Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Làm báo về đồng bào dân tộc thiểu số

 05/05/2011

Báo Dân tộc và Phát triển trong “làng” báo Xuân đất nước. Ảnh: HĐ

Trong lĩnh vực tuyên truyền công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, thì làm báo, viết báo về đồng bào, cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng. Thực tiễn cho thấy, khi đồng bào nghe, đồng bào hiểu, đồng bào thấy, đồng bào tin thì sẽ có sức cuốn hút, thúc giục hành động, tạo nên sức mạnh trong cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, xoá đói giảm nghèo, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, chống lại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững sự ổn định, an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn.

Hiện nay, báo chí nước ta phát triển rất phong phú, đa dạng- cả về loại hình báo chí, nội dung và hình thức thể hiện. Cả nước có trên 700 báo và tạp chí với 850 ấn phẩm, 67 đài phát thanh truyền hình, 45 báo điện tử, 41 mạng xã hội... Song, báo chí đến với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) chỉ chiếm số lượng rất nhỏ, chủ yếu là các báo, tạp chí được Chính phủ tài trợ theo Quyết định 975 (báo cấp không thu tiền cho đồng bào DTTS ở vùng ĐBKK).

Với số đầu báo phát hành ở vùng DTTS&MN không nhiều, trong khi sóng phát thanh, truyền hình hạn chế do địa hình hiểm trở, chia cắt mạnh, vùng lõm phổ biến… Do đó, có nơi không thu được sóng phát thanh, truyền hình hoặc sóng không chất lượng. Việc sử dụng các thiết bị thu vệ tinh tự phát, tràn lan, gây nhiều bất lợi, ảnh hưởng không tốt đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tác động không lành mạnh đến các tầng lớp thanh thiếu niên, đặc biệt là những ảnh hưởng tiêu cực đến văn hoá dân tộc trên địa bàn.

Vì vậy, viết báo, làm báo về đồng bào, cho đồng bào DTTS, sao cho đồng bào dễ đọc, dễ hiểu, dễ thấy, dễ nhìn, dễ làm theo, tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội vùng ĐBKK... Đó là cái đích, là hiệu quả của công tác thông tin, tuyên truyền, mà chúng tôi những người làm báo Dân tộc và Phát triển cũng như nhiều đồng nghiệp ở báo chí 975 luôn hướng tới và kỳ vọng.

Để làm được điều đó là vô cùng khó khăn, đòi hỏi ý thức chính trị và bản lĩnh nghiệp vụ, đắm mình trong thực tiễn, am hiểu bản sắc văn hoá của từng dân tộc; đặc biệt, là sự tâm huyết, đam mê nghề nghiệp và sự cảm thông sâu sắc.

Từ nhận thức trên, Báo Dân tộc và Phát triển đã và đang đổi mới cách làm báo cho đối tượng công chúng rất đặc thù của Báo.

1. Nội dung tuyên truyền đối với đồng bào DTTS đáp ứng ba yếu tố trọng tâm: Đúng, trúng, hay.

Trước hết, theo chúng tôi, “Đúng” ở đây, là đúng chủ trương, đường lối, chính sách dân tộc của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đúng với sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Ủy ban Dân tộc, các Bộ, ngành có liên quan, các cơ quan quản lý báo chí Trung ương; đúng với khuynh hướng, tôn chỉ, mục đích của tờ báo; đúng nơi, đúng lúc, đúng điểm, đúng vùng, đúng đối tượng tiếp nhận thông tin.

“Trúng”, tức là trúng thời điểm tuyên truyền; trúng cái đồng bào đang thiếu, đang cần; trúng với yêu cầu, đòi hỏi bức thiết của cuộc sống đang đặt ra… Đây là yếu tố có tính thời sự nhất, mang tính “thời tiết” chính trị nhất, mà chúng tôi rất lưu tâm, coi trọng.

“Hay”, mà hấp dẫn là tiêu chí hàng đầu, hoàn toàn tuỳ thuộc vào sự sáng tạo “gốc” (tác giả) và “tay nghề” biên tập của bản báo. Trên nền vấn đề, sự kiện, chi tiết, chất liệu qua khai thác, quan sát, phát hiện mà phóng viên, biên tập viên sáng tạo sao cho hấp dẫn, đúng “gu”, sở trường, phù hợp với đối tượng tiếp nhận thông tin tại địa phương, cơ sở, cộng đồng là đồng bào DTTS&MN.

“Hay”, còn tùy thuộc rất lớn vào kỹ thuật văn bản, cấu trúc, ngôn ngữ, cách viết dễ hiểu, gần gũi với lời ăn, tiếng nói của đồng bào...

2. Phong phú về hình thức thể hiện, gắn với hình ảnh trực quan sinh động.

Công tác tuyên truyền nói chung, hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí nói riêng cho đồng bào DTTS&MN, đòi hỏi sự sáng tạo, đổi mới không ngừng. Để đáp ứng những yếu tố trên, chúng tôi chủ trương và thực hiện lồng ghép các sự kiện truyền thông, các hoạt động thông tin, tuyên truyền, bằng nhiều hình thức thể hiện, gắn với hình ảnh trực quan sinh động.

Chúng tôi cho rằng, báo chí viết cho đồng bào DTTS&MN cần phải tăng dung lượng chuyên đề, chuyên mục, tiểu mục, sử dụng nhiều thể loại trong một số báo, đồng thời cần rất coi trọng thông tin ảnh. Ở nhiều nơi, đồng bào có thói quen khi cầm tờ báo thường dở xem ảnh trước. Nếu có ảnh đẹp, cấu trúc hấp dẫn thì xem kỹ. Nếu những bức ảnh đó lại chụp tại vùng quê, thôn, buôn, bản, làng, hoặc về dân tộc, cộng đồng hoặc là về một địa danh, về một nơi nào đó mình từng biết, từng đến, từng nghe thì đồng bào sẽ xem đi, xem lại, thậm chí cất tờ báo hoặc cắt lấy bức ảnh đó làm kỷ niệm, giới thiệu với người quen, thân thiết của mình; dán trên vách, nơi đầu giường làm kỷ niệm.

Những tác động trực quan đó có tác dụng gây thiện cảm của người đọc với tờ báo, với Toà soạn. Đó là một trong những yếu tố thành công của bản báo, đồng nghĩa với việc trân trọng, am hiểu văn hoá đọc, xem của công chúng là đồng bào các DTTS&MN. Và như vậy, chúng tôi cảm nhận được hạnh phúc nghề nghiệp, là đã góp phần tuyên truyền có hiệu quả chính sách dân tộc, công tác dân tộc của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc.

3. Phối hợp tuyên truyền.

Thực tiễn cho thấy, sự phối hợp, thống nhất trong công tác tuyên truyền đã đem lại hiệu quả tích cực. Việc định hướng dư luận thông qua điển hình tiên tiến, gương tiêu biểu trong cộng đồng, đã và đang có tác dụng to lớn trong cuộc sống, lao động, sản xuất. Qua đó, góp phần xóa đói giảm nghèo trong mỗi gia đình và cộng đồng.

Kinh nghiệm từ tổ chức thành công các cuộc thi và sự kiện của Báo Dân tộc và Phát triển: “Gương sáng giữa cộng đồng”, “Tìm hiểu 65 năm Cơ quan công tác Dân tộc”, “Vì sự phát triển cộng đồng các DTTS Việt Nam”... đã giúp chúng tôi có được những kinh nghiệm quý báu trong quá trình xây dựng, phát triển Tòa soạn; và, đặc biệt là xác định xu hướng, giải pháp tuyên truyền về đồng bào DTTS&MN.

Chúng tôi cũng tự ý thức sâu sắc rằng, tuyên truyền về lĩnh vực công tác dân tộc, cần phải phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, đặc biệt là báo chí 975. Mỗi cơ quan báo chí 975 có đối tượng công chúng riêng, có hình thức phản ánh, thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội ở vùng đồng bào DTTS&MN khác nhau, nhưng đều da diết một nỗi niềm và nhắm tới cái đích chung, là được góp phần thực hiện đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, trong công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ngày càng đổi mới và tiến bộ, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, củng cố vững chắc an ninh biên giới, hải đảo...

Với tôn chỉ, mục đích, bản lĩnh và tình cảm của mình, Báo Dân tộc và Phát triển cùng Báo chí 975, đã, đang và sẽ là “binh chủng” mạnh, sát thực, hiệu quả trong lĩnh vực tuyên truyền về vùng đồng bào DTTS&MN.

Hoàng Định

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Cuộc thi “Gương sáng giữa cộng đồng” tiếp tục thắp sáng (05/2011)
 •  
 • Báo Dân tộc và Phát triển đến với dân tộc thiểu số - miền núi (05/2011)
 •  
 • Về Bắc Quang học cách thoát nghèo (05/2011)
 •  
 • Khu vực Nam bộ: Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số (05/2011)
 •  
 • Phổ Yên (Thái Nguyên): Trên đường trở thành huyện công nghiệp (05/2011)
 •  
 • Từ sản xuất hiệu quả đến trợ giúp cộng đồng (05/2011)
 •  

   

  THÔNG BÁO

  Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

  Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

  TÌM NHANH

  TIN MỚI CẬP NHẬT

   
  Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

   
  9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

   
  Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

   
  Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

   
  Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

  THÔNG TIN NỘI BỘ

  DB điện thoại nội bộ
  Danh sách cán bộ UB
  Thư viện điện tử
  CD 60 năm công tác DT
  CEMA trên đĩa CDROM
  CD đào tạo CNTT - CT135
  CEMA trên UNDP
  Năm quốc tế về miền núi

  THÀNH VIÊN
  Người online:
  Khách:
  Thành viên:
  Tổng số: 0
  Số người truy cập: 64,259,099


  Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
  Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
  Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
  Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
  Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
  Execution time: 0.2 secs