Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 23/05/2011
Xóa đói giảm nghèo thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước


Ngày mùa

Nước ta có nhiều dân tộc cùng sinh sống. Các dân tộc có quan hệ lâu đời với nhau trong lịch sử, có truyền thống đoàn kết trong quá trình dựng nước và giữ nước, cùng góp sức xây dựng nên đất nước Việt Nam tươi đẹp ngày nay.

Từ khi có Đảng, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến vấn đề dân tộc. Các văn kiện Đại hội Đảng từ Đại hội I đến Đại hội X; các bản Hiến pháp của Nhà nước năm 1946, năm 1959, năm 1992 đều đề cập đến vấn đề dân tộc trên tinh thần coi vấn đề dân tộc và bình đẳng, đoàn kết dân tộc là những vấn đề có vị trí chiến lược lâu dài trong sự nghiệp cách mạng nước ta.

Công tác dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng trong những năm qua đã thu được nhiều thành tựu đáng kể trên mọi mặt của cuộc sống như: chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội. Tuy nhiên trong bài viết này, tôi chỉ đề cập đến một khía cạnh trong cuộc sống của đồng bào các dân tộc. Đó là đào tạo lao động công nghiệp và xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp ở vùng dân tộc. Đời sống kinh tế ở nông thôn vùng dân tộc đã có nhiều thay đổi, từ một nước nông nghiệp, lao động thủ công, nay đại đa số các gia đình trong nông thôn đã sử dụng các sản phẩm công nghiệp như: máy bơm nước, máy xay xát gạo, có ti vi, tủ lạnh, xe máy, điện thoại... Một số gia đình có ô tô, máy cày. Sự đổi đời này thật sự là rất lớn lao và đó chính là thành quả của việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, nhất là sau đổi mới; đồng thời cũng là kết quả lao động cần cù, gian khổ của đồng bào.

Thành tựu đạt được là rất to lớn, song đứng trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chúng ta cần suy nghĩ tính toán phát huy đến mức tối đa năng lực lao động của đồng bào để đồng bào có điều kiện tham gia trực tiếp và hiệu quả nhất vào sự nghiệp này. Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đòi hỏi các dân tộc cần biết lao động công nghiệp, biết sống theo văn hoá công nghiệp. Từ suy nghĩ như vậy, tôi cho rằng có hai việc quan trọng nhất nên triển khai một cách có hiệu quả đối với các dân tộc. Đó là đào tạo lao động công nghiệp cho đồng bào dân tộc và xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp tại nơi đồng bào sinh sống: vùng núi và biên giới.

Đào tạo lao động công nghiệp cho đồng bào dân tộc:

Đất nước ta vốn là nước nông nghiệp lạc hậu, đồng bào các dân tộc quen lao động thủ công, nay thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thói quen lao động thủ công không còn đáp ứng được yêu cầu lao động công nghiệp nữa. Lao động thủ công không cần học theo trường, lớp, mà học theo phương thức truyền khẩu thực hành. Lớp trẻ hàng ngày đi theo cha, mẹ, anh, chị ra ruộng, ra nương, nhìn cha, mẹ, anh, chị làm và làm theo. Cứ như vậy, ruộng, nương là trường, lớp; cha, mẹ, anh, chị là các thầy cô giáo, con em của họ là học sinh. Còn khi đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp hoá thì lao động công nghiệp như: đứng máy (máy dệt, máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, điều hành nhà máy điện...), lái máy ôtô, tàu hoả, máy xúc, máy ủi; hoặc lao động trên máy (công nghệ thông tin, kỹ thuật số...) thì cha, mẹ, anh, chị không còn đủ kiến thức để cầm tay chỉ việc cho con em mình nữa. Do vậy, để có nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, thì việc đi học nghề, học lao động công nghiệp là một việc tất yếu phải làm. ở các nước trên thế giới, khi công nghiệp phát triển thì mọi người lao động đều phải học lấy một nghề.

Ngày xưa cha ông ta đã dạy “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”. Lời dạy này vẫn còn nguyên giá trị đối với mọi lao động chúng ta ngày nay. Việc đào tạo lao động công nghiệp có thể thực hiện theo công thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Nhà nước nộp học phí học nghề cho con em người dân tộc đi học; cá nhân người đi học và gia đình họ thì phải tự túc chi phí ăn, ở, đi lại. Học nghề là một quyền lợi, nhưng đồng thời cũng là một nghĩa vụ. Được hưởng quyền lợi thì phải có nghĩa vụ rõ ràng. Đó cũng là lẽ sống tự nhiên, là nguyên lý mang tính quy luật phát triển xã hội. Quyền lợi của người đi học là được Nhà nước cấp học phí cho đi học; còn nghĩa vụ của người đi học là phải tự túc tiền ăn, ở, đi lại và phải học tốt, rèn luyện tốt. Đây là một hình thức gắn quyền lợi với nghĩa vụ, là một thử thách về ý chí quyết tâm học hành của cá nhân và gia đình người đi học. Hay nói cách khác, Nhà nước tạo cơ hội cấp học phí cho đi học, thì cá nhân và gia đình cần thể hiện quyết tâm đi học và trách nhiệm của mình bằng cách tự lo tiền ăn, ở, đi lại.

