Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 27/12/2010
Những nguyên tắc trong đào tạo và tuyển dụng cán bộ dân tộc thiểu số của Trung Quốc

Trung Quốc có 56 dân tộc thiểu số, với 106 triệu người, chiếm 8,41% dân số cả nước. Địa bàn cư trú và sinh sống của các dân tộc thiểu số chủ yếu ở vùng núi cao, biên giới là nơi gặp nhiều khó khăn phát triển kinh tế-xã hội. Do hoàn cảnh lịch sử cũng như yếu tố địa lý nên đến nay, vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển chậm hơn, tỷ lệ nghèo cao hơn so với các vùng khác.

Trước tình trạng đó, Đảng và Nhà nước Trung Quốc đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách, chương trình, dự án ưu tiên đầu tư, hỗ trợ phát triển toàn diện vùng dân tộc thiểu số, lấy phát triển kinh tế làm động lực và xác định đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số là then chốt trong chiến lược phát triển chung của đất nước.

Trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội ở vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt là trong công tác đào tạo cán bộ, Trung Quốc đã đề ra những nguyên tắc trong đào tạo và tuyển dụng cán bộ dân tộc thiểu số.

Nguyên tắc bình đẳng: nguyên tắc này là nền tảng của chính sách dân tộc, đồng thời cũng là nguyên tắc cơ bản trong đào tạo và tuyển chọn nhân tài là người dân tộc thiểu số ở Trung Quốc. Nguyên tắc này chỉ ra không phân biệt về dân tộc, diện tích cư trú, ngôn ngữ, tín ngưỡng, phong tục tập quán, địa vị xã hội… các dân tộc nhất luận bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ.

Hiến pháp và Luật Tự trị khu vực dân tộc đều quy định: Chủ tịch Khu tự trị dân tộc, Chủ tịch chính quyền Châu tự trị và Chủ tịch huyện tự trị đều là người dân tộc thiểu số do địa phương đó bầu ra. Luật Tự trị khu vực dân tộc còn quy định cần bố trí hợp lý nhân viên là người dân tộc thiểu số trong các cơ quan ở khu vực tự trị. Ngoài Hiến pháp và Luật Tự trị khu vực dân tộc, Chính phủ còn bổ sung “Điều lệ công tác hành chính xã dân tộc” và “Điều lệ công tác dân tộc thành thị” trong đó quy định rõ: Chủ tịch xã dân tộc do công dân là người dân tộc thiểu số của xã đảm nhiệm. Cũng từ nguyên tắc này, tất cả các cơ quan trong hệ thống quản lý nhà nước cũng như các doanh nghiệp cần bố trí tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số một cách hợp lý trong cơ cấu cán bộ của đơn vị mình. Luật Bầu cử và Luật Tự trị khu vực dân tộc còn quy định: các dân tộc thiểu số đều có đại biểu Quốc hội. Dân tộc có số dân đặc biệt ít, tối thiểu có một đại biểu trong Quốc hội. Trong thực tế, các dân tộc thiểu số ở Trung Quốc đều có ít nhất một đại biểu trong Quốc hội và một uỷ viên chính hiệp. Tất cả những quy định của những luật và điều lệ nêu trên đã thể hiện quyền bình đẳng của công dân các dân tộc thiểu số tham gia vào quản lý nhà nước và xã hội với tư cách là chủ nhân của Trung Quốc.

Nguyên tắc dốc sức hỗ trợ: xuất phát từ thực trạng phần lớn các dân tộc thiểu số ở Trung Quốc đều sinh sống tại khu vực miền Tây là nơi gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội và hiện tại có phần tụt hậu so với các khu vực khác. Vì vậy, Trung Quốc xác định nguyên tắc dốc sức hỗ trợ đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số, đồng thời được quy định trong pháp luật của Nhà nước. Hiến pháp quy định: “Nhà nước hỗ trợ các địa phương tự trị dân tộc đào tạo hàng loạt cán bộ các cấp, nhân tài chuyên môn và nhân viên kỹ thuật các loại từ đồng bào các dân tộc địa phương”. Luật Tự trị khu vực dân tộc quy định: “Nhà nước tăng thêm vốn đầu tư giáo dục cho các địa phương tự trị dân tộc nhanh chóng phổ cập giáo dục nghĩa vụ chín năm và phát triển sự nghiệp giáo dục khác, nâng cao trình độ văn hoá khoa học cho nhân dân các dân tộc”. “Cơ quan quản lý nhà nước cấp trên hỗ trợ các địa phương tự trị dân tộc đào tạo hàng loạt cán bộ các cấp, nhân tài chuyên môn và nhân viên kỹ thuật các loại từ đồng bào các dân tộc địa phương; Căn cứ nhu cầu của các địa phương tự trị dân tộc, áp dụng mọi hình thức để huy động giáo viên, bác sĩ, cán bộ khoa học kỹ thuật và nhân viên quản lý kinh doanh với số lượng nhất định tham gia công tác của địa phương tự trị dân tộc, dành đãi ngộ chiếu cố đời sống đúng mức cho họ”. Ngoài các đạo luật, Chính phủ còn có các quy định cụ thể nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển sự nghiệp giáo dục cũng như đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số.

