Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 20/05/2011
Thực hiện công tác dân tộc ở tỉnh Đồng Nai
Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đồng Nai đã nỗ lực phấn đấu, phát huy nội lực, tranh thủ sự ủng hộ của Trung ương, từng bước khai thác tiềm năng, thế mạnh của vùng và thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xoá đói, giảm nghèo cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Diện mạo các huyện miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai được cải thiện và nâng lên từng bước: hàng ngàn hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, tất cả các xã, phường có điện thoại, 80% số hộ được phủ sóng truyền hình, phòng học được xây dựng kiên cố, 100% xã có đường ôtô đến trung tâm, tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh đã giảm đáng kể.

Trước đây, phần đất ngày nay của Đồng Nai thuộc Vương quốc Chân Lạp, hoang sơ và chưa có ai khai phá. Chủ yếu là dân bản địa dân tộc như Mạ, Ch’ro, K’ho, Mơ nông và một ít người Khmer sinh sống... Họ lao động bằng công cụ thô sơ, kỹ thuật còn thấp kém và chưa thể hình thành một quần thể dân cư đúng nghĩa nên cuộc sống của họ không trách khỏi những khó khăn. Nhưng hiện nay, hầu hết đồng bào dân tộc thiểu số đã có cuộc sống ổn định, không du canh, du cư đốt nương rẫy như những năm trước đây, họ đã biết trồng trọt, chăn nuôi, làm nương rẫy, cũng phần nào đảm bảo được cuộc sống hàng ngày. Có được những kết quả này cũng là nhờ nhiều năm qua Đảng và Nhà nước quan tâm triển khai thực hiện nhiều chính sách phát triển kinh tế ở các khu vực đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt là sự tác động tích cực từ triển khai thực hiện Chương trình 135, 134 và cùng nhiều chương trình dự án khác được thực hiện trên địa bàn.

Trong quá trình tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi, chính quyền các cấp trong tỉnh đã đặt vấn đề đúng mức về tầm quan trọng về công tác dân tộc, từ đó đề ra nhiệm vụ để thực hiện. Nhiều năm liền cùng với nguồn đầu tư của Trung ương, Đồng Nai đã đầu tư nhiều nguồn lực về tài chính của tỉnh cho các huyện miền núi để xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống điện, đường, trường, trạm. Trong những năm qua đã có hàng chục hộ nghèo được vay vốn phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo, được chăm sóc về y tế, hàng chục ngàn hộ được hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, hàng ngàn lượt người được hỗ trợ học tập áp dụng khoa học-kỹ thuật vào cuộc sống...

Công tác chăm lo sức khỏe được các địa phương trong tỉnh quan tâm như tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh từ cơ sở, cấp phát thuốc miễm phí cho đồng bào, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình vùng sâu, vùng xa được phổ biến, tuyên truyền đúng đối tượng nhằm đảm bảo sức khỏe cho đồng bào.

Ban Dân tộc đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ dân tộc cho các cán bộ làm công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 để nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, cần thiết cho cán bộ làm công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh trong quá trình thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng và thông qua người có uy tín để vận động đồng bào dân tộc thiểu số hiểu rõ và chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự…

Đối với cán bộ làm về công tác dân tộc cũng sẽ đầu tư, bồi dưỡng về các nội dung: Công tác dân tộc ở nước ta hiện nay; tình hình, đặc điểm các dân tộc thiểu số ở Việt Nam và trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta hiện nay; tổ chức thực hiện chính sách dân tộc; công tác thanh tra, kiểm tra chính sách dân tộc; công tác sơ kết, tổng kết chính sách dân tộc; một số nội dung của Luật Khiếu nại-Tố cáo, Luật Hôn nhân-Gia đình và sẽ nghiên cứu thực tế.

Các cán bộ công tác dân tộc cấp xã, các già làng, trưởng ấp và cộng tác viên cơ sở nòng cốt sẽ bồi dưỡng về các nội dung về một số vấn đề cơ bản trong quản lý dân tộc và tôn giáo; chính sách dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc ở cấp xã; công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chính sách dân tộc ở cấp xã; phương pháp lập kế hoạch hoạt động công tác dân tộc ở cấp xã; phương pháp kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện chính sách dân tộc ở cấp xã; vai trò, vị trí và phát huy người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chính sách dân tộc. Và theo như kế hoạch đề ra, dự kiến giai đoạn 2011-2015 sẽ mở 10 lớp bồi dưỡng với tổng số khoảng 500 học viên tham dự.

Để thực hiện tốt hiệu quả các chính sách này, các ngành, các cấp đã tập trung chỉ đạo cả hệ thống thông qua ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn thựch iện từ Trung ương, tạo sự nhất quán trong thực thi. Đặc biệt các hội, đoàn thể của tỉnh đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt điểm khu dân cư, để tuyên truyền những chủ trương, chính sách mới cho đồng bào dân tộc thiểu số nắm bắt. Từ đó đồng bào nhận thức được mục tiêu, vai trò của các chủ trương chính sách trong việc xoá đói, giảm nghèo.

Bên cạnh việc thực hiện công tác dân tộc của tỉnh trong những năm qua thì tỉnh Đồng Nai đã ban hành Chương trình công tác dân tộc giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh với mục đích để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, huy động cao nhất mọi nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững, ổn định, nâng cao mức sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập theo tinh thần Chỉ thị số 1971/CT-TTg ngày 27/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Phương hướng thực hiện giai đoạn 2011-2015 đề ra là tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, tập trung phát triển nông, lâm, ngư nghiệp, quan tâm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tích cực huy động nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2015 thu nhập bình quân đầu người vùng dân tộc thiểu số tăng 13%/năm; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm 1,5%, giảm dần chênh lệch mức sống giữa các vùng trong tỉnh. Phần đấu 100% hộ đồng bào dân tộc thiểu số có nhà kiên cố, 99% số hộ gia đình được sử dụng nước sạch và dùng điện, không còn xã đặc biệt khó khăn. Lao động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số qua đào tạo đạt 40-43%, tiếp tục nâng cấp hệ thống trường học, trạm y tế cùng nhiều chỉ tiêu quan trọng khác.

Phương thức thực hiện thể hiện qua việc quán triệt đầy đủ và sâu sắc phương châm công tác dân tộc; tăng cường nắm tình hình vùng đồng bào dân tộc; nâng cao công tác dân vận; phát huy dân chủ, coi trọng vai trò của già làng, trưởng bản; hoàn thiện quy chế phối hợp công tác dân tộc; đẩy mạnh việc xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến và nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức đào tạo, bồi dưỡng.

Quang Hải

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 59,950,250


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs