Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 21/07/2011
Một số giải pháp tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và đấu tranh chống lại âm mưu chia rẽ đoàn kết dân tộc ở Tây Nguyên hiện nay.


Niềm vui ngày hội

Đoàn kết là truyền thống nổi bật của dân tộc Việt nam, truyền thống đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Sử ta dạy cho ta bài học này: Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập, tự do. Trái lại, lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn”. Người khái quát thành khẩu hiệu:“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, Thành công, thành công, đại thành công”. Trong Thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Plây-Ku, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “ Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau. Giang sơn và Chính phủ là giang sơn và Chính phủ chung của chúng ta. Vậy nên tất cả dân tộc chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để giữ gìn nước non ta, để ủng hộ Chính phủ ta. Chúng ta phải thương yêu nhau, phải kính trọng nhau, phải giúp đỡ nhau để mưu hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu chúng ta. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Chúng ta quyết góp chung lực lượng lại để giữ vững quyền tự do, độc lập của chúng ta”.
 

Ngày nay, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trong và ngoài nước luôn luôn tìm mọi cách để phá hoại khối đại đoàn kết giữa các dân tộc anh em. Chính vì vậy, việc nhận thức đúng đắn và sâu sắc âm mưu của của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch và cuộc đấu tranh chống lại âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc ở Tây Nguyên là vấn đề vừa cấp bách, vừa lâu dài.

1. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc ở Tây Nguyên thời gian qua.

Các thế lực thù địch hiểu rất rõ tầm quan trọng của sự đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, chúng luôn tìm đủ mọi thủ đoạn để phá vỡ khối đoàn kết dân tộc. Những ai đã từng để tâm nghiên cứu những vấn đề chính trị - xã hội ở Tây Nguyên thời kỳ Mỹ xâm lược miền Nam Việt Nam đều không thể không lưu tâm đến tổ chức “Mặt trận đoàn kết giải phóng các dân tộc bị áp bức” (Front Unifié de Libération des Races Opprimées) gọi tắc là Fulro được thành lập tháng 6 năm 1956 trên cơ sở sát nhập “Mặt trận giải phóng dân tộc Cao Nguyên”, “Mặt trận giải phóng Miên Hạ” và “Mặt trận giải phóng xứ Chàm”.

Mở màn cuộc tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, ta tiến quân vào Tây Nguyên giải phóng Buôn Mê Thuột (3/1975), lực lượng Fulro tại khu vực này đã thu gom được một số lượng lớn vũ khí do quân Nguỵ vứt lại khi tháo chạy. Vào thời điểm đó số quân của Fulro đã lên đáng kể, chúng có âm mưu nổi dậy cướp chính quyền những nơi cách mạng mới giành được, song thế và lực của ta lúc đó quá mạnh nên toàn bộ lính Fulro tháo chạy, tan rã.

Từ sau năm 1975 đến năm 1985, mặc dù có sự hậu thuẫn của các lực lượng thù địch nước ngoài, và sự tăng cường nhen nhóm, tạo dựng phong trào của các lực lượng bên trong nhưng trước thế và lực của cách mạng Việt Nam, mạng lưới của lực lượng Fulro đều bị phân liệt… Số bị bắt, số ra đầu thú, số còn lại hoặc là lẫn trốn, nằm im, hoặc chạy sang Campuchia, Thái Lan, sang Mỹ...

Mỹ và các thế lực thù địch tiếp tục nuôi dưỡng Fulro lưu vong để tiếp tục lừa bịp đồng bào dân tộc thiểu số là cưu mang, quan tâm tới các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, sẵn sàng giúp đỡ động bào “giải phóng Cao nguyên”. Sau khi tạo được nền tảng tư tưởng xã hội và cơ sở chính trị, các thế lực thù địch tiến tới lợi dụng đạo Tin lành kết hợp với vấn đề dân tộc để kích động tổ chức quần chúng tín đồ gây rối, tiến hành bạo động chính trị, đòi thành lập nhà nước “Đề ga tự trị”.Chúng đã kích động, lừa gạt và lôi kéo nhiều người tụ tập ở các trụ sở chính quyền cấp huyện, biểu tình ở thành phố. Thực tế khẳng định rằng các vụ gây rối tháng 2 năm 2001 và tháng 4 năm 2004 ở Đắk Lắk là âm mưu thâm độc của tổ chức “Quỹ người thượng” do tên Ksor Kok cầm đầu.

Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang thực hiện âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc ở Tây Nguyên thời gian qua nhằm các mục tiêu sau đây:

Tạo ra sự mất đoàn kết, mâu thuẫn xung đột giữa các dân tộc thiểu số, giữa dân tộc thiểu số với người kinh

Làm suy giảm niềm tin của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Chính quyền, làm giảm hiệu lực quản lý của nhà nước ở vùng dân tộc thiểu số, tạo sự bất bình trong các tầng lớp nhân dân với chính quyền.

Khơi dậy, kích động tư tưởng chống đối của lực lượng Fulro và các phần tử địch nguỵ cũ, làm cho chúng hướng ra ngoài, chờ thời cơ hoạt động.

Để thực hiện mục tiêu trên, các thế lực thù địch đã và đang thực hiện các thủ đoạn cơ bản sau:

Triệt để lợi dụng sự chênh lệch giữa các dân tộc về chính trị kinh tế - xã hội, lợi dụng sự khác nhau về văn hoá, ngôn ngữ, phong tục, tập quán, tín ngưỡng tôn giáo giữa các dân tộc và vấn đề lịch sử để lại nhằm kích động hận thù dân tộc, đòi tự trị của các dân tộc thiểu số dưới các khẩu hiệu “giải phóng Cao nguyên Đề ga”, “Cao nguyên là của người Thượng phải trả cho người Thượng”; các thế lực thù địch không ngừng tô vẽ cho những người mang tư tưởng dân tộc hẹp hòi, ly khai tự trị.

Chúng lợi dụng các phương tiện thông tin hiện đại như đài RFA, một số đài khác bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc, mạng Internet…để xuyên tạc hình ảnh và hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước ta. Chúng lợi dụng triệt để các phương tiện phát thanh, phát tán tài liệu phản động, các ấn phẩm đồi truỵ…đặc biệt là khai thác tối đa công cụ truyền miệng để tung tin thất thiệt, sai lệch về đường lối chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta. Từ luận điệu này các thế lực thù địch tiếp tục khoét sâu tâm lý ly khai dân tộc, phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc khi cho rằng “Người Tây Nguyên cần phải thành lập “nhà nước Đềga tự trị” dành riêng cho người dân tộc, không để cho người Kinh quản lý”. Chúng dựng lên “cái bánh vẽ nhà nước Đềga” với tên phản động Ksor Kơk là tổng thống tự phong cùng với những lời hứa hẹn về giàu sang, quyền cao chức trọng cho những ai ủng hộ và nghe theo lời chúng. Ngoài ra để gây ra sự bất ổn về chính trị chúng tuyên truyền đồng bào thiểu số biểu tình thì sẽ được chia tiền, chạy trốn sang Campuchia sẽ được sang Mỹ sống cuộc sống sung túc.

Do vậy, trong hai ngày 10-11/4/2004, tại một vài địa phương thuộc các tỉnh Đắc Lắc và Gia Lai, một số phần tử quá khích, với sự xúi giục, chỉ đạo từ bên ngoài, đặc biệt là của Quỹ Người Thượng do Ksor Kok đứng đầu, đã kích động, lừa mị và ép buộc người dân biểu tình. Rõ ràng đây là hoạt động nhằm gây rối trât tự công cộng, chia rẽ đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, làm suy yếu khối đại đoàn kết dân tộc, phá hoại sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Điều vô cùng nguy hiểm là các thế lực thù địch lợi dụng những sơ hở, những sai sót trong việc thực hiện chế độ chính sách cho các đối tượng chính sách xã hội để thổi phồng khuyết điểm, nói xấu cán bộ, nói xấu chính quyền. Lợi dụng trình độ nhận thức còn hạn chế, lạc hậu của đồng bào các dân tộc thiểu số, sự khác biệt giữa các vùng, các miền để lừa bịp mê hoặc, lôi kéo quần chúng tham gia hậu thuẫn cho lực lượng chống phá, bạo loạn lật đổ khi có thời cơ.

Hoạt động rất thâm độc của các thế lực thù địch bên ngoài và bọn phản động ở địa bàn Tây Nguyên là dụ dỗ người dân các dân tộc thiểu số vượt biên trái phép. Sau vụ gây rối tháng 2 năm 2001 dưới sự chỉ đạo của các thế lực thù địch bên ngoài, bọn cầm đầu tàn quân Fulro kích động, lôi kéo một số đồng bào dân tộc thiểu số tham gia biểu tình đòi thành lập “nhà nước Đề ga độc lập” chạy sang Campuchia và Mỹ để tiếp tục thực hiện âm mưu thành lập “Nhà nước Đề ga tự trị”. Đây là loại hoạt động nổi lên sau cuộc bạo loạn chính trị tháng 2/2001. Âm mưu của Mỹ và các thế lực thù địch trong vấn đề này là kích động quần chúng tín đồ đạo tin lành nói riêng và đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nguyên chạy sang trại tỵ nạn Mônđônkiri và Ratanariki ở Campuchia hoặc sang định cư ở Mỹ nhằm tạo sự mất ổn định chính trị, tạo cớ để tuyên truyền xuyên tạc chống Việt Nam trên trường quốc tế và tạo dựng lực lượng cho sự quay trở về đánh chiếm Tây Nguyên. Bằng việc xúi dục, lừa gạt người dân tộc thiểu số trốn ra nước ngoài đã khiến cho nhiều người bỏ nhà cửa, nương rẫy biến họ từ người dân lương thiện có cuộc sống ổn định bỗng chốc rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất”, “tan đàn sẻ nghé”.

Các thế lực thù địch lợi dụng chính sách mở cửa, mở rộng quan hệ quốc tế của Nhà nước ta để tranh thủ đưa người từ nước ngoài vào xâm nhập vào vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, lợi dụng con đường du lịch, hoạt động từ thiện , nghiên cứu văn hóa dân tộc … để thu thập thông tin tình báo, móc nối xây dựng cơ sở. Bên cạnh đó, ngoại biên (phía Campuchia) Mỹ và UNHCR liên tục gây sức ép với chính phủ Campuchia cho thành lập các trại tỵ nạn nhằm câu móc, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số vượt biên trái phép sang Campuchia. Đẩy mạnh hoạt động phát triển đạo tin lành tại các khu vực, tín đồ thường xuyên tụ tập hát thánh ca vào các ngày thứ 7, chủ nhật với sự có mặt của 2 mục sư người Mỹ đến rao giảng thánh kinh. Từ đây các tài liệu truyền đạo, tài liệu phản động sẽ được lén lút chuyển về Việt Nam qua địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Các đối tượng lạ mặt, người nước ngoài liên tục tìm cách thâm nhập vào địa bàn cũng như khu vực biên giới dưới nhiều hình thức trá hình như tổ chức “từ thiện”, “nhân đạo”, người tham quan du lịch, đoàn ngoại giao nhằm đi sâu tìm hiểu các vấn đề dân tộc, tộn giáo, đời sống của dân tộc thiểu số cũng như chủ trương của đảng, nhà nước ta về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa. Điều đó chứng tỏ rằng, các thế lực thù địch sử dụng nhiều phương thức, biện pháp khác nhau tăng cường hoạt động nắm bắt tình hình trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tư tưởng, chính trị, văn hoá và đặc biệt là tình hình an ninh quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên nói chung và khu vực biên giới nói riêng.

2. Một số giái pháp cơ bản nhằm chống lại âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc ở Tây Nguyên.

Để góp phần giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc ở Tây Nguyên cần chú ý tập trung vào những giải pháp cơ bản sau:

Làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan ban ngành các cấp, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân chủ động tập trung làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, giáo dục vận động đồng bào các dân tộc thiểu số, nâng cao nhận thức đề cao cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, lừa gạt của bọn xấu, giữ vững truyền thống đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Chống mọi biểu hiện tư tưởng hẹp hòi, cục bộ, vạch rõ thủ đoạn lừa gạt của bọn phản động, nâng cao nhận thức, cảnh giác cách mạng cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Giữ vững truyền thống đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Chống mọi biểu hiện tư tưởng hẹp hòi, cục bộ vạch rõ thủ đoạn lừa phỉnh của bọn phản động, nâng ao nhận thức cảnh giác cách mạng cho các đồng bào dân tộc thiểu số

Bám sát cơ sở, nắm chắc đội ngũ cốt cán trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số nhất là các già làng, trưởng bản, trưởng thôn, buôn, người có uy tín trong các dân tộc.

Do vị trí quan trọng của người có uy tín trong dân tộc thiểu số, các thế lực thù địch và phần tử xấu đặc biệt chú ý lợi dụng lôi léo và sử dụng họ để nắm quần chúng , hoặc lợi dụng họ để hoạt động chống phá, chia rẽ dân tộc, tác động tư tưởng “dân tộc hẹp hòi”, “ly khai tự trị” chống cách mạng. Nếu ta tranh thủ được họ thì có lợi cho cách mạng, ngược lại nếu để địch lôi kéo được họ thì không những chỉ cá nhân họ mà một bộ phận quần chúng dân tộc thiểu số cũng dễ dàng bị địch lôi kéo trở thành lực lượng chống đối cách mạng. Hàng năm các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành nên dành thời gian để gặp gỡ, động viên thăm hỏi, tặng quà nắm tình hình, nghe đề xuất ý kiến.

Tiếp tuc thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng.

Phát triển các ngành kinh tế đồng bộ, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá có chất lượng và hiệu quả... để phát triển nông nghiệp và nông thôn hiện đại. Phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; tập trung và thu hút vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ đầu tư và xúc tiến đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển công nghệ, hình thành các khu công nghiệp, đầu tư mở rộng lưới điện ở nông thôn (nhất là những vùng chính sách)...để đẩy mạnh sản xuất công nghiệp. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội buôn, thôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, phải gắn với định canh định cư, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần trong đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Phát huy lợi thế sẵn có, khai thác sử dụng có hiệu quả hạ tầng kinh tế - xã hội; huy động, thu hút mọi nguồn lực mở rộng phát triển ngành nghề, nhất là nghề truyền thống, phát triển các cơ sở sản xuất và dịch vụ để thu hút và tạo viêc làm cho người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Những nơi có lâm trường, nông trường, xí nghiệp công nghiệp quốc doanh, cần chú ý thu hút đồng bào các dân tộc vào làm công nhân. Thực tiễn cho thấy, công nhân là người dân tộc thiểu số vào làm trong các lâm trường, nông trường có ý thức giữ gìn kỷ luật lao động và tiếp thu được kỷ thuật đơn giản. Mặt khác khi trở thành công nhân thì đời sống vật chất và văn hoá cũng như quan hệ xã hội của đồng bào dân tộc biến đổi mau chóng. Đối với những buôn người dân tộc thiểu số chưa có điều kiện thu hút họ vào làm công nhân thì lâm trường, nông trường phải có trách nhiệm giúp đỡ họ sớm định canh, định cư.

Tiếp tục hoàn thiện và xây dựng mới các cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh như điện, đường, trường, trạm. Phát triển mạng lưới giao thông nông thôn; thiết kế, bố trí hệ thống thông tin liên lạc phù hợp với quy hoạch và kết hợp với quốc phòng-an ninh. Thực hiện tốt các chính sách xã hội đối với các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sỹ. Thực hiện tốt các chương trình quốc gia về vệ sinh môi trường, tiếp tục xây dựng công trình nước sạch phục vụ nhân dân đến từng thôn, làng, buôn.

Xây dựng, cũng cố hệ thống chính trị vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở.

Xây dựng mối đoàn kết, thống nhất ý chí trong nội bộ Đảng, sự đồng thuận của dân đối với Đảng, Nhà nước. Đi sâu, đi sát cơ sở, nắm chắc tình hình, để kịp thời chỉ đạo giải quyết những vướng mắc nảy sinh trong đời sống nhân dân.các ngành các cấp cần đầu tư cho công tác đào tạo, tập huấn , bồi dưỡng cán bộ đặc biệt chú trọng đào tạo cán bộ là người dân tộc thiểu số tại chỗ, cán bộ trong các lực lượng vũ trang tăng cường cho cơ sở, Tăng cường phát triển đảng viên trong các dân tộc thiểu số, thông qua các phong trào cách mạng để lựa chọn ra những gương mặt tiên tiến, tiêu biểu để phát triển đảng.

Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung phương thức vận động quần chúng phù hợp vói tình hình hiện nay, góp phần tích cực thúc đẩy thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát động các phong trào toàn dân đoàn kết thi đua thực hiện đời sống văn hoá cơ sở. Tiếp tục làm tốt công tác phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng cơ sở hội ngày càng vững mạnh, không để cho các thế lực thù địch tranh giành lôi kéo quần chúng. Mặt trận và các đoàn thể phải thực sự là hạt nhân chính trị, thực hiện tốt khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực hiện tốt chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng tôn giáo làm ảnh hưởng đến lợi ích cách mạng, lợi ích dân tộc.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, bảo đảm các tôn giáo hoạt động bình thường theo quy định của pháp luật. Mềm dẻo nhưng cương quyết trong xử lý các hành vi vi phạm pháp luật như việc tập trung đông người truyền đạo trái phép, nghiêm trị những đối tượng cầm đầu phản động.

Chính quyền, mặt trận, các đoàn thể quan tâm hơn nữa đến công tác quần chúng, chăm lo đời sống đồng bào giáo dân, tập hợp quần chúng giáo dân và tổ chức đoàn, hội tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tranh thủ các chức sắc tiến bộ, tuyên truyền vận động những người lầm lỡ, đấu tranh cô lập những phần tử có tư tưởng “cực đoan”, biểu hiện xấu, chống phá cách mạng.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên một lòng, một dạ đoàn kết bên nhau trong đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kiên quyết làm thất bại mọi thủ đoạn thâm độc của thế lực thù địch giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên đất nước Việt Nam. Ngày nay, trước yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng mới, phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng ở một vùng đất có vị trí chiến lược quan trọng, Tây Nguyên đang vươn lên mạnh mẽ trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Chúng ta tin tưởng rằng, cùng với nhân dân trên khắp mọi miền đất nước, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên sẽ tiếp tục viết nên những trang sử mới, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

TS. Nguyễn Hoài Văn

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 60,553,144


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.3 secs