Nguyên tắc ưu tiên hỗ trợ: Chính phủ Trung Quốc không chỉ áp dụng chính sách ưu tiên phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số mà còn quy định nguyên tắc ưu tiên về đào tạo, tuyển chọn đề bạt cán bộ dân tộc thiểu số. Luật Tự trị khu vực dân tộc quy định: “Căn cứ nhu cầu xây dựng xã hội chủ nghĩa, cơ quan tự trị các địa phương tự trị dân tộc hãy áp dụng mọi biện pháp để đào tạo hàng loạt cán bộ các cấp, nhân tài chuyên môn quản lý kinh doanh và nhân viên kỹ thuật các loại từ đồng bào các dân tộc địa phương, phát huy đầy đủ vai trò của họ, đồng thời chú ý đào tạo cán bộ các cấp và cán bộ nữ dân tộc thiểu số”. “Khi tuyển dụng nhân viên công tác, cơ quan tự trị của các địa phương tự trị dân tộc phải dành sự chiếu cố xứng đáng cho người dân tộc thiểu số”. Quốc vụ viện Trung Quốc còn quy định về thực thi Luật Tự trị khu vực dân tộc: “Trong khi tuyển chọn cán bộ lãnh đạo qua hình thức tranh cử công khai, chính quyền nhân dân địa phương tự trị dân tộc và các cơ quan liên quan khác có thể dành riêng danh sách và cương vị tương ứng cho tuyển chọn cán bộ dân tộc thiểu số theo đối tượng cụ thể”. Các trường đại học và cao đẳng khi tuyển sinh dành tỷ lệ ưu tiên thích hợp cho thí sinh là người dân tộc thiểu số. Luật Công chức quy định: “Các địa phương tự trị dân tộc trong khi tuyển chọn công chức, cần phải ưu đãi thí sinh dân tộc thiểu số một cách thích hợp”. Chính phủ Trung Quốc còn quy định các khu vực dân tộc tự trị trong khi tuyển dụng công chức có thể căn cứ và tình hình thực tế của địa phương mình dành chính sách ưu tiên cho thí sinh dân tộc thiểu số qua các biện pháp hoạch định tỷ lệ, tuyển sinh định hướng, tự quy định mức điểm thi, thưởng điểm, nới lỏng điều kiện… nhằm đảm bảo để người dân tộc thiểu số gia nhập vào đội ngũ công chức ngày càng nhiều.

Những chính sách, biện pháp cùng với sự ưu tiên, hỗ trợ của Nhà nước dành cho người dân tộc thiểu số đã được xây dựng thành hệ thống, thông qua các chương trình, dự án đào tạo “trọn gói” nhằm phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số ngày càng lớn mạnh. Qua quá trình thực hiện, công tác bồi dưỡng, đào tạo, tuyển chọn và đề bạt cán bộ dân tộc thiểu số ở Trung Quốc đã thu được thành quả to lớn, Đến nay, đã có 2,9 triệu người dân tộc thiểu số được đào tạo, đề bạt, tăng hơn 4 lần so với trước khi cải cách mở cửa (vào năm 1978). Trong đó có nhiều người giữ chức vụ cao: 2/13 Phó Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; 2/9 Phó Thủ tướng và Uỷ viên Quốc vụ; 5/25 Phó Chủ tịch chính hiệp là người dân tộc thiểu số. Trong các cơ quan từ Trung ương đến địa phương đều có cán bộ là người dân tộc thiểu số với số lượng ngày càng tăng. Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, số học giả, cán bộ khoa học giữ vai trò chủ chốt là người dân tộc thiểu số có trình độ cao ngày càng nhiều.

Sở dĩ công tác đào tạo phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số đạt được thành tựu to lớn như vậy là do việc thực hiện chính sách dân tộc ở Trung Quốc đều được cụ thể hoá thông qua luật pháp. Những đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho dân tộc thiểu số đều được luật hoá để thực hiện.

Lê Văn Vui

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,913,180


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs