Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 15/04/2011
Thực hiện Quyết định 975 ở Sóc Trăng


Internet và sách báo mang kiến thức đến với đồng bào.

Sóc Trăng là tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long có diện tích tự nhiên 331.003 ha. Toàn tỉnh gồm 10 huyện, thành phố, với 109 xã, phường, thị trấn; trong đó, có 39 xã và 98 ấp đặc biệt khó khăn, 06 xã bãi ngang. Dân số có 1.289.441 người (năm 2008) trong đó dân tộc Khmer chiếm 28,92%, dân tộc Hoa chiếm 5,88%, còn lại là dân tộc Kinh.

Thực hiện Quyết định 975/QĐ-TTg ngày 20/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; Sóc Trăng đã triển khai đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền đến người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn về đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; mang lại những lợi ích thiết thực, góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí, cải thiện đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc. Căn cứ Quyết định 975, Uỷ ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bưu điện tỉnh và Uỷ ban Nhân dân các huyện, thành phố tiến hành rà soát, thống kê, tổng hợp các đối tượng thụ hưởng theo quy định; trên cơ sở đó, báo cáo Uỷ ban Dân tộc để tổng hợp và xây dựng kế hoạch phân bổ các loại báo, tạp chí cho các đơn vị.

Các loại báo và tạp chí được cấp phát thông qua hệ thống bưu điện các cấp trong tỉnh, trong đó, điểm bưu điện văn hoá xã là đơn vị trực tiếp cấp phát các loại báo, tạp chí cho đối tượng thụ hưởng. Việc quản lý, sử dụng thông qua tủ sách pháp luật tại Uỷ ban Nhân dân xã, phường, thị trấn, nhà sinh hoạt cộng đồng khóm, ấp, các trường học và 92 điểm chùa trên địa bàn tỉnh. Thông qua hệ thống Bưu điện các cấp trong tỉnh đã cấp phát các đầu báo, tạp chí theo Quyết định 975 với số lượng 1.797.657 tờ cho 92 điểm chùa Khmer, các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, xã, phường, thị rấn, khóm, ấp có nhiều đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, các phòng, ban cấp huyện và sở, ngành cấp tỉnh theo đúng quy định của Quyết định 975 và các văn bản hướng dẫn khác. Việc cấp phát báo và tạp chí đến với đồng bào dân tộc một cách phù hợp, kịp thời và đúng đối tượng đã góp phần tuyên truyền có hiệu quả về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, những gương người tốt, việc tốt, những mô hình sản xuất, kinh đoanh giỏi đến đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; giúp cho nhiều bà con dân tộc tiếp cận với thông tin về kiến thức khoa học-kỹ thuật áp dụng vào sản xuất và đời sống; nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc về công tác chăm sóc sức khoẻ, ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lao động sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế gia đình, góp phần thực hiện tốt công tác xoá đói giảm nghèo ở địa phương.

Các loại báo và tạp chí có hình thức phong phú, đa dạng, phản ánh thực tế đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng của đồng bào các dân tộc ở mọi vùng, miền; các bài viết có tính minh hoạ làm cho tác phẩm báo chí thêm sinh động và phù hợp với trình độ nhận thức của đồng bào. Nội dung của các loại báo, tạp chí luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, cung cấp những thông tin bổ ích cho đồng bào dân tộc về phong trào thi đua, sự kiện thời sự trong nước và quốc tế; giới thiệu kiến thức khoa học kỹ thuật áp dụng vào lao động sản xuất, các kiến thức về bảo tồn các giá trị văn hoá dân tộc; phản ánh những thành tựu đổi mới, nêu gương điển hình tiên tiến về lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi, chính sách đối với đồng bào dân tộc; đồng thời các loại báo, tạp chí cũng phê phán thói hư, tật xấu, những phong tục tập quán lạc hậu và tệ nạn xã hội khác trong vùng đồng bào dân tộc. Tuy nhiên nội dung tuyên truyền ở một số báo, tạp chí còn dàn trải; một số ít tin, bài chất lượng chưa cao, thiếu thông tin thị trường, chưa bám sát nhu cầu đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Các loại báo, tạp chí còn mang nặng tính thông tấn, hình ảnh trực quan minh hoạ cho bài viết chưa nhiều, nhất là tin, bài phản ánh mô hình sản xuất, các điển hình tiên tiến trong đồng bào dân tộc Khmer ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa phương chưa chặt chẽ, đồng bộ; việc quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách của cơ quan chuyên môn còn gặp nhiều khó khăn; Uỷ ban Nhân dân xã là nơi tiếp nhận, quản lý và sử dụng các loại báo, tạp chí cấp cho đồng bào dân tộc thiểu số nhưng một số địa phương thiếu quan tâm và chưa nắm rõ chính sách này nên hiệu quả chưa cao; một số đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn chưa tiếp cận được chính sách.

Để phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được đi đôi với khắc phục những hạn chế, tỉnh Sóc Trăng đã đề ra nhiều giải pháp trong thời gian tiếp theo. Theo đó, tăng cường vai trò của cấp uỷ, chính quyền, các ngành chức năng; chú trọng tới hệ thống bưu điện các cấp mà trọng điểm là bưu điện văn hoá xã-đơn vị trực tiếp cấp phát các loại báo và tạp chí cho đối tượng thụ hưởng. Nâng cao hiệu quả tiếp nhận, quản lý, khai thác, lưu trữ các loại báo và tạp chí tại Tủ sách pháp luật của Uỷ ban Nhân dân xã, phường, thị trấn, nhà sinh hoạt cộng đồng khóm, ấp, các trường tiểu học và điểm chùa trên địa bàn tỉnh. Lựa chọn nội dung phù hợp với điều kiện từng địa phương, sinh hoạt lồng ghép với các cuộc họp, tập huấn, truyền thông; biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân đã tiếp nhận và áp dụng có hiệu quả các thông tin, kiến thức trong sách, báo, tạp chí vào thực tế lao động, sản xuất. Đồng thời đề nghị Uỷ ban Dân tộc xem xét ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về công tác quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát việc cấp phát một số loại báo, tạp chí, từ đó, địa phương có cơ sở phối hợp triển khai thực hiện chặt chẽ và có hiệu quả hơn; đề nghị thông báo cho các địa phương biết cụ thể về kế hoạch phân bổ các loại báo, tạp chí và địa bàn thụ hưởng chính sách ngay từ đầu năm; nhằm phục vụ cho việc quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định 975/QĐ-TTg được thuận lợi và đạt hiệu quả cao.

Nguyễn Đức Luận

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 61,488,301


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs