Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 21/07/2011
Đại hội thi đua yêu nước cơ quan Uỷ ban Dân tộc lần thứ II (2006-2010)


Những tập thể được tặng bằng khen của Bộ trưởng trong Đại hội

Ngày 27/8/2010, Uỷ ban Dân tộc đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ II (2006-2010) nhằm đánh giá công tác thi đua khen thưởng những năm qua, đề ra các phương hướng nhiệm vụ và các biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Uỷ ban, góp phần vào sự phát triển đi lên ở vùng dân tộc, miền núi của đất nước.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2006-2010) do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực, Hội đồng thi đua khen thưởng của Uỷ ban trình bày tại Đại hội nêu rõ: Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước cơ quan Uỷ ban Dân tộc đã có sự chuyển biến tích cực với nhiều mục tiêu cụ thể, rõ ràng. Văn bản về thi đua khen thưởng đã được sửa đổi phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan làm công tác dân tộc. Nội dung, hình thức và các biện pháp tổ chức phong trào thi đua được đổi mới, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, động viên kịp thời cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan công tác dân tộc hưởng ứng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hội đồng thi đua-khen thưởng của Uỷ ban Dân tộc đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Uỷ ban triển khai kịp thời các chỉ thị, văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua-khen thưởng, xây dựng và ban hành quy chế thi đua khen thưởng, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban và cơ quan công tác dân tộc tại các tỉnh, tổ chức, triển khai thực hiện. Phong trào thi đua đã góp phần xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ cơ quan, xây dựng phong cách người cán bộ dân tộc, ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Hưởng ứng các đợt phát động phong trào thi đua, toàn thế cán bộ công chức, lao động của các Vụ, đơn vị đã hăng hái nhiệt tình, không ngừng rèn luyện nâng cao trình độ công tác, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Uỷ ban do Đảng và Nhà nước giao. Kết quả công tác cụ thể được phản ánh trên các lĩnh vực chủ yếu: thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Trung ương Đảng và Chính phủ xây dựng, ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương chính sách thuộc lĩnh vực công tác Dân tộc và cụ thể hoá thành những chính sách, chương trình, dự án nhằm phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội vùng dân tộc, thực hiện mục tiêu “các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển”. Là cơ quan chủ trì tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu qủa các chính sách, chương trình dự án phát triển kinh tế-xã hội ở vùng dân tộc miền núi: Chương trình 135 giai đoạn II, Chính sách định canh định cư, chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, chính sách trợ cước, trợ giá, chính sách hỗ trợ dân tộc thiểu số nghèo đời sống khó khăn vay vốn phát triển sản xuất, chính sách cấp không báo, tạp chí…

Nhờ thực hiện đồng bộ các chính sách dân tộc đã tác động mạnh mẽ, sâu sắc và toàn diện đối với quá trình xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, làm thay đổi rõ rệt diện mạo vùng dân tộc, miền núi, góp phần quan trọng duy trì nhịp độ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số, tạo điều kiện và cơ hội thuận lợi để đồng bào các dân tộc phát huy ý chí tự lực, tự cường vươn lên hoà nhập với các vùng, miền trong cả nước.

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Uỷ ban Dân tộc phát động, các vụ, đơn vị đã cụ thể hoá vào phong trào thi đua ở đơn vị mình với những chủ đề, khẩu hiệu gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của Uỷ ban Dân tộc. Công đoàn Uỷ ban với phong trào “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu” động viên đoàn viên công đoàn hăng hái thi đua thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua do công đoàn viên chức Việt Nam phát động. Hưởng ứng phong trào thi đua của Uỷ ban Dân tộc, các cơ quan làm công tác dân tộc địa phương đã tích cực tham mưu và tổ chức thực hiện tốt các phong trào trên địa bàn như tỉnh Đồng Nai, Quảng Nam, Bắc Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hoá, Nghệ An, Thừa Thiên-Huế, Bình Định, Phú Yên, Trà Vinh…

Sau báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước của Uỷ ban, báo cáo tham luận của các tập thể: Vụ Chính sách dân tộc, Tạp chí Dân tộc và các cá nhân đã thể hiện sự chủ động, sáng tạo trong triển khai công tác dân tộc theo chức năng nhiệm vụ được giao. Trong giai đoạn 2006-2010, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đạt những thành tích xuất sắc trong các vị trí công tác khác nhau và đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua cao quý của Đảng, Nhà nước và Uỷ ban Dân tộc. Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất (tháng 5/2010), Uỷ ban Dân tộc được tặng Huân chương Sao vàng; 6 đơn vị được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Giàng Seo Phử, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc được tặng Huân chương lao động Hạng nhất; 2 đồng chí được tặng Huân chương lao động Hạng nhì; 14 đồng chí được tặng Huân chương Lao động Hạng ba; 3 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nhân dịp Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ II (2006-2010) Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 41 cá nhân.

Tại Đại hội, đồng chí Hà Hùng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban, Bí thư Đảng uỷ thay mặt Ban cán sự và Lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015 trong toàn thể các vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban Dân tộc với chủ đề: “Đoàn kết, năng động, đẩy mạnh thi đua, quyết tâm, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác dân tộc giai đoạn 2011-2015” gồm một số nội dung:

Một là, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Hai là, tổ chức các phong trào thi đua, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, tạo khí thế sôi nổi trong tất cả các vụ, đơn vị thuộc Uỷ ban.

Ba là, tập trung xây dựng Đảng, cơ quan, tổ chức đoàn thể của đơn vị đoàn kết vững mạnh toàn diện, có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân tộc trong giai đoạn mới, lấy nhiệm vụ xây dựng tập thể cơ quan vững mạnh, đoàn kết là một nội dung quan trọng trong công tác thi đua của các cá nhân, đơn vị; Có kế hoạch xây dựng, phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố tích cực trở thành điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong công tác dân tộc.

Bốn là, các cấp uỷ đảng, thủ trưởng các vụ, đơn vị, trực thuộc Uỷ ban trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới công tác thi đua cả về nội dung và hình thức nhằm đưa phong trào thi đua phát triển liên tục, bền vững và thực sự mang lại hiệu quả cao. Nội dung, mục tiêu và các tiêu chí thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị và chương trình kế hoạch của từng đơn vị; Phải hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, việc khó, những khâu mang tính đột phá; chống các biểu hiện phô trương, bệnh thành tích trong công tác thi đua; Phát động cán bộ, đảng viên tích cực hưởng ứng tham gia phong trào một cách tự nguyện, tự giác, có hiệu quả.

Phó Chủ nhiệm Hà Hùng đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò tiền phong gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua-khen thưởng trong giai đoạn mới.

Nguyễn Quang Hải

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 64,277,457


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs