Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 28/07/2010
Kinh nghiệm thực hiện Chương trình 135 tại Hà Giang

Hà Giang là tỉnh miền núi, biên giới địa đầu cực Bắc của Tổ quốc và cũng là tỉnh đa dân tộc cộng với địa hình tự nhiên khá phức tạp, núi cao, vực sâu, nhiều sông, suối nên đã chia cắt tỉnh thành những vùng có đặc điểm địa hình, khí hậu và tập quán canh tác khác nhau. Thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II, Hà Giang có 123/195 xã, phường, thị trấn và 93 thôn bản trên tổng số gần 2.000 thôn, bản được thụ hưởng đầu tư của Chương trình. Xác định Chương trình 135 giai đoạn II là một trong những nguồn lực quan trọng có tác động lớn đến kết quả Xoá đói giảm nghèo của địa phương, Uỷ ban Nhân dân tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo Xoá đói giảm nghèo-việc làm và 135 do một đồng chí Phó Chủ tịch làm trưởng ban; các thành viên là lãnh đạo các ngành chức năng, các đoàn thể của tỉnh. Tại cấp huyện cũng thành lập Ban chỉ đạo Huyện, các Ban quản lý Dự án, Ban giám sát xã theo đúng quy định.

Để triển khai có hiệu quả và đúng mục tiêu của Chương trình, Uỷ ban Nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn, quán triệt các nội dung Chương trình cho các đối tượng là các thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện, Ban quản lý Dự án xã; chỉ đạo các ngành của tỉnh biên soạn được 2.606 cuốn tài liệu tập huấn cho các nhóm đối tượng theo Quyết định 04/QĐ-UBDT ngày 19/7/2007 của Uỷ ban Dân tộc. Tiến hành tập huấn cho đội ngũ cán bộ kế toán ngân sách xã trong việc quản lý và giải ngân vốn của chương trình; tập huấn phương pháp tổng hợp, đánh giá và lập mẫu báo cáo theo quy định của Uỷ ban Dân tộc. Về công tác phân bổ vốn đầu tư và phân cấp: từ năm 2006, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết về tiêu chí phân bổ vốn đầu tư cho cả giai đoạn 2006-2010. Vì vậy, nguồn vốn Chương trình 135 được phân bổ theo tiêu chí chung của tỉnh. Việc phân cấp cho cấp xã làm chủ đầu tư được quán triệt chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Hiện đã có 123/123 xã được làm chủ đầu tư, trong đó có 110/123 xã được phân cấp làm chủ đầu tư toàn bộ các hợp phần của Chương trình, đạt 89,43% số xã thực hiện chương trình.

Tỉnh Hà Giang rất chú trọng chỉ đạo, phân công các ngành chức năng, các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách các huyện, thị tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương; đồng thời kịp thời phát hiện và điều chỉnh những tồn tại, vướng mắc ngay từ cơ sở; gắn với đó là tạo điều kiện cho các đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương, của Hội đồng Nhân dân và các đoàn thể. Năm 2007, Kiểm toán Nhà nước đã tiến hành kiểm toán và kiến nghị tỉnh thu hồi trên 11 tỷ đồng do đầu tư không đúng đối tượng. Trong hai năm 2007, 2008, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Liên bộ Tài chính-Kế hoạch& Đầu tư, Lao động Thương binh và xã hội đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra, giám sát toàn diện quá trình triển khai thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý là trong năm 2009, Tỉnh uỷ Hà Giang đã tổ chức giám sát 11/11 Ban Thường vụ huyện, thị uỷ về việc lãnh chỉ đạo thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II và trực tiếp giám sát đối với Ban Thường vụ huyện uỷ hai huyện Mèo Vạc, Đồng Văn; còn lại giao cho Uỷ ban Kiểm tra các huyện, thị uỷ tự tổ chức giám sát, đánh giá, tổng hợp báo cáo Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy: tại Hà Giang, công tác quản lý dự án đầu tư được tăng cường; các quy định về đầu tư xây dựng được chấp hành nghiêm túc. Tỉnh có quy định phân cấp rõ ràng, không chồng chéo, phù hợp với trình độ, năng lực quản lý của cán bộ xã, thôn, bản. Đặc biệt đã tạo ra sự chuyển biến rất rõ rệt của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc đẩy mạnh phân cấp cho xã làm chủ đầu tư. ở nhiều huyện còn phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban trực tiếp giúp đỡ xã trong công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện chương trình. Bên cạnh đó, hàng năm, tỉnh đều tổ chức giao kế hoạch sớm (từ tháng 12 năm trước) đã tạo điều kiện cho các chủ đầu tư chủ động trong thực hiện nhiệm vụ. Quy chế dân chủ được chấp hành sâu rộng; đảm bảo có sự tham gia đầy đủ của người dân từ khâu lập kế hoạch, chuẩn bị dự án đầu tư đến nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng trên nguyên tắc người dân được tham gia xây dựng công trình để tăng thu nhập. Mặt khác sự phối hợp giữa giám sát chủ đầu tư với ban giám sát xã cũng luôn được đề cao.

Từ cách thức triển khai chặt chẽ, khoa học nên Chương trình 135 giai đoạn II đã phát huy hiệu quả thiết thực trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Đối với Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cùng với các nguồn lực khác đã góp phần hạ tỷ lệ hộ nghèo hàng năm tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn từ 6-7%/năm. Đồng bào được tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật, các loại giống mới tiếp tục được khảo nghiệm và đưa vào sản xuất, được định hướng phát triển tập trung theo hướng hàng hoá gắn với thị trường như: phát triển chăn nuôi đại gia súc, thuỷ sản, thâm canh lúa, ngô và trồng màu vụ đông. Đối với hợp phần hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, đến hết năm 2009 đã khởi công xây mới, hoàn thành 814 công trình thiết yếu như: giao thông 188 công trình với tổng chiều dài 644km; thuỷ lợi 112 công trình; 54 công trình cấp nước sinh hoạt; 48 công trình nước sinh hoạt; 105 nhà văn hoá cộng đồng; 324 phòng học, nhà lưu trú, bếp ăn học sinh và công trình phụ trợ khác; 37 trạm xá… tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Phát huy những kinh nghiệm đã được rút ra sau quá trình tổ chức thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II trong gần 4 năm qua, năm 2010, tỉnh Hà Giang phấn đấu sẽ hoàn thành các mục tiêu mà Chương trình 135 đã đề ra trên cơ sở huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn lồng ghép cho đầu tư phát triển; tiếp tục phân cấp mạnh về cơ sở, gắn với đề cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Tiếp tục tạo sự chuyển biến nhanh về sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với thị trường; góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn một cách bền vững.

Hoàng Phương Liên

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách:
Thành viên:
Tổng số: 0
Số người truy cập: 64,294,123


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs