kết quả các chương trình, mục tiêu quốc gia, nhất là Nghị quyết 30a của Chính phủ nên đã tập trung đầu tư phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, Chương trình 135, Quyết định 134, chính sách hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi ngành nghề, chính sách trợ giá, trợ cước; đặc biệt quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, gắn với phát triển giáo dục, y tế, văn hóa; các xã đều có đường nhựa đến trung tâm, phát triển giao thông nông thôn đến các cụm dân cư và nơi sản xuất tập trung, đồng thời với đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt; thực hiện một số quy hoạch sắp xếp dân cư, bố trí tái định cư cho trên 300 hộ; khai hoang, bố trí đất sản xuất cho 483 hộ với tổng diện tích 309 ha, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo được gần 3.000 căn; 8/8 xã có mạng lưới trường lớp từ mầm non, trung học cơ sở; trung tâm cụm xã có trường trung học phổ thông; hệ thống loa truyền thanh không dây và có sóng điện thoại di động phủ đến hầu hết các thôn buôn; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2010 giảm xuống còn dưới 30% (theo tiêu chí cũ), tiêu chí mới 52,2%. Hoàn thành công tác phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở năm 2008; 8/8 xã có nhà văn hoá, bưu điện văn hoá xã. Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được bảo đảm, tích cực phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường sinh thái. 8/8 xã của huyện có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, 100% thôn có cán bộ y tế thôn bản, có 1 bệnh viện huyện và 2 phòng khám khu vực; đội ngũ y bác sỹ được bố trí đủ, cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, thế trận lòng dân luôn được xây dựng, củng cố vững chắc, nhân dân được sống bình yên; các khiếu kiện trong nhân dân hạn chế nên cũng không tạo ra bức xúc, điểm nóng, đoàn kết các dân tộc trên địa bàn được giữ vững. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố, hoạt động hiệu quả, bộ mặt nông thôn của huyện Đam Rông ngày càng khởi sắc, nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào Đảng và Nhà nước.

Tuy bước đầu đạt được nhiều kết quả trong phát triển kinh tế-xã hội, cũng như thực hiện các chính sách dân tộc, song cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Vấn đề đặt ra là phải tiếp tục phát huy tối đa các nguồn lực để phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững; sớm khắc phục tình trạng lao động chưa qua đào tạo, tập huấn; phương thức canh tác sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số còn giản đơn, năng suất chưa cao; một bộ phận nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc còn nặng tính trông chờ vào sự cấp phát cho không của Nhà nước, chưa nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Mặt khác, hiện nay tình trạng đồng bào dân tộc các tỉnh phía Bắc tiếp tục di cư tự do đến địa bàn đang tạo ra sức ép lớn trong việc thực hiện các chính sách dân tộc. Đó là những trở ngại lớn, đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn của Đảng bộ và nhân dân huyện Đam Rông trong nhiệm kỳ tới. Từ những đặc điểm nêu trên, trong nhiệm kỳ tới huyện đã xác định và quyết tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm cơ bản như sau:

Một là: Tập trung chỉ đạo để hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt và phổ biến, tuyên truyền sâu rộng tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI với một ý chí quyết tâm cao; lãnh đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện sát hợp để triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đạt kết quả. Trước hết là tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần II, nhiệm kỳ 2010-2015; kịp thời bổ sung biện pháp thực hiện tốt Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh các tỉnh Tây Nguyên và Nghị quyết 30a của Chính phủ; hoàn thành việc xây dựng và bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, các quy hoạch chuyên ngành, thực hiện lồng ghép nguồn vốn đầu tư các chương trình, mục tiêu quốc gia trên cùng địa bàn để phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu theo phương châm “được đâu chắc đấy” gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông lâm nghiệp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của huyện. Phấn đấu thoát nghèo vào năm 2013, hoàn thành mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững ở địa phương vào năm 2015.

Hai là: Chăm lo xây dựng vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển, tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội tập trung đúng mức nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo; tổ chức đào tạo nghề; tập huấn kỹ năng sản xuất, xây dựng đời sống cho nhân dân; thực hiện tốt các chế độ, chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với đồng bào dân tộc như hỗ trợ vốn sản xuất, phân bón, giống, hỗ trợ học sinh, sinh viên…, ưu tiên đầu tư các công trình dân sinh và xây dựng thiết chế văn hóa. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong sản xuất, đời sống, khắc phục tư tưởng trông chờ ỷ lại trong đồng bào dân tộc để làm thay đổi rõ rệt cách thức sản xuất, sinh hoạt và nâng cao dân trí.

Ba là: Vận dụng các cơ chế chính sách của Trung ương và của tỉnh để kêu gọi, huy động các nguồn lực đầu tư khai thác tiềm năng, thế mạnh tại địa phương như phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, tạo cho đồng bào có cuộc sống ổn định từ nghề rừng gắn với phát triển công nghiệp, thủy điện, chế biến nông, lâm sản, vật liệu xây dựng và dịch vụ… nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển ngành nghề, dịch vụ ở địa phương; phấn đấu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011-2015 trên 19%; thu ngân sách đến năm 2015 đạt trên 30 tỷ đồng và giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 10%, trong đó hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc còn dưới 15% (theo tiêu chí mới).

Bốn là: Tăng cường củng cố, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh, gắn với phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường công tác tạo nguồn, đào tạo cán bộ người dân tộc, nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, kỹ năng áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; quan tâm phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên là người đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng lực lượng cốt cán trong vùng đồng bào dân tộc, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số…; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, với giữ vững quốc phòng an ninh ở địa phương.

Vũ Kim Sinh
Bí thư huyện uỷ Đam Rông

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 63,936,414


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.1 secs