Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 11/10/2010
Thực hiện công tác dân tộc ở tỉnh Khánh Hoà

Khánh Hòa có hơn 55 nghìn người dân tộc thiểu số, sống chủ yếu ở hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh. Trong 55 ngàn người, đồng bào dân tộc Raglai đông nhất, chiếm 73%.  

Những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, tỉnh Khánh Hoà đã tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi… Thông qua các Chương trình 134, 135 và các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi như: cấp không thu tiền các loại giống cây lương thực, vật tư, phân bón, muối i-ốt, vở học sinh, trợ giá cây ăn quả, cây dược liệu, cây công nghiệp, trợ cước việc thu mua nông sản cho đồng bào sản xuất, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên, trợ cấp y tế thôn, bản, khuyến khích cán bộ miền xuôi lên công tác ở miền núi…; đặc biệt là việc huy động sự tham gia của cả cộng đồng vào công tác giúp đồng bào miền núi thực hiện xóa đói giảm nghèo…

Xác định “an cư, lạc nghiệp”, định canh, định cư là nền tảng quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội miền núi, tỉnh tập trung nhiều nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng. Bằng nhiều nguồn vốn của Trung ương và địa phương, bình quân mỗi năm, tỉnh đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho các chương trình phát triển kinh tế-xã hội ở hai huyện miền núi. Ngoài ra, còn có thêm nhiều nguồn khác từ các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ. Nhờ đó, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số miền núi ở Khánh Hòa đã có bước chuyển biến đáng kể. Đến nay, 100% số xã miền núi, vùng cao đã có đường ô-tô đến trung tâm xã và phần lớn các thôn; 100% số xã và hơn 90% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; nhiều nơi ở Khánh Sơn đã hoàn thành xóa nhà dột nát, tranh tre nứa lá. Hệ thống trường học, trạm y tế từng bước được xây dựng kiên cố và đầu tư trang thiết bị bảo đảm đáp ứng nhu cầu học tập và chăm sóc sức khỏe cho đồng bào. Không chỉ có giao thông nội vùng, đến nay, đường giao thông liên tỉnh được đầu tư đã nối huyện Khánh Vĩnh với tỉnh Lâm Đồng, huyện Khánh Sơn với tỉnh Ninh Thuận. Hệ thống đường giao thông được quan tâm đầu tư đã phá vỡ thế độc đạo, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội cho hai huyện miền núi kể trên.

Nhằm giúp đồng bào có điều kiện tốt để định canh, định cư, từ năm 1999, tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ làm nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tùy giá cả từng thời điểm, tỉnh có mức trợ giúp phù hợp để đồng bào làm nhà tường xây gạch, mái lợp tôn. Đến nay, đã trợ giúp xây dựng được 6.382 nhà, tổng kinh phí trợ giúp trên 54 tỷ đồng. Đồng bào có chỗ ở ổn định, diện mạo miền núi sáng hẳn ra. Thực hiện chương trình phát triển cây lúa nước ở miền núi, tỉnh Khánh Hoà đầu tư hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khai hoang; xây dựng các công trình thủy lợi; hỗ trợ công cụ sản xuất, phân bón, thuốc trừ sâu... Cùng với đó, tỉnh đã chú ý thực hiện công tác khuyến nông, khuyến lâm; bố trí cán bộ kỹ thuật trực tiếp đến tận xã, buôn, làng, hướng dẫn bà con dân tộc thiểu số cách làm ăn. Có thể con số diện tích gần 300 ha lúa nước của hai huyện miền núi ở Khánh Hòa là không lớn so với nhiều địa phương khác, nhưng chương trình phát triển cây lúa nước đã thật sự tạo chuyển biến trong nhận thức của đồng bào, từ chỗ “phát, đốt, chọc, tỉa”, chuyển sang canh tác theo khoa học, kỹ thuật. Đến nay, tình trạng du canh, du cư cơ bản đã chấm dứt.

Đối với công tác xóa đói, giảm nghèo, ngoài nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, tỉnh đã huy động tất cả các nguồn lực; các ngành, các cấp, các đơn vị trong tỉnh tập trung hỗ trợ, giúp đỡ miền núi. Công tác xóa đói, giảm nghèo, từ đó, không chỉ đơn thuần là một phong trào, mà đã trở thành một hoạt động nghĩa tình, được cộng đồng hết sức quan tâm.

Tỉnh Khánh Hòa đã đầu tư mạnh cả về nhân lực lẫn vật lực cho phát triển giáo dục ở hai huyện miền núi. Đội ngũ thầy cô giáo được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nhất là đội ngũ giáo viên là con em đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Tính theo tỷ lệ học sinh, mức đầu tư cơ sở vật chất, trường học cho hai huyện miền núi luôn ở mức gần gấp đôi so với các địa phương vùng đồng bằng trong tỉnh. Để động viên học sinh đi học và giúp đỡ gia đình các em, tỉnh đã có chính sách trợ giúp cho tất cả học sinh phổ thông là con em đồng bào dân tộc thiểu số, từ cấp học mẫu giáo cho đến đại học. Chính sách này đã có tác động rất tích cực đến việc nâng cao tỷ lệ đi học đúng độ tuổi của học sinh miền núi. Không dừng ở đó, những học sinh con em người dân tộc thiểu số đi học cao đẳng, đại học cũng được trợ cấp hằng tháng, khi ra trường, được ưu tiên sắp xếp việc làm tại quê nhà. Có thể nói, từ một chính sách cụ thể, Khánh Hòa đã tạo được bước chuyển biến mới trong việc học tập của học sinh miền núi, từng bước góp phần nâng cao dân trí đồng bào ở địa phương.

Tuy đạt được kết quả trên, nhưng thực tế cho thấy kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi phát triển chưa được như mong muốn. Nền kinh tế cơ bản vẫn là tự cấp, tự túc, cơ cấu chuyển dịch chậm. Trình độ tổ chức sản xuất và kỹ năng lao động của đa số người dân còn lạc hậu; sản xuất chưa gắn với thị trường; năng lực nội sinh còn yếu. Tỷ lệ hộ nghèo tuy có giảm qua từng năm nhưng vẫn còn cao so với bình quân chung của cả tỉnh. Về xã hội, chất lượng giáo dục các cấp còn thấp; một số bản sắc giá trị văn hóa chưa được phát huy tốt, mức hưởng thụ các thành quả văn hóa còn nhiều hạn chế; môi trường sống đang bị xâm hại, nhất là tài nguyên rừng bị tàn phá, nguồn nước có xu hướng cạn kiệt… Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trên có nhiều, nhưng trong đó có một nguyên nhân khá quan trọng là chuyển biến nhận thức của người dân về cung cách làm ăn mới còn chậm; tinh thần tự lực, vượt khó tự vươn lên trong cuộc sống của không ít người dân còn hạn chế.

Việc thực hiện các chương trình, chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi những năm qua tuy đã đạt được những thành tích khả quan, song vẫn còn những tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới. Đó là, một số công trình thủy lợi, khai hoang làm ruộng lúa nước chưa phát huy hết hiệu quả; việc thu mua các mặt hàng nông sản do đồng bào sản xuất còn chậm, chưa kịp thời; việc giải quyết đất sản xuất cho hộ đồng bào theo Quyết định 134 chưa hợp lý; việc lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình chưa tốt; tinh thần tự lực, vượt khó tự vươn lên trong cuộc sống của không ít người dân còn hạn chế… Điều này cho thấy công tác kiểm tra, giám sát; công tác phối hợp ; năng lực quản lý, điều hành của hệ thống cán bộ cơ sở cũng còn bất cập… Vì vậy, để nâng cao hơn hiệu quả từ các chương trình, chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, trong thời gian tới, cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát; đặc biệt là sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tạo bộ mặt mới cho nông thôn miền núi. Mặt khác, cần tiếp tục thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở để đáp ứng yêu cầu về năng lực quản lý, điều hành và đồng bào các dân tộc thiểu số cũng cần phải tự tin, quyết tâm vươn lên trong cuộc sống.

Nguyễn Quang

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 64,279,639


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs