Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Ủy ban Dân tộc Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/05/1946-03/05/2011)

 06/05/2011

Trong niềm vui chung cùng cả nước chào mừng các sự kiện lịch sử năm 2011, sáng ngày 03/05/2011, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Cơ quan Công tác dân tộc (03/05/1946-03/05/2011).

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn Phòng Chính phủ; Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Giàng Seo Phử, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT; Trần Lưu Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Phó Chủ nhiệm UBDT; các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí Lãnh đạo tỉnh; Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo UBDT qua các thời kỳ; Lãnh đạo Ban Dân tộc các tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBDT.


Đại biểu dự Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc

Lễ Kỷ niệm 65 năm  ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc là lần đầu tiên UBDT tổ chức Kỷ niệm Ngày thành lập cơ quan công tác dân tộc theo Sắc lệnh số 58 ngày 03/05/1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành thành lập Nha Dân tộc và được Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 3/5 hằng năm là Ngày truyền thống Cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc.


Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Chặng đường 65 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, công tác dân tộc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo ra sự thay đổi căn bản cho các địa phương vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa. Tỷ lệ hộ nghèo ở các xã vùng đặc biệt khó khăn giảm từ 47% năm 2006 xuống còn dưới 28,8% năm 2010. Điện, đường, trường học, trạm y tế, nhà văn hoá cộng đồng, chợ vùng cao... được cải thiện rõ rệt, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, cuộc sống sinh hoạt của đồng bào các dân tộc thiểu số, tạo sự ổn định chính trị, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội khu vực vùng miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa.


Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm

Tại Lễ Kỷ niệm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử đã có bài diễn văn ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của toàn bộ hệ thống cơ quan công tác dân tộc trong suốt 65 năm qua. Bộ trưởng cho biết: “chặng đường hơn nửa thế kỷ qua, hệ thống cơ quan công tác dân tộc đã có nhiều hoạt động, đóng góp cả về nghiên cứu lý luận và chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, chúng ta có quyền tự hào về truyền thống quý báu đó và ghi nhận sự đóng góp to lớn của các thế hệ cho công tác dân tộc của Đảng và Nhà nước. Những thành tựu công tác dân tộc hơn sáu thập kỷ qua đã khẳng định đường lối, chính sách dân tộc đúng đắn và nhất quán của Đảng; đó là sự cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn của cấp ủy, chính quyền các cấp và đồng bào các dân tộc; đó là sự đóng góp của đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương qua các thời kỳ đã tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách về lĩnh vực công tác dân tộc, tất cả vì sự phát triển bền vững vùng dân tộc và miền núi”.
Bộ trưởng nhấn mạnh: “Trong điều kiện mới, với trách nhiệm trước Đảng, trước đồng bào các dân tộc, hơn ai hết đội ngũ những người làm công tác dân tộc chúng ta phải thấy rõ những khó khăn, thách thức ở vùng dân tộc và miền núi; những hạn chế, bất cập về năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quán triệt sâu sắc những quan điểm đường lối của Đảng về công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc trên nguyên tắc “các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, thương yêu, tôn trọng và giúp nhau cùng tiến bộ”, cụ thể hóa vào các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, trên cơ sở đó tham mưu, xây dựng Chiến lược công tác dân tộc, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc miền núi giai đoạn 2011-2020 và các chính sách, chương trình, dự án cụ thể, gắn với triển khai tinh thần và nhiệm vụ của Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất”.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thay mặt Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt biểu dương Cơ quan làm công tác dân tộc đã quán triệt nghiêm túc, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc trong suốt 65 năm qua. Trong đó nhấn mạnh công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước xây dựng hệ thống chính sách dân tộc nhất quán, đồng bộ, toàn diện, cụ thể và phù hợp trong từng giai đoạn lịch sử của cách mạng nước ta, đồng thời đẩy mạnh được việc chăm lo đời sống cho đồng bào, xây dựng khối đại đoàn kết, ổn định chính trị, giữ vững lòng tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước...
Trong thời gian tới, để thực hiện tốt công tác dân tộc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi Phó Thủ tướng đề nghị cơ quan công tác dân tộc cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tiếp tục quán triệt các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, đồng thời quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đại  hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và đề ra chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI cơ quan công tác dân tộc và chương trình công tác dân tộc trong 5 năm (2011-2016); khẩn chương xây dựng, hoàn thiện Chiến lược công tác dân tộc thời kì 2011-2020; rà soát, đánh giá, tổng kết các chính sách dân tộc hiện hành, trên cơ sở đó đề xuất, sửa đổi, bổ sung và xây dựng chính sách mới phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; thực hiện tốt chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và Chương trình phát triển kinh tế xã hội, thôn bản, xã, huyện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2011-2015, vận động đồng bào vươn lên  thoát nghèo; tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy và cán bộ cơ quan làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương.
Thay mặt Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã trao tặng Huân chương độc lập hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ  trao cho các cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc; Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử đã trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển các dân tộc cho các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác dân tộc và Bằng khen cho 1 tập thể đạt giải xuất sắc trong cuộc thi tìm hiểu 65 năm cơ quan công tác dân tộc.


Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng trao tặng Huân Chương độc lập hạng nhì của Chủ tịch nước


Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng trao tặng Huân Chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước


Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


Bộ trưởng Giàng Seo Phử trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triền các dân tộc cho các cá nhân có thành tích trong công tác dân tộc


Bộ trưởng Giàng Seo Phử trao Bằng khen cho tập thể đạt giải xuất sắc trong cuộc thi tìm hiểu 65 năm cơ quan công tác dân tộc

                                                                      [VP-XT]

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Phim tài liệu "Chặng đường 65 năm công tác Dân tộc" (05/2011)
 •  
 • Tọa đàm: Vẻ vang 65 năm công tác dân tộc (05/2011)
 •  
 • Cơ quan Công tác dân tộc - 65 năm xây dựng và phát triển (03/5/1946 - 03/5/2011) (04/2011)
 •  
 • Vinh dự và tự hào các thế hệ cán bộ làm công tác dân tộc (04/2011)
 •  
 • Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc (04/2011)
 •  
 • Ủy ban Dân tộc họp báo: Giới thiệu về 65 năm Ngày truyền thống của cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/2011)
 •  
 • Video clip: Ủy ban Dân tộc họp báo giới thiệu về 65 năm Ngày truyền thống của cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/2011)
 •  
 • Ủy ban Dân tộc công bố Nghị định của Chính phủ về công tác dân tộc (03/2011)
 •  
 • Quyết định số 1491/QĐ-TTg ngày 14/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày truyền thống của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/2011)
 •  

   

  THÔNG BÁO

  Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

  Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

  TÌM NHANH

  TIN MỚI CẬP NHẬT

   
  Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

   
  9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

   
  Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

   
  Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

   
  Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

  THÔNG TIN NỘI BỘ

  DB điện thoại nội bộ
  Danh sách cán bộ UB
  Thư viện điện tử
  CD 60 năm công tác DT
  CEMA trên đĩa CDROM
  CD đào tạo CNTT - CT135
  CEMA trên UNDP
  Năm quốc tế về miền núi

  THÀNH VIÊN
  Người online:
  Khách:
  Thành viên:
  Tổng số: 0
  Số người truy cập: 60,122,401


  Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
  Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
  Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
  Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
  Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
  Execution time: 0.2 secs