Nhà trường là một doanh nghiệp xã hội. Nhà trường hoạt động không vì lợi nhuận mà vì mục tiêu làm giầu cho xã hội bằng kiến thức khoa học, đào tạo cho người lao động có kỹ thuật, có kỹ năng, kỹ xảo lao động để phục vụ xã hội với chất lượng cao, hiệu quả tốt. Học phí đi học đã được Nhà nước định mức, hoàn toàn có thể kiểm soát được. Ngày nay, khi đất nước ta tiến hành công nghiệp, hiện đại hoá thì cần nhiều lao động phục vụ công nghiệp hoá, vì vậy nên chăng chiếc “bánh” học bổng hiện có nên cắt phần nhiều hơn dành để đào tạo nghề cho con em người dân tộc.

Chúng ta nhớ, ngay sau ngày tuyên bố độc lập (02/9/1945), ngày 03/9/1945, Bác Hồ đã nói: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Phải chăng ngày nay chúng ta cũng nên hiểu “Một người không có nghề lao động công nghiệp là một người lạc hậu”, người không có nghề lao động công nghiệp thì ít có cơ hội được bình đẳng trên thực tế với người có nghề lao động công nghiệp.

Xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp ở vùng dân tộc: Xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp ở vùng dân tộc là việc làm có ý nghĩa chiến lược lớn lao: Thứ nhất, người dân tộc sau khi được đào tạo nghề có việc làm ngay trong cơ sở sản xuất công nghiệp tại quê hương mình, không phải đi tìm việc làm ở thành phố hoặc ở một nơi xa xôi nào khác. Thứ hai, vùng miền núi sẽ luôn đông dân, vùng biên cương luôn có người bảo vệ quê hương, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Thứ ba, đưa văn hoá công nghiệp đến với nông thôn dân tộc. Bởi lẽ cơ sở công nghiệp là nơi tập trung văn hoá công nghiệp như: đi làm đúng giờ, nghỉ đúng giờ; không nghỉ vặt, không ăn bớt giờ làm; tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật trong sản xuất, không làm tắt quy trình kỹ thuật, không bớt xén công đoạn, không bớt xén nguyên vật liệu sản xuất; giữ vững cường độ lao động, không nghe điện thoại di động, không “buôn” chuyện khi đang lao động.

Từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay đã 65 năm trôi qua, nhưng chúng ta đều nhớ rằng, miền núi và vùng dân tộc luôn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động bí mật và trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ. Bác Hồ về Pác Bó (tỉnh Cao Bằng năm 1941) xây dựng căn cứ địa Việt Bắc hoạt động bí mật. Sau ngày tuyên bố độc lập (1945), giặc Pháp đánh chiếm lại nước ta, toàn dân ta quyết cùng nhau đứng dậy chống Pháp thì thủ đô kháng chiến được chọn là tỉnh Thái Nguyên. Cuộc quyết chiến trong kháng chiến chống thực dân Pháp diễn ra ở Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên năm 1954). Trận đánh mở màn cho chiến dịch giải phóng hoàn toàn miền Nam (1975) nổ ra ở trên đất Tây Nguyên.

Từ những dẫn chứng nêu trên ta thấy trong hoạt động bí mật và trong kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ, vùng miền núi và đồng bào các dân tộc đóng vai trò rất quan trọng. Đồng bào các dân tộc một lòng tin và đi theo Đảng, quyết hy sinh tất cả để góp công sức của mình vào cuộc cách mạng vĩ đại của Đảng và nhân dân ta. Phải chăng ngày nay, khi đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì ở miền núi và vùng dân tộc cũng nên xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp hiện đại để đồng bào có thu nhập, việc làm công nghiệp tại chỗ, thực hiện công nghiệp hoá ngay tại quê hương mình để làm giàu cho bản thân và cho đất nước. Xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp hiện đại ở miền núi, biên giới ngày nay hẳn cũng có ý nghĩa quan trọng tương tự như xây dựng căn cứ địa cách mạng thời hoạt động bí mật và xây dựng cơ sở kháng chiến thời kháng chiến chống giặc ngoại xâm, giải phóng đất nước ở vùng miền núi và dân tộc trước đây. Xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp hiện đại ở vùng miền núi và dân tộc còn là đưa văn hoá công nghiệp về với đồng bào, về với vùng sâu, vùng xa của đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn minh.

Khi đồng bào các dân tộc được đào tạo lao động công nghiệp, được lao động trong một cơ sở sản xuất công nghiệp hiện đại tại quê hương thì công cuộc xoá đói giảm nghèo ở vùng dân tộc mới có cơ hội phát triển ổn định bền vững.

GS. Hoàng Nam

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 64,284,723


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs