Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 30/11/2010
Thực hiện công tác dân tộc ở tỉnh bắc Kạn

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã nỗ lực phấn đấu, phát huy nội lực, tranh thủ sự ủng hộ của Trung ương, từng bước khai thác tiềm năng, thế mạnh đạt được một số kết quả quan trọng: 90% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, tất cả các xã, phường có điện thoại, 80% số hộ được phủ sóng truyền hình, 80% số phòng học được xây dựng kiên cố và bán kiên cố, 75% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh, nhiều xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 41,47% (năm 2006) xuống còn 25,18% (năm 2009). Bài học kinh nghiệm trong thực hiện công tác dân tộc ở Bắc Kạn là đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm như: định canh định cư, hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh phát triển giáo dục-đào tạo… vùng đồng bào dân tộc thiểu số để ưu tiên tổ chức thực hiện trước

Xác định việc định canh định cư cho đồng bào có ý nghĩa quan trọng vì “an cư mới lạc nghiệp”, trong 4 năm qua, các cấp, các ngành chức năng của tỉnh Bắc Kạn đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả chính sách về tái định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số. Uỷ ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quy định mức hỗ trợ trực tiếp cho hộ du canh, du cư khi thực hiện định canh, định cư theo Quyết định 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, mức hỗ trợ trực tiếp bình quân là 15 triệu đồng/hộ (bao gồm tiền hỗ trợ nhà ở, mắc điện, mua lương thực, phát triển sản xuất…); 1 triệu đồng/hộ để tạo nền nhà đối với những hộ đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện định cư xen ghép và hỗ trợ di chuyển đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số từ nơi ở cũ đến nơi định canh, định cư theo thực tế.

Theo số liệu điều tra, toàn tỉnh có 695 hộ, với 3.192 nhân khẩu cần thực hiện chính sách định canh, định cư giai đoạn 2007-2010. Trong đó, sắp xếp theo hình thức tập trung có 344 hộ, với 1.216 khẩu, tại 4 xã của 3 huyện; sắp xếp theo hình thức xen kẽ là 351 hộ, với 1.926, tại 19 xã, thuộc 6 huyện. Tổng kinh phí thực hiện các dự án định canh, định cư là trên 60 tỉ đồng. Ngoài những khu tái định cư đã xây dựng, tỉnh Bắc Kạn lập thêm 4 dự án tái định cư khác là Bản Cầu, Cốc Lượt-xã Phúc Lộc, Ngạm Khét-xã Cao Thượng (huyện Ba Bể); Khuổi Pấu, xã Văn Minh (huyện Na Rì) và Bản Piêng, xã Vân Tùng (huyện Ngân Sơn) với tổng mức đầu tư dự kiến 54,5 tỉ đồng. Khi hoàn thành các dự án này sẽ giúp tỉnh thực hiện tốt hơn chính sách định canh, định cư và góp phần giảm bớt khó khăn cho bộ phần đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư.

Bên cạnh công tác định canh định cư, thực hiện Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã thống kê toàn tỉnh có tổng số hộ được thụ hưởng là 16.910 hộ với 73.459 khẩu. Qua 9 tháng đầu năm nay, tổng kinh phí đã thực hiện là 6.869,1 triệu đồng/8.410 triệu đồng kế hoạch theo định mức hỗ trợ: hộ nghèo ở xã khu vực II, vùng khó khăn: 80.000 đồng, khu vực III vùng khó khăn là 100.000 đồng, hình thức hỗ trợ bằng tiền mặt. Tỉnh cũng thực hiện chính sách hỗ trợ dầu hoả thắp sáng cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới quốc gia. Tổng số hộ được hưởng chính sách này là 10.065 hộ/50.325 lít dầu hoả, tổng kinh phí là 769.972.500 đồng. Đến nay cơ bản các huyện đã tiến hành thực hiện giải ngân xong kế hoạch của năm 2010.

Một vấn đề được Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đặc biệt quan tâm, đó là tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số ở một số địa bàn vùng cao còn lớn, lên tới trên 50% (nhất là tại 2 huyện được đầu tư theo Nghị quyết 30a của Chính phủ là Ba Bể và Pác Nặm). Để tăng hiệu quả của công tác xoá đói giảm nghèo theo hướng nhanh và bền vững, tỉnh Bắc Kạn đang tập trung chỉ đạo các địa phương, các xã đặc biệt khó khăn thực hiện hiệu quả các hạng mục, các hợp phần của Chương trình 135 giai đoạn II và các chương trình mục tiêu khác bằng các giải pháp: Phân cấp mạnh cho xã làm chủ đầu tư; đẩy mạnh việc đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho xã, thực hiện lồng ghép có hiệu quả Chương trình 135 với các Chương trình mục tiêu quốc gia: Nghị Quyết 30a của Chính phủ tại 2 huyện nghèo và các chương trình mục tiêu khác…

 Trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo theo Quyết định 112/2007/QĐ-TTg, hạn chế tái nghèo, giữ vững thành quả xoá đói, giảm nghèo, tạo cơ hội cho hộ nghèo và hộ nghèo dân tộc thiểu số thoát nghèo vươn lên khá giàu, cải thiện điều kiện sống và sản xuất, hạn chế tốc độ gia tăng khoảng cách chênh lệch về thu nhập, mức sống giữa thành thị và nông thôn, giảm nhóm hộ nghèo và nhóm hộ cận nghèo. Tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông lâm nghiệp, tập trung phát triển lĩnh vực kinh tế có thế mạnh gắn với thực hiện đồng bộ các chính sách đảm bảo an sinh xã hội đối với người nghèo, người dân tộc thiểu số, chăm lo đời sống cho đối tượng hưởng chính sách. Tăng cường công tác đào tạo nghề, truyền nghề, tạo việc làm, giải quyết việc làm, kết hợp chặt chẽ giữa đầu tư và phát triển các dự án với chương trình hợp tác lao động trong tỉnh, ngoài tỉnh.

Là tỉnh miền núi, có đông đồng bào dân tộc thiểu số nên Bắc Kạn đặc biệt quan tâm thực hiện chính sách cử tuyển. Căn cứ vào nhu cầu sử dụng cán bộ trong vòng 4-6 năm, Uỷ ban Nhân dân tỉnh đăng ký chỉ tiêu với Bộ Giáo dục-Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Kinh phí đào tạo học sinh cử tuyển do nguồn ngân sách tỉnh cấp cho Sở Giáo dục-Đào tạo để chuyển trả cho các cơ sở đào tạo. Học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường được phân công công tác tại tỉnh. Tổng số học sinh cử đi học trong 2 năm 2008 - 2009 là 94 học sinh. Uỷ ban Nhân dân tỉnh cũng phối hợp với các cơ sở đào tạo như: Học viện Quân Y, Học viện Quản lý giáo dục, Đại học Y Dược, Đại học Khoa học, Đại học Sư phạm, Khoa Công nghệ Thông tin thuộc Đại học Thái Nguyên, Đại học Sư phạm Hà Nội để tổ chức tuyển sinh hệ đào tạo theo địa chỉ, qua đó tăng thêm số học sinh là người dân tộc thiểu số của tỉnh được đào tạo trình độ đại học.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng quan tâm tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt một số chính sách dân tộc như: Chính sách cấp không báo, tạp chí theo Quyết định 975, Quyết định 102, chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo theo Quyết định 139,.. góp phần giữ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong đồng bào các dân tộc, trên địa bàn tỉnh không có khiếu kiện. Sự ổn định về chính trị-xã hội là tiền đề để phát triển kinh tế và ngược lại. Mối quan hệ biện chứng, lô gíc này đang được thực hiện tốt ở Bắc Kạn thông qua việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số-vốn chiếm số đông trên địa bàn tỉnh.

Trí Dũng

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,901,229


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs