Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
Ủy ban Dân tộc họp báo: Giới thiệu về 65 năm Ngày truyền thống của cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc

 31/03/2011

Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương phát biểu tại họp báo

Chiều ngày 30/3/2011, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức họp báo công bố và thông báo kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 - 03/5/2011). Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương chủ trì buổi họp báo. Tham dự họp báo có đại diện lãnh đạo của: Hội đồng Dân tộc Quốc hội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du dịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị Ủy ban Dân tộc; các cơ quan thông tấn báo chí: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam, báo Điện tử Đảng Cộng sản và các báo thuộc Chương trình 975.

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương cho biết: Từ khi thành lập đến nay, cơ quan công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương đã tham mưu, đề xuất với Trung ương Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về lĩnh vực công tác dân tộc. Đáng chú ý là chương trình của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng lần thứ 7, khóa IX về công tác dân tộc; Chương trình 135 về phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa; Chương trình 134 về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho các hộ dân tộc thiểu số; chính sách định canh định cư; chính sách trợ giá trợ cước; chính sách hỗ trợ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, các chính sách cụ thể đối với một số vùng đặc thù đối với các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ...

Tình hình kinh tế - xã hội vùng dân tộc nói chung và đời sống của nhân dân các dân tộc thiểu số và miền núi trong cả nước nói riêng đã có bước chuyển biến quan trọng. Tăng trưởng kinh tế tại các địa phương vùng dân tộc và miền núi luôn đạt tỷ lệ 8 - 10%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 4,2 triệu đồng/năm. Không còn hộ đói kinh niên; tỷ lệ hộ nghèo ở các xã khó khăn giảm từ 47% năm 2006 xuống còn 28,8% năm 2010, bình quân mỗi năm giảm 3-4% hộ nghèo. Cở sở hạ tầng thiết yếu vùng dân tộc và miền núi được cải thiện rõ rệt, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và cải thiện đời sống dân sinh của đồng bào các dân tộc. Mặt bằng dân trí ở vùng đồng bào dân tộc được nâng lên rõ rệt; đã hoàn thành xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, đang tiến tới hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Công tác chăm sóc sức khỏe được chú trọng, người nghèo được cấp bảo hiểm y tế, miễn phí khám chữa bệnh, các huyện vùng dân tộc đã có trung tâm y tế, các xã có trạm y tế và cán bộ y tế cơ sở. Văn hóa các dân tộc được tôn trọng, giữ gìn, phát huy; đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào được cải thiện, 80% hộ được xem truyền hình, 90% hộ gia đình được nghe đài phát thanh, 100% số xã có điểm bưu điện văn hóa xã... Viêc xây dựng, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị và chăm lo công tác cán bộ vùng dân tộc thiểu số luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị ở vùng dân tộc và miền núi ngày càng trưởng thành, gắn bó với nhân dân, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vùng dân tộc và thiểu số và miền núi vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức như: cơ sở hạ tầng còn yếu kém; trình độ tổ chức sản xuất và kỹ năng lao động của đa số người dân trong các vùng dân tộc thiểu số còn lạc hậu, sản xuất chưa gắn với thị trường; tỷ lệ đói nghèo còn cao; bản sắc văn hóa của một số dân tộc thiểu số đang đứng trước nguy cơ bị mai một; môi trường sống bị xâm hại; tình hình du canh du cư trong vùng dân tộc thiểu số còn diễn biến phức tạp; hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ ở cơ sở vùng dân tộc thiểu số còn hạn chế về tri thức và kỹ năng làm việc...

Đại diện các Bộ, ngành và cơ quan thông tấn báo chí tham gia họp báo

Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí trong thời gian tới tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối và chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc; khẳng định đường lối, chính sách dân tộc đúng đắn và nhất quán của Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ cách mạng đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc. Tuyên truyền về những thành tựu, kết quả đạt được của công tác dân tộc trong chặng đường 65 năm qua, đặc biệt là những thành tựu, kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ khi thực hiện đường lối đổi mới xây dựng đất nước đến nay. Giới thiệu Nghị định số 05/2011/NĐ-CP, ngày 14/10/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc. Giới thiệu về các mô hình kinh tế, các chương trình, chính sách đã được Chính phủ đầu tư, các gương điển hình tập thể và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện công tác dân tộc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi và giới thiệu về Ngày truyền thống và lịch sử 65 năm xây dựng và phát triển của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 - 03/5/2011).

[N.K.T]

[ Quay lại ]
Các tin khác
 
 • Video clip: Ủy ban Dân tộc họp báo giới thiệu về 65 năm Ngày truyền thống của cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/2011)
 •  
 • Ủy ban Dân tộc công bố Nghị định của Chính phủ về công tác dân tộc (03/2011)
 •  
 • Quyết định số 1491/QĐ-TTg ngày 14/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày truyền thống của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/2011)
 •  

   

  THÔNG BÁO

  Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

  Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

  TÌM NHANH

  TIN MỚI CẬP NHẬT

   
  Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

   
  9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

   
  Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

   
  Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

   
  Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

  THÔNG TIN NỘI BỘ

  DB điện thoại nội bộ
  Danh sách cán bộ UB
  Thư viện điện tử
  CD 60 năm công tác DT
  CEMA trên đĩa CDROM
  CD đào tạo CNTT - CT135
  CEMA trên UNDP
  Năm quốc tế về miền núi

  THÀNH VIÊN
  Người online:
  Khách:
  Thành viên:
  Tổng số: 0
  Số người truy cập: 60,122,719


  Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
  Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
  Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
  Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
  Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
  Execution time: 0.2 secs