Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 01/06/2011
Thực hiện công tác dân tộc ở tỉnh Ninh Thuận


Đồng bào dân tộc tỉnh Ninh Thuận được mùa nho

Ninh Thuận là tỉnh Duyên Hải Nam Trung bộ, được tái lập từ tháng 04/1992, là một tỉnh có vị trí địa lý quan trọng nằm trên ngã ba nối liền vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam bộ với Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Toàn tỉnh rộng 3.358 km2 với dân số 564.129 người. Tỉnh có 6 huyện, 1 thành phố với 65 xã, phường, thị trấn, trong đó 31 xã miền núi, 19 xã đặc biệt khó khăn, nơi sinh sống của 26 dân tộc thiểu số, chủ yếu là đồng bào Chăm, Raglai, Hoa, K'Ho, Nùng, Churu và một số đồng bào khác.

Những năm gần đây, các Chương trình 134, 135 giai đoạn II (2006-2010), Nghị quyết 30a hỗ trợ 61 huyện nghèo của cả nước (trong đó Ninh Thuận có huyện Bác ái)... Những chính sách đó đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần thay đổi diện mạo vùng nông thôn miền núi, giúp đồng bào ổn định sản xuất, xoá đói giảm nghèo, đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện, kinh tế từng bước tăng trưởng, công tác định canh, định cư, tái định cư được chú trọng, diện tích sản xuất và năng suất lương thực tăng nhanh, giảm thiểu tình trạng thiếu lương thực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 2%/ năm. Giáo dục, y tế, văn hoá có bước phát triển, hoàn thành công tác xoá mù chữ, phổ cập tiểu học, phổ cập trung học cơ sở, học sinh các cấp học tăng nhanh. Văn hóa truyền thống của các dân tộc được bảo tồn và phát huy: tiếng Chăm và tiếng Raglai được phát trên truyền hình tỉnh, chữ viết người Chăm được biên soạn và đưa vào dạy ở các trường tiểu học vùng đồng bào Chăm. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", xây dựng "làng văn hóa" được triển khai đều khắp. Mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào dân tộc được cải thiện, hàng năm tỉnh đều tổ chức ngày hội văn hóa, thể thao dân tộc ở cấp xã, huyện thu hút đông đảo đồng bào dân tộc tham gia. Công tác y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được các cấp, ngành của tỉnh và địa phương chú trọng thực hiện. An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, đồng bào các dân tộc tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Năng lực quản lý và điều hành của hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đổi mới và chuyển biến tích cực. Chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ chuyên trách được nâng lên.

Tỉnh Ninh Thuận đã ban hành các chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ lãi suất, thủy lợi phí, cho các hộ dân vay vốn ưu đãi để hỗ trợ sản xuất phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho đồng bào; quan tâm chăm sóc người có công, hỗ trợ xây dựng nhà ở, nhà văn hóa, tổ chức các lớp tập huấn cho thanh, thiếu niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh cũng tạo điều kiện hướng dẫn giúp bà con tiến cận và mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi...

Đặc biệt công tác giáo dục và đào tạo của tỉnh được quan tâm đầu tư. Nhiều con em đồng bào dân tộc thiểu số đã được đến trường. Chính sách thu hút giáo viên, trợ cấp tiền học phí, cấp sách vở cho học sinh những xã đặc biệt khó khăn được thực hiện tốt. Mạng lưới y tế cộng đồng vùng dân tộc thiểu số được mở rộng đến tận thôn, bản.

Những kết quả đạt được trong việc thực hiện công tác dân tộc của tỉnh Ninh Thuận đã góp phần mang lại những chuyển biến to lớn trong vùng đồng bào vùng sâu, vùng xa. Đáng kể nhất là các công trình cơ sở hạ tầng do nguồn vốn từ các chương trình 135. 134… được đảm bảo và củng cố. Hệ thống đường, điện, trường học, trạm y tế đã phủ khắp các xã trong tỉnh giúp cho 100% số dân được dùng điện sinh hoạt, trẻ em được đến trường, được chăm sóc đầy đủ về y tế, trình độ dân trí được nâng lên... Hệ thống cấp nước sinh hoạt và nước sản xuất được cải thiện. Đã có nhiều hộ nghèo được cấp đất sản xuất, đất ở, hỗ trợ làm nhà ở và sử dụng nước sinh hoạt; có nhiều hộ đã thoát nghèo và làm giàu nhờ được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước về vay vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ khoa học kỹ thuật, giống cây, con phù hợp điều kiện từng hộ…

Tỉnh Ninh Thuận cũng phấn đấu hoàn thành mục tiêu đoàn kết các dân tộc thiểu số để phát huy mọi tiền năng, thế mạnh phát triển kinh tế-xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, người dân được dùng điện lưới Quốc gia và nước sạch, giải quyết tốt vấn đề đất ở, đất sản xuất, ngăn chặn việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gây tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố hệ thống chính trị, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao nhận thức, trình độ văn hóa, phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc phát triển kinh tế-xã hội, phát triển phong trào thi đua yêu nước và tạo sự đồng thuận, niềm tin đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng vững mạnh hệ thống chính trị và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân tộc của tỉnh Ninh Thuận vẫn còn nhiều hạn chế, làm ảnh hưởng khá nhiều đến hiệu quả đầu tư. Một số nguyên nhân được xác định như: Kinh tế-xã hội phát triển chưa bền vững, chưa đồng đều; đời sống đồng bào vùng dân tộc, miền núi còn thấp, cơ sở hạ tầng vẫn còn yếu kém; khoa học kỹ thuật chậm phát triển; vẫn còn tồn tại nhiều hủ tục, tập quán lạc hậu. Những điều đó đã làm chậm quá trình đổi mới và phát triển của toàn tỉnh nói chung và vùng dân tộc thiểu số nói riêng. Chính vì vậy, trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, vấn đề phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn là vấn đề cấp bách được đặt trong chiến lược phát triển toàn diện của tỉnh.

Phương hướng, mục tiêu công tác dân tộc của Ninh Thuận trong những năm tới là ưu tiên phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc, vùng, sâu, vùng xa; khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh đi đôi với bảo vệ bền vững môi trường sinh thái, phát huy tinh thần tự lực tự cường của đồng bào các dân tộc, đồng thời tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ cũng như khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả các chương trình, dự án của Nhà nước đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Việt Dũng

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 60,503,538


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.3 secs