Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 20/05/2011
Công tác xóa đói giảm nghèo ở huyện Đak Pơ
Huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) có 3/8 xã đặc biệt khó khăn và 34/73 làng đồng bào dân tộc thiểu số. Huyện có 15 dân tộc anh em sinh sống với tổng dân số 39.424 người; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 22,14% dân số.

Trong công cuộc xoá đói giảm nghèo, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của huyện là: Cải thiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, hạn chế gia tăng khoảng cách chênh lệch về thu nhập, mức sống giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đồng bào Kinh, hạn chế tái nghèo.

Qua 5 năm (từ 2006 đến 2010), huyện đã đầu tư 6.748,839 triệu đồng để xây dựng đường giao thông xuống các thôn, buôn, làng; xây dựng, sửa chữa trường học, lớp học; xây dựng 5 nhà sinh hoạt cộng đồng; sửa chữa hệ thống thuỷ lợi phục vụ sản xuất, hệ thống cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, góp phần phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã đặc biệt khó khăn, giúp bà con thuận tiện trong đi lại, phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới.

Việc thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II đạt được những kết quả nhất định. Các dự án hợp phần trong Chương trình được triển khai đồng bộ, kịp thời. Đối tượng thụ hưởng các dự án được xã tổ chức bình xét nghiêm túc, công khai, dân chủ nên không có sự thắc mắc trong nhân dân. Huyện đã phổ biến, nhân rộng mô hình sản xuất ngô lai, phân bón, bò sinh sản; hỗ trợ 1 máy cày chảo phục vụ sản xuất cho 30 hộ dân ở xã Ya Hội. Đã cấp 3.572,8 kg ngô lai Bioseed 9698 và 32.975,75 kg phân bón NPK 16-16-8-13s Việt Nhật trị giá 609 triệu đồng cho 586 hộ nghèo ở các xã vùng III và các làng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn ở vùng II.

Huyện đã phân bổ 3.097 triệu đồng trong dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng cho các xã; hoàn thiện 712,4m đường bê tông xi măng làng Mông 2, xã Ya Hội. Hoàn thiện 350m đường bê tông xi măng làng Leng Tô, làng Hven; nghiệm thu đưa vào sử dụng nhà bếp lớp bán trú, tường rào trường học làng Kliết 1 và Kliết 2, xã Đak Pơ. Hoàn thiện 200m đường bê tông xi măng làng Đêchơgang, xã Phú An; thi công thủy lợi cây Gòn tưới tiêu cho 3,5 ha ruộng lúa 2 vụ phục vụ nhân dân làng Hway, xã Hà Tam.

Đối với dự án đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ xã, thôn, làng và cộng đồng, huyện đã mở 03 lớp tập huấn với gần 200 học viên cho các xã Yang Bắc, Ya Hội và Phú An, 9 lớp tập huấn cộng đồng cho hơn 300 học viên tham dự. Nhìn chung qua tập huấn, trình độ, kiến thức, kỹ năng của cán bộ được nâng lên.

Trong những năm qua, huyện đã chú trọng thực hiện chính sách định canh định cư, tập trung đầu tư các hạng mục công trình điện, đường, nước sinh hoạt, … phục vụ cho công tác quy hoạch bố trí lại dân cư; đã hỗ trợ sản xuất cho 98 hộ dân thuộc các xã An Thành, Đak Pơ, Yang Bắc, Ya Hội, Phú An và Hà Tam với tổng kinh phí là 3.626 triệu đồng.

Thực hiện Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 01/9/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt dự án định canh định cư tập trung làng Bung Bang và H’ven xã Yang Bắc, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực triển khai thực hiện chính sách định canh định cư cho 60 hộ dân với tổng kinh phí là 7.970,11 triệu đồng. Hoàn thành dự án bố trí lại dân cư theo Quyết định số 193/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 16 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại làng KrôngHra, xã Yang Bắc.

Bằng các nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, trong 5 năm qua, huyện đã hỗ trợ đất sản xuất cho 50 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số với diện tích là 26,7 ha, tương đương 134.547.900 đồng; đầu tư 591.730.000 đồng để thực hiện các mô hình, dự án: xây dựng làng nghề dệt thổ cẩm cho 30 hộ dân tại Yang Bắc nhằm phát huy ngành nghề truyền thống của dân tộc (năm 2008); triển khai trồng cây ăn quả lập vườn cho 134 hộ dân tại xã Đak Pơ (năm 2009). Năm 2010, huyện triển khai nhân rộng mô hình trồng mía cao sản cho 90 hộ dân ở 02 xã Đak Pơ và Hà Tam. Nhìn chung, các mô hình, dự án trên đã đạt được những kết quả rất khả quan, được nhân dân đồng tình, bước đầu giúp các hộ dân nâng cao sản xuất, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo. Các đề án, mô hình sản xuất nhỏ như: trồng nấm rơm, nuôi bò đực giống, nuôi nhím, trồng lúa cạn LC93-1, trồng tre lấy măng, trồng đậu tương, đậu phụng, khoai sọ, trồng mỳ NA1, trồng mía thâm canh, trồng mây nếp, trồng thanh long ruột đỏ, trồng cỏ VA06, ... được nhân rộng đã giúp cho các hộ nghèo có kinh nghiệm thực tế để nâng cao năng lực, nắm bắt kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, góp phần cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống cho bà con.

Thực hiện Quyết định 304/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng trong buôn, làng là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ya Hội đã giao khoán 2.513 ha rừng cho 100 hộ dân, với tổng kinh phí mỗi năm trên 500 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị đã giao khoán trên 300 ha rừng trồng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Ya Hội nhằm tạo việc làm cho các hộ dân, góp phần cải thiện đời sống.

Bằng nguồn vốn vay giải quyết việc làm, huyện đã giải quyết việc làm cho hơn 291 lao động với tổng số tiền là 1.700 triệu đồng. Thông qua các hội đoàn thể, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã cho 4.756 lượt hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất với doanh số cho vay là 54. 340 triệu đồng. Thực hiện Quyết định số 81/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, huyện đã phối hợp với Trường Trung cấp nghề An Khê và hỗ trợ 48 triệu đồng để tổ chức 3 lớp đào tạo nghề với 80 học viên người đồng bào dân tộc thiểu số trong độ tuổi từ 16 đến 25 ở 03 xã Yang Bắc, Ya Hội và An Thành.

Thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở: Năm 2009, huyện đã phân bổ vốn cho 50 hộ nghèo tại các xã: Yang Bắc, Ya Hội, An Thành, Tân An và Phú An với tổng kinh phí 408 triệu đồng. Các hộ dân bằng vốn tự có đã đóng góp thêm số tiền 491.464.000 đồng để xây dựng nhà ở khang trang. Năm 2010, huyện tiếp tục phân bổ 292,8 triệu đồng cho 35 hộ nghèo tại các xã để xây dựng nhà ở. Kết hợp với nguồn quỹ của tỉnh hỗ trợ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện huy động đóng góp 339.368.000 triệu đồng vào “Quỹ vì người nghèo” của huyện; đã xây dựng và bàn giao 76 nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo; trong đó, huyện vận động các doanh nghiệp hỗ trợ 60 triệu đồng, xây dựng 3 nhà cho các hộ nghèo. Từ năm 2006 - 2009, huyện chú trọng phát động gây quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, huy động được 254.463.000 triệu đồng, nhờ đó đã triển khai xây dựng 10 nhà tình nghĩa trị giá mỗi căn nhà 20 triệu đồng. Ngoài ra, kết hợp với nguồn từ “Quỹ vì người nghèo”, huyện hỗ trợ cho 33 đối tượng chính sách nghèo với tổng số tiền 94.500.000 triệu đồng để phát triển sản xuất, giúp các hộ chính sách vươn lên thoát nghèo bền vững. Đến nay, trên địa bàn huyện không còn đối tượng chính sách thuộc diện hộ nghèo.

Song song với các phong trào trên, từ sau khi thành lập huyện (năm 2004), Huyện ủy đã phân công các đồng chí huyện ủy viên phụ trách các xã; các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đứng chân trên địa bàn huyện theo dõi giúp đỡ 34 làng đồng bào dân tộc thiểu số. Các đơn vị đã thường xuyên cử cán bộ, công chức xuống làng, hướng dẫn nhân dân tiếp cận với tiến bộ khoa học công nghệ, thay đổi tập quán sản xuất, tập tục lạc hậu và triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan đến hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Sự tham gia của các hội đoàn thể đối với công tác giảm nghèo ngày một tốt hơn thông qua các chương trình kế hoạch cụ thể. Hội Nông dân huyện thường xuyên phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi, giúp nhau làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện chủ động xây dựng chương trình “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế” thông qua các hoạt động tiết kiệm, phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình. Đã thành lập được 42 tổ phụ nữ tiết kiệm với 903 thành viên, số tiền đóng góp là 58.600.000 đồng, giúp được 150 chị vay vốn để sản xuất, tháo gỡ những khó khăn của gia đình. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, Uỷ ban nhân dân các xã, các cấp cơ sở Đoàn vận động đoàn viên thanh niên tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, hiệu qủa lao động; vận động xây dựng mô hình thanh niên làm kinh tế trang trại và giúp nhau vượt khó. 5 năm qua, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế của thanh niên đã được nêu gương để mọi người học tập, noi theo.

Đến nay, công tác xoá đói giảm nghèo trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả khả quan. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đã giảm trung bình mỗi năm hơn 233 hộ, tương đương 4,3%, đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch được giao. Thành tựu xoá đói giảm nghèo đã góp phần nâng cao đời sống, đảm bảo an sinh xã hội, tạo niềm tin trong nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Bài học kinh nghiệm rút ra trong thực hiện nhiệm vụ xoá đói giảm nghèo trên địa bàn huỵên Đak Pơ, đó là: Nơi nào xây dựng chương trình mục tiêu cụ thể, phù hợp với thực tế của địa phương; sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền thống nhất, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình giảm nghèo thì công tác giảm nghèo đạt hiệu quả cao, đồng bào dân tộc thiểu số đồng tình ủng hộ. Bên cạnh đó, cần phát huy sức mạnh của cộng đồng, tranh thủ sự giúp đỡ của các nguồn lực từ bên ngoài để hỗ trợ cho công cuộc giảm nghèo; đồng thời phải khuyến khích sự quyết tâm vươn lên, tính tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn của chính bản thân người nghèo thì mới có thể xóa nghèo nhanh và bền vững. Phát huy tốt vai trò của Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện và các xã trong việc kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và giúp đỡ các xã tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo. Duy trì tốt công tác sơ, tổng kết rút kinh nghiệm những mặt làm được, chưa được, tìm ra nguyên nhân của thành công và cả những hạn chế.

 Đội ngũ cán bộ phải luôn nói đi đôi với làm, thanh liêm về nhân cách, không tư túi cá nhân, công khai minh bạch các dự án, chế độ chính sách, mức hỗ trợ để người dân được biết. Có sự phối hợp và triển khai chặt chẽ đồng bộ của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là vai trò của các đoàn thể chính trị xã hội theo chức năng, nhiệm vụ của mình; Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, mô hình xóa đói giảm nghèo thiết thực, hiệu quả cho các hội viên, đoàn viên nhân rộng.

Trong thời gian tới, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, huyện sẽ tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn, nhất là cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất và đời sống của nhân dân. Triển khai có hiệu quả các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia về kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin… để người nghèo có thể tiếp cận các nội dung của chương trình vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng trong đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về mục tiêu chương trình giảm nghèo. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chương trình giảm nghèo. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, tổng kết, nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, các cá nhân điển hình tiên tiến vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng.

TS. Nguyễn Thế Tư

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 59,919,642


